วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มุทิตาพระมหาเปรียญ ผู้เพียรกล้าภาษาบาลี

มุทิตาพระมหาเปรียญ
ผู้เพียรกล้าภาษาบาลี

 

มุทิตาพระมหาเปรียญ ผู้เพียรกล้าภาษาบาลี

 

มุทิตาพระมหาเปรียญ ผู้เพียรกล้าภาษาบาลี

 

          พิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีแสดงมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้  เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งปีนี้มีพระภิกษุสามเณรผู้มากล้นด้วยความเพียรสามารถสอบได้เปรียญธรรมประโยค ๙ ซึ่งเป็นประโยคสูงสุดแห่งหลักสูตรบาลีของการคณะสงฆ์ไทยได้ถึง ๖๕ รูป เป็นพระภิกษุ  ๖๐ รูป สามเณร ๕ รูป โดยสำนักเรียนที่มีผู้สอบชั้น ป.ธ. ๙ ได้มากที่สุด คือ วัดเทพลีลา สอบได้ ๖ รูป อันดับ ๒ คือ วัดโมลีโลกยาราม สอบได้ ๔ รูป

           สำหรับวัดพระธรรมกายเป็นสำนักเรียนที่สอบทุกประโยครวมกันได้มากที่สุด คือ ๑๘๘ รูป และสอบบาลีศึกษาได้มากที่สุด คือ ๙ คน

 

มุทิตาพระมหาเปรียญ ผู้เพียรกล้าภาษาบาลี

 

มุทิตาพระมหาเปรียญ ผู้เพียรกล้าภาษาบาลี

 

มุทิตาพระมหาเปรียญ ผู้เพียรกล้าภาษาบาลี

 

มุทิตาพระมหาเปรียญ ผู้เพียรกล้าภาษาบาลี


          พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยคปีนี้ มีพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองแม่กองบาลี  สนามหลวง รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งมีพระมหาเถรานุเถระ ผู้มากด้วยคุณวุฒิ คุณธรรม เดินทางไปร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมอนุโมทนาสาธุการ ส่วนฝ่ายฆราวาสก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่าน อาทิเช่น กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน กัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นต้น

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 131 กันยายน ปี 2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล