วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 55 พฤษภาคม ปี 2550

ฉบับที่ 55 พฤษภาคม ปี 2550
บุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่ใครสักคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานและไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่า๕๐,๐๐๐ รูป จาก ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศภายในวันเดียว ......อ่านต่อ
แล้วกายนี้ยังสามารถตรัสรู้ได้เองโดยชอบ ถ้าใครได้กายนี้จะมีคติเป็นสอง คือ ถ้าอยู่ในทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าอยู่ ในทางธรรมก็จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ......อ่านต่อ
ในวันวิสาขบูชาปีนี้ จึงเป็นวันแห่งมหามงคล ที่ยอดนักสร้างบารมีทุกคนจะได้มาสืบสานการบังเกิดขึ้นแห่งกายเนื้อและกายธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการมาร่วมกันสถาปนา เสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด ......อ่านต่อ
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นการเกิดขึ้นของเอกบุรุษผู้นำประโยชน์ใหญ่ คือ"วิธีการกำจัดทุกข์" มามอบให้แก่มวลมนุษยชาติ เพราะมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเกิดมามีเชื้อชาติ ......อ่านต่อ
ขณะนี้รู้สึกว่า ปมปัญหาต่างๆของชีวิตค่อยๆหายไปแล้วครับ เหลือแต่ดวงกลมใสสว่างและองค์พระมาแทนที่ผมไม่ต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้ว สมาธิ ทำให้ผมมีสติและมีความสุขในชีวิตมากขึ้น ......อ่านต่อ
บุคคลที่เข้าใจแก่นแท้การศึกษาในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถึงจะทำได้ ไม่ใช่เป็นเพราะได้ศึกษาพระบาลีจนกระทั่งจบ ป..๙หรือเรียนจบดอกเตอร์ได้ปริญญาเอกหลายๆใบแล้วจะเข้าใจแก่นแท้ของการศึกษาในพระพุทธศาสนาการศึกษาที่ถูกต้องไม่ ......อ่านต่อ
คนบางประเภท แม้ไม่ค่อยได้สนใจคำสอนในพระพุทธศาสนามากนัก แต่ว่าเขาก็ยังตักบาตร ให้ทาน รักษาศีลไปตามประเพณี เพราะฉะนั้น ถ้าปรากฏว่าเพื่อนของเราเป็นคนประเภทนี้ เราต้องไปช่วยชี้ ช่วยแนะให้เขาดูว่า การทำทานทำให้เขามีความสบาย ใจดี แต่ถ้าจะให้มีความสบายใจและได้บุญมากยิ่งขึ้น ......อ่านต่อ
ครอบครัวเรา เริ่มต้นจากความไม่มีมาก่อน เคยขาดกำลังใจ เคยประสบปัญหาธุรกิจหนักๆ แต่ก็พลิกผัน มีเงินทำบุญมาก อย่างที่เราเองก็คิดไม่ถึง!! ......อ่านต่อ
วันมาฆบูชามีความสำคัญ เช่นไรบ้างเล่า" ชาวพุทธส่วนใหญ่คงสามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่า "วันนี้ เป็นวันสำคัญสิ เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ ๔ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล