วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ฝึกตนฝึกใจไปนิพพาน

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

ส่องธรรม ล้ำภาษิต , ฝึกตนฝึกใจไปนิพพาน , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

ฝึกตนฝึกใจไปนิพพาน

ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา
สพฺเพว โสรตา ทนฺตา สพฺเพว ปรินิพฺพุตา
กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล
และคนงานชั้นต่ำทั้งปวง สงบเสงี่ยมแล้ว
ฝึกตนแล้ว ก็ปรินิพพานเหมือนกันหมด

(ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๑๗/๓๗๖)

การบรรลุธรรมไม่ได้จำกัดชนชั้น
การหมดกิเลสไม่ได้จำกัดวัย
การสิ้นอาสวะไม่ได้จำกัดเพศภาวะ
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ไม่ว่าใคร ๆ
ก็สามารถเข้าถึงจุดสูงสุดทางพระพุทธศาสนาได้ คือ พระนิพพาน
จะชนชั้นใด สงบใจได้ ใจก็สงบ
จะวัยใด ฝึกตนได้ ตนก็มีที่พึ่ง
จะเพศภาวะใด กลั่นใจได้ ใจก็บริสุทธิ์
ด้วยทุก ๆ คนมีกายและมีใจ
ทุก ๆ คนจึงมีสิทธิ์ฝึกฝนตน ฝึกฝนใจ
จนก้าวไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
เข้าสู่ฝั่งพระนิพพาน ดินแดนอันเกษมนิรันดร์กาล

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล