วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๒๒ เมษา...หล่อครั้งเดียว หล่อทุกชาติ พลาดไม่ได้

 

              ในวันที่ ๒๒ เมษายน ที่จะถึงนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย มีดำริที่จะหล่อพระธรรมกายประจำตัว ๓ แสนองค์ เพื่อประดิษฐานบนยอดโดมของ "อาคาร ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์" พระธรรมกาย เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม เป็นต้นแบบของลักษณะมหาบุรุษอย่างแท้จริง เป็นกายที่สมบูรณ์ที่สุด การที่มนุษยชาติได้มี โอกาสมากราบพระธรรมกาย ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ ที่ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ ย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากทำความดี อยากปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตามไปด้วย พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความปรารถนาอยากให้ลูกๆ ทุกคน ได้ลักษณะ มหาบุรุษ ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมี เป็นกายที่พญามารต้องหวั่นไหว ด้วยการเชิญชวนผู้มีบุญทุกคนทั่วโลก ได้มาร่วมกันหล่อพระธรรมกายร่วมกันในครั้งนี้ และท่านยังจะได้รับเหรียญของขวัญที่ระลึก ซึ่งได้จัดทำเป็นพิเศษเฉพาะงานสำคัญครั้งนี้ อันมีชื่อว่า เหรียญ "จักรแก้ว" ซึ่งจะมอบให้เฉพาะผู้มีบุญที่ไปร่วมในงานเท่านั้น


              การหล่อองค์พระครั้งเดียวมากถึง ๓ แสนองค์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกและมีเพียงครั้งเดียวในโลก จึงนับว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย นับเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของการเติมเต็มลักษณะมหาบุรุษให้กับตัวเอง จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองนี้ผ่านเลยไป.. ร่วมบุญหล่อองค์พระครั้งเดียว แต่หล่อหลายชาติ จะพลาดไม่ได้ อานิสงส์ที่เราได้หล่อพระซึ่งเป็นการหล่อ รูปลักษณ์ของพระธรรมกายในครั้งนี้ จะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงองค์พระภายในอย่างง่ายดาย เป็นอัศจรรย์ในชาตินี้ จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทั้งภายนอกและภายใน รูปกายภายนอกได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน ๓๒ ประการ กายภายในได้เข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของตัวเรา จะทำให้เราอยู่แวดวงของพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม...

              เรามาดูภาพรวมของลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้า ๓๒ ประการ ว่ามีอะไรบ้าง

       ๑.มีฝ่าพระบาทสมํ่าเสมอ
       ๒.ฝ่าพระบาททั้งสอง มีลายจักรเกิดขึ้นมีซี่กำขัางละพัน มีกง ดุม บริบูรณ์ทุกอย่าง
       ๓.มีส้นพระบาทยาว
       ๔.มีพระองคุลียาว
       ๕.มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
       ๖.มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทลายดุจตาข่าย
       ๗.มีข้อพระบาทสูง เหมือนสังข์ควํ่า
       ๘.มีพระชงฆ์ (แข้ง) รีเรียวดุจแข้งเนื้อทราย
       ๙.ขณะยืนมิได้น้อมลง เอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองลูบคลำหัวเข่าได้
       ๑๐.มีองคชาติตั้งอยู่ในฝัก
       ๑๑.มีพระฉวีเปล่งปลั่งดุจทองคำ คือมีหนังประดุจหุ้มด้วยทอง
       ๑๒.มีพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงไม่ติดอยู่ในพระวรกาย
       ๑๓.พระโลมชาติเส้นหนึ่งๆ เกิดในขุมละเส้น
       ๑๔.มีพระโลมชาติช้อนขึ้นข้างบน มีสีเขียวเหมือนดอกอัญชัน ขดเวียนขวา
       ๑๕.มีพระวรกายตรงเหมือนกายพรหม
       ๑๖.มีพระมังสานูนหนาเต็มในที่ ๗ สถาน
       ๑๗.มีพระกึ่งกายท่อนบนเหมือนกายของพญาสีหะ
       ๑๘.ระหว่างพระอังสาเต็มบริบูรณ์ไม่เป็นช่อง
       ๑๙.ทรวดทรงเป็นปริมณฑลคล้ายต้นไทร วาเท่ากับกาย
       ๒๐.ลำพระศอกลมเกลี้ยง
       ๒๑.ปลายเส้นประสาทรับรสได้ดีเยี่ยม
       ๒๒.มีพระหนุดุจคางราชสีห์
       ๒๓.มีพระทนต์ ๔๐ ซี่
       ๒๔.มีพระทนต์เรียบเสมอกัน
       ๒๕.พระทนต์ไม่ห่าง สนิทชิดกัน
       ๒๖.มีพระทาฐะสีขาวงาม
       ๒๗.มีพระชิวหาใหญ่ยาว
       ๒๘.มีพระสุรเสียงดุจเสียงมหาพรหม
       ๒๙.ดวงพระเนตรดำสนิทเหมือนสีนิล
       ๓๐.ดวงพระเนตรบริสุทธิ์ดุจตาลูกโค
       ๓๑.มีพระอุณาโลมบังเกิดตรงระหว่างพระขนง ขาวอ่อนเหมือนสำลี
       ๓๒.มีพระเศียรรับกับกรอบพระพักตร์พอดี
                                                                       (ที่มา ลักขณสูตร ม. เล่ม ๑๖ หน้า ๑)

อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ได้แก่
       ๑.นิ้วมือนิ้วเท้าเหลืองงาม
       ๒.นิ้วมือนิ้วเท้าเรียวออกไปตามลำดับตั้งแต่ต้นจนปลาย
       ๓.นิ้วมือนิ้วเท้ากลมดุจนายช่างกลึงเอาไว้อย่างดี
       ๔.เล็บทั้ง ๒๐ เล็บมีสีแดง
       ๕.เล็บ ๒๐ งอนงามช้อนขึ้นเบื้องบนมิได้ค้อมลงในเบื้องต่ำดุจเล็บแห่งสามัญทั้งปวง
       ๖.เล็บมีความเกลี้ยงกลมสนิทมิได้มีริ้วรอย
       ๗.ข้อมือข้อเท้าซ่อนอยู่ในเนื้อ ไม่ได้สูงขึ้นปรากฏออกมาข้างนอก
       ๘.เท้าทั้งสองเสมอกัน ไม่ย่อมหรือใหญ่กว่ากันมาตรว่าเท่าเมล็ดงา
       ๙.การเดินงดงามดุจอาการดำเนินของกุญชรชาติ
       ๑๐.ดำเนินงามดุจสีหราช
       ๑๑.การเดินงามดุจหงส์เหิน
       ๑๒.เดินองอาจดุจโคอุสุภราช
       ๑๓.เมื่อจะย่างดำเนิน ยกพระบาทเบื้องขวาย่างไปก่อน
       ๑๔.หัวเข่าเกลี้ยงกลม มิได้เห็นกระดูกสะบ้าปรากฏออกมาภายนอก
       ๑๕.มีบุรุษพยัญชนะบริบูรณ์ คือมิได้มีกิริยาคล้ายสตรี
       ๑๖.สะดือมิได้บกพร่อง กลมงามมิได้วิกลในที่ใดที่หนึ่ง
       ๑๗.ช่องท้องมีสัณฐานลึก
       ๑๘.ภายในท้องมีรอยเวียนขวา
       ๑๙.ต้นขาทั้งสองกลมงามดุจลำกล้วย
       ๒๐.ลำแขนทั้งสองงามดุจงวงแห่งเอราวัณเทพหัตถี
       ๒๑.พระอวัยวะใหญ่น้อยทุกที่จำแนกเป็นอันดี งามพร้อมทุกสิ่งหาที่ติมิได้
       ๒๒.เนื้อที่ควรจะหนาก็หนา ที่ควรบางก็บางตามที่พร้อมทั่วทั้งพระสรีรกาย
       ๒๓.เนื้อไม่ได้หดหู่ในที่ใดที่หนึ่ง
       ๒๔.สรีรกายทุกส่วนปราศจากต่อม ไฝ ปาน ไม่มีขี้แมลงวัน
       ๒๕.รูปกายงามบริสุทธิ์พร้อมสมกัน ทั้งเบื้องบน-ล่าง
       ๒๖.รูปกายงามบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน
       ๒๗.ทรงพละกำลังมากเสมอด้วยกำลังแห่งกุญชรชาติ ประมาณถึงพันโกฏิช้าง
       ๒๘.มีจมูกโด่ง
       ๒๙.สัณฐานจมูกแฉล้ม
       ๓๐.ริมฝีปากเบื้องบนเบื้องต่ำมิได้เข้าออกกว่ากัน มีสีแดงงามดุจผลตำลึงสุก
       ๓๑.ฟันบริสุทธิ์ปราศจากขี้ฟัน
       ๓๒.ฟันขาวดุจสีสังข์
       ๓๓.ฟันเกลี้ยงสนิทมิได้เป็นริ้วรอย
       ๓๔.อินทรีย์ทั้งห้ามีตา หู จมูก ลิ้น กาย งามบริสุทธิ์ทั้งสิ้น
       ๓๕.เขี้ยวทั้งสี่กลมบริบูรณ์
       ๓๖.ดวงตามีสัณฐานยาวสวย
       ๓๗.แก้มทั้งสองดูเปล่งงามเสมอกัน
       ๓๘.ลายมือมีรอยลึก
       ๓๙.ลายมือมีรอยยาว
       ๔๐.ลายมือมีรอยตรงมิได้ค้อมคด
       ๔๑.ลายมือมีรอยแดงรุ่งเรือง
       ๔๒.รัศมีกายโอภาสเป็นปริมณฑล
       ๔๓.กระพุ้งแก้มทั้งสองเต่งตึงบริบูรณ์
       ๔๔.กระบอกตากว้าง และยาวงามพอสมกัน
       ๔๕.ดวงตากอปรด้วยปสาททั้ง ๕ มีขาวเป็นต้น ผ่องใสบริสุทธิ์
       ๔๖.ปลายเส้นขนมิได้งอมิได้คด
       ๔๗.ลิ้นมีสัณฐานงาม
       ๔๘.ลิ้นอ่อน มิได้กระด้างมีสีแดงเข้ม
       ๔๙.ใบหูทั้งสองมียาวดุจกลีบปทุมชาติ
       ๕๐.ช่องหูมีสัณฐานกลมงาม
       ๕๑.ระเบียบเส้นเลือดสละสลวยมิได้หดหู่
       ๕๒.แถวเส้นเลือดซ่อนอยู่ในเนื้อ มิได้เป็นคลื่นฟูขึ้นเหมือนสามัญชน
       ๕๓.ศีรษะมีสัณฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว
       ๕๔.หน้าผากกว้างยาวพอสมกัน
       ๕๕.หน้าผากมีสัณฐานงาม
       ๕๖.คิ้วโก่งเหมือนคันธนู
       ๕๗.ขนคิ้วมีเส้นละเอียด
       ๕๘.เส้นขนคิ้วงอกขึ้นแล้วล้มราบไปตามลำดับ
       ๕๙.คิ้วใหญ่
       ๖๐.คิ้วยาวสุดหางตา
       ๖๑.ผิวเนื้อละเอียดทั่วทั้งกาย
       ๖๒.สรีรกายรุ่งเรืองไปด้วยสิริ
       ๖๓.สรีรกายมิได้มัวหมอง ผ่องใสอยู่เป็นนิตย์
       ๖๔.สรีรกายสดชื่นดุจดวงดอกปทุมชาติ
       ๖๕.สรีรสัมผัสอ่อนนุ่มสนิท มิได้กระด้าง ทั่วทั้งเรือนร่าง
       ๖๖.กลิ่นกายหอมฟุ้งดุจกลิ่นสุคนธกฤษณา
       ๖๗.เส้นขนเสมอกันทุกเส้น
       ๖๘.เส้นขนละเอียดทั่วทั้งเรือนกาย
       ๖๙.ลมหายใจเข้าออกละเอียด
       ๗๐.ปากมีสัณฐานงามดุจแย้มอยู่เสมอ
       ๗๑.กลิ่นปากหอมดุจกลิ่นอุบล
       ๗๒.เส้นผมดำเป็นแสง
       ๗๓.กลิ่นผมหอมฟุ้งจรุงจิต
       ๗๔.กลิ่นเส้นผมหอมดุจกลิ่นโกมลบุปผชาติ
       ๗๕.เส้นผมกลมสละสลวยทุกเส้น
       ๗๖.เส้นผมดำสนิททุกเส้น
       ๗๗.มีเส้นผมละเอียด
       ๗๘.เส้นผมเป็นระเบียบ มิได้ยุ่งเหยิง
       ๗๙.เส้นผมเวียนเป็นทักษิณาวัฏทุกเส้น
       ๘๐.วิจิตรไปด้วยระเบียบเส้นผม คือมีรัศมีเหนือพระเศียร
                                                               (ที่มา หนังสือปฐมสมโพธิกถา โดยกรมพระปรมานุชิตชิโนรส)
 


              ทั้งหมดนี้ คือลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ซึ่งบังเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งบุญล้วนๆ ตามปกติแล้วพระพุทธองค์จะมีพระรัศมีแผ่ออกไปข้างละวา มีฉัพพรรณรังสี ๖ ชนิด คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีหงสบาท และสีปภัสสร เปล่งประกายสว่างไสว ใครได้เห็นแล้วก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส เพราะพระองค์ได้สร้างบารมีมามาก อย่างน้อยก็ ๔ อสงไขย แสนมหากัป

              เพราะฉะนั้น เมื่อมาเสด็จอุบัติในชาตินี้ บุญบารมีที่เต็มเปี่ยมก็ทำให้พระองค์ได้รูปสมบัติที่สมบูรณ์ เป็นลักษณะมหาบุรุษที่ไม่มีใครจะยิ่งกว่า หรือเสมอเหมือนก็ไม่มี พระสาวกบางท่านก็ได้ลักษณะมหาบุรุษใกล้เคียงพระองค์เหมือนกัน แต่ก็ได้ไม่ครบทุกอย่าง

              การที่พระพุทธองค์ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน ๓๒ ประการ พร้อมทั้งอนุพยัญชนะอีก ๘๐ มาตั้งแต่เกิดนั้น ได้มาเพราะอาศัยกำลังบุญล้วนๆ ..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร