วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธารน้ำใจสู้อุทกภัยใต้

ช่วยน้ำท่วม
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

ธารน้ำใจสู้อุทกภัยใต้

ธารน้ำใจสู้อุทกภัยใต้,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

     สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากประสบกับพายุมรสุมพัดผ่านทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน ตามมาด้วยน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมทับบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือจังหวัดนครศรีธรรมราชในหลายอำเภออาทิ อำเภอปากพนัง พรหมคีรี ทุ่งสงชะอวด ลานสกา ฯลฯ ทำให้พี่น้องชาวไทยพากันส่งกำลังใจไปช่วยเหลือ และคณะสงฆ์ก็นับเป็นหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

 

มหาเถรสมาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

      มหาเถรสมาคมมีความห่วงใยพระภิกษุ และประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จึงสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

     จากรายงานข่าวพบว่า วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง และสุราษฎร์ธานี จำนวนหลายพันวัดถูกน้ำท่วมพระภิกษุ-สามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะสงฆ์ ในพื้นที่จึงร่วมกันให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหาร แก่พระภิกษุที่ประสบภัย อีกทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ก็จัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือบูรณปฏิสังขรณ์

 

มูลนิธิธรรมกายรวมพลังกัลยาณมิตรช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   ในโอกาสนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีคณะกัลยาณมิตรจากจังหวัดต่าง ๆ พร้อมใจกันบริจาคอาหารและสิ่งของเป็นจำนวนมากอาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง น้ำดื่มบรรจุขวด ฯลฯ

   นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายยังจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคมที่ผ่านมา ณ บริเวณสภาธรรมกายสากลด้านทิศเหนือ โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจกันไปร่วมพิธีตักบาตร อีกทั้งองค์กรสนับสนุนการตักบาตรพระทั่วโลกหรือ

 

      เวิลด์ทรัพย์ ( World SAF ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม และองค์กรภาคีเครือข่าย ยังจัดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ๗๗๗ รูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยจัดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตำบลคลองสาม อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ วันที่ ๑๖ มกราคมจัดที่หน้า อบต.คลองสาม, วันที่ ๑๘ มกราคมบริเวณโรงเรียนดวงพร, วันที่ ๒๑ มกราคมหน้า Big C คลองสาม, วันที่ ๒๒ มกราคมบริเวณหมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม, วันที่ ๒๕มกราคม ตลาดไอยรา, วันที่ ๒๘ มกราคมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ คลองหลวง และวันที่ ๒๙ มกราคม ที่คลองหลวงเมืองใหม่

มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ

      ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมกายได้เป็นสื่อกลาง นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ และได้ส่งมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่าหมื่นชุด โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด โดยมีคณะสงฆ์จากธุดงคสถานนครธรรม เป็นผู้แทนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามอำเภอต่าง ๆ ที่ประสบความเสียหายอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม เป็นต้นมา อาทิที่หมู่ ๘, ๑๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหมชุมชนวัดโทเอก อำเภอพรหมคีรี และชุมชนกรุงชิง อำเภอนบพิตำ รวม ๙๕๐ ครัวเรือน

 

       บ้านควนป้อม บ้านท่ามุด ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด รวม ๓๐๐ ครัวเรือน, ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม ๔๐๐ ครัวเรือน,บ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่รวม ๓๕๐ ครัวเรือน, บ้านคลองกระบือ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง รวม ๒๕๐ ครัวเรือน,บ้านท้ายทะเล หมู่ ๔ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ รวม ๒๐๐ ครัวเรือน, บริเวณโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง รวม ๑๐๐ ครัวเรือน, บริเวณโรงเรียนวัดบางคุระ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนังรวม ๑๕๐ ครัวเรือน, บ้านปากบางกลม หมู่ ๔ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด รวม ๑๕๐ ครัวเรือน, บริเวณโรงเรียนวัดทางพูน หมู่ ๔ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม ๑๕๐ครัวเรือน, บริเวณโรงเรียนวัดกลาง ตำบลฉลองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๘๐ ครัวเรือนฯลฯ

 

     

     ปัญหาอุทกภัย หรือ “น้ำท่วม” นับเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ประชาชนมากมายต้องประสบความท้อแท้สิ้นหวัง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้คนไม่น้อยต้องสิ้นเนื้อประดาตัวทรัพย์สินสูญหายไปกับสายน้ำเพียงชั่วข้ามคืนทว่าท่ามกลางความสูญเสียยังมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมากมายภายใต้คำว่า “ธารน้ำใจ” ที่หลั่งไหลไปช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในส่วนของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ที่ต่อให้มวลน้ำมากมายมหาศาลขนาดไหน ก็คงไม่อาจท่วมท้นธารน้ำใจ และพลังแห่งความรักความปรารถนาดี ที่เราชาวไทยมีต่อกันได้ จึงขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร