วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : สิ่งที่ผู้รู้สรรเสริญ

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมิถุนายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , หลวงพ่อตอบปัญหา , พระเจดีย์ , yunaiboon , พุทธศิลป์ , ส่องธรรม ล้ำภาษิต , พุทธกาล ,  พุทธประเพณี , ส่องธรรม ล้ำภาษิต ,  พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต , สิ่งที่ผู้รู้สรรเสริญ , ปญฺญวนฺตํ ตถาวาทึ สีเลสุ สุสมาหิตํ เจโตสมถมนุยุตฺตํ ตํ เว วิญฺญู ปสํสเร. ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา พูดจริง ตั้งมั่นในศีล ประกอบความสงบใจนั้นแล


สิ่งที่ผู้รู้สรรเสริญ

ปญฺญวนฺตํ ตถาวาทึ สีเลสุ สุสมาหิตํ
เจโตสมถมนุยุตฺตํ ตํ เว วิญฺญู ปสํสเร.

ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา พูดจริง
ตั้งมั่นในศีล ประกอบความสงบใจนั้นแล

(ขุ.เถร. ๒๖/๔๑๑)


๔ สิ่งที่ผู้รู้สรรเสริญว่านำพาความสุขมาให้
ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา เพราะปัญญาทำให้เจริญ
ปัญญาจะทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
ปัญญาจะนำพาไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้
ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนพูดจริง
คนพูดจริงเป็นคนซื่อตรง ไม่คดค้อม ไม่หลอกลวง
เป็นคนจริงใจ ซื่อสัตย์ มีวาจาน่าเชื่อถือ
ผู้รู้ย่อมสรรเสริญผู้ตั้งมั่นในศีล
เพราะศีลทำให้สงบกาย วาจา
คนมีศีลจะไม่เบียดเบียนใคร ไม่รังแกใคร
อยู่ใกล้ใครก็ร่มเย็น มีแต่ความปลอดภัย
ผู้รู้ย่อมสรรเสริญผู้หมั่นทำ ภาวนาทำ ใจให้สงบ
เพราะความสงบใจเป็นสิ่งมีค่ากว่าสิ่งใด
ความสงบจะก่อเกิดความบริสุทธิ์ของใจ
พัฒนาใจสู่ความหลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งปวง
ผู้รู้จึงสรรเสริญการมีปัญญา การพูดจริง การมีศีล
และการหมั่นทำภาวนาให้ใจสงบ
ผู้รู้จะทุ่มเทฝึกฝนใน ๔ สิ่งนี้ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
กระทั่งใจมีความบริสุทธิ์ มีสุขอย่างเปี่ยมล้น พ้นบ่วงมาร
ก้าวถึงฝั่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุข

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล