วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 56 มิถุนายน ปี 2550

ฉบับที่ 56 มิถุนายน ปี 2550
งานบุญวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของ ชาวพุทธ และเป็นวันสำคัญสากลโลก เป็นประเพณี อันดีงาม ที่คอยหล่อหลอมชาติไทย ชาวไทย ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอด ให้รุ่งเรือง ถึงอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป ......อ่านต่อ
มีความรักเพื่อหวังความสุข แต่กลับได้ทุกข์เป็นเครื่องตอบแทน ตราบใดที่มนุษย์ยังรักไม่เป็น เห็นรักไม่แจ้ง ตราบนั้นหัวเข่าก็ไม่มีวันแห้งจากน้ำตา ......อ่านต่อ
อย่าว่าแต่ลูกจ้างเลย แม้แต่ลูกของเราเองพอชวนไปฟังเทศน์ ชวนไปสวดมนต์ ชวนไปนั่งสมาธิ บางทียังไม่ค่อยอยากจะไป ยิ่งกว่านั้นแม้ตัวของเราเองบางวันยังชักจะขี้เกียจ ก็มีบ้างเหมือนกัน ......อ่านต่อ
สรรพสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ล้วนมีอยู่มากมาย และมีอยู่คู่โลกนับแต่การเกิดขึ้นของโลก สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากมันจะคอยบงการให้เรากระทำการใดๆ ไม่ว่าทางกาย วาจา หรือใจ ภายใต้อำนาจของมันตลอดเวลา ดังนั้น บุคคลจึงควรทราบธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ......อ่านต่อ
ลุงกับป้าไม่รู้ชะตากรรมหรอกว่า อนาคตต่อไป จะเป็นอย่างไร จะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ทั้งๆ ที่วัยก็ล่วงมาจนอายุเกือบ ๖๐ ปีแล้ว ท่านรู้แต่ว่า คนเราเกิดมาจะรวยหรือจนก็ต้องตาย ท่านจึงเลือก สร้างบุญให้กับตัวเองให้มากที่สุดจวบจนลมหายใจสุดท้าย ของชีวิต ......อ่านต่อ
ในท่าม กลางกองไฟ จะมีใครเล่าที่กล้ายืนอยู่เพื่อให้ความร้อนแผดเผาทำลายชีวิต แต่สำหรับพระสงฆ์พุทธบุตรของพระชินสีห์ ผู้มีมโนปณิธาน นำสิ่งที่ดีงามมอบ แก่ชาวโลกแล้ว ท่านอดทนได้ทุกสิ่ง ......อ่านต่อ
"ขาว คือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย" ซึ่งตอกย้ำว่าศาสนาพุทธเป็น ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของไทยและเป็นศาสนาประจำชาติ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล