วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " ภาษาบาลีความรู้นำทางสู่สมบัติทั้ง ๓ "

              วันนี้เป็นวันบุญพิเศษ ซึ่งหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว คือ การมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค ที่พวกเราได้มีส่วนในการสนับสนุนให้งานในวันนี้สำเร็จไปด้วยดี ด้วยการทำบุญ ๓,๐๐๐ วัด อย่างน้อยวัดละบาท

             เมื่อเราได้ฟังโอวาทของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ท่านได้เมตตามาเป็นประธาน และได้ให้โอวาทเอาไว้ว่า ภาษาบาลีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเก็บรักษาคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาไว้ ซึ่งคำสอนนี้เป็นความรู้ที่นำ ความสุขสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของเรา ที่จะทำให้เราได้สมบัติทั้งสาม คือ มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ

             เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่รู้หลักวิชชาแล้ว โอกาสที่จะได้ มนุษยสมบัติก็เป็นเรื่องยาก เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์ จะมีแต่อุปสรรคในชีวิต ที่เราเรียกว่า วิบัติ เพราะไม่ได้ศึกษาความรู้ ที่ได้จากภาษาบาลี และตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสอาสวะ เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสาม แล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าหากว่าเรา ไม่มีความรู้ในการทำให้ได้มนุษยสมบัติ ก็เป็นเรื่องที่อันตราย เมื่อมีความรู้ตรงนี้ก็เป็น เรื่องปลอดภัยสำหรับ ชีวิตนักสร้างบารมี ที่ต้องอาศัยกายมนุษย์สร้างบารมี ความรู้ทั้งหมด อยู่ในพระไตรปิฎก ที่เก็บไว้เป็นภาษาบาลี

             การไปสู่เทวโลก ไปสู่สวรรค์ เพื่อให้ได้ทิพยสมบัติ อย่านึกว่าเป็นเรื่องง่าย ในสมัยหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ ขณะนั้นยังเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่ ได้แสวงหาวิธี ที่จะไปสวรรค์ เพื่อให้ได้ทิพยสมบัติ และการที่จะได้ทิพยสมบัติ นั้นก็ต้องมีความรู้ที่จะทำให้เป็นเทวดา เพราะทิพยสมบัติจะเสวยผล ได้ก็เฉพาะเทวดาเท่านั้น ความรู้นี้เรียกว่า เทวธรรม คือ ข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นเทวดา ในยุคนั้นไม่มีใครมีความรู้เรื่องนี้เลย แต่ท่านกระหายอยากจะรู้ และยอมสละชีวิตหากว่า ใครบอกวิธีการให้ได้ จะยอมตัดหัวถวาย ชีวิตกันทีเดียว แสดงว่า ทิพยสมบัติไม่ใช่ว่าใครจะได้ง่ายๆ ต้องมีความรู้ แม้ทุกคนในโลกอยากจะไปสวรรค์ อยากจะได้ ทิพยสมบัติ ถ้าไม่มีความรู้ก็ไปไม่ได้ แต่ตอนนี้ความรู้ทั้งหมด ถูกเก็บไว้เป็นภาษาบาลี ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

             นิพพานสมบัติ คือ สมบัติอันยิ่งใหญ่ที่จะให้บรมสุข สุขยิ่งกว่าการเป็นเทวดา มากกว่าทิพยสมบัติ ไม่เฉพาะสวรรค์ หมายเอาพรหม และ อรูปพรหมด้วย สุขในทิพยสมบัตินี้ สู้นิพพานสมบัติไม่ได้เลย แต่ว่าการที่จะได้นิพพานสมบัตินั้น ก็ต้องมีความรู้เช่น เดียวกันจึงจะ ไปแสวงหา สมบัติตรงนี้ได้ สมบัติทั้งสามนี้ถูกเก็บไว้ในภาษาบาลี ที่พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนกัน ที่เราเรียกว่า เปรียญธรรม

             เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาร่วมแสดงมุทิตา สักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค ด้วยการทำบุญถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนให้ภาษาบาลีได้สืบทอดกันต่อไป เพื่อรักษาความรู้นี้ไว้ให้กับชนหลัง ที่จะมาบังเกิดขึ้นในโลก จะมาจากภพภูมิไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสุคติหรือทุคติ เมื่อออกจากครรภ์มารดา แล้วก็ลืมหมด ต้องมาเรียนรู้ใหม่ พระธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถูกเก็บรักษาไว้ โดยภาษาบาลี ที่จะทำให้เกิด สมบัติทั้งสาม ก็ยังคงอยู่ เราในฐานะเป็นผู้ทำนุบำรุง ภาษาบาลีให้สืบทอดต่อไปได้ ก็จะเป็นบุญใหญ่ ที่มีอานิสงส์ทำให้เราได้มาเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีดวงปัญญาสว่างไสว มีความเฉลียวฉลาด แทงตลอดทั้งทางโลก และทางธรรม เราจะมีความรอบรู้เรื่อง การได้มาซึ่งสมบัติทั้งสาม และจะได้สมบัติทั้งสามนั้นด้วย 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล