วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ๒๖๖วัด ครั้งที่ ๒๔ ปีที่ ๒

พุทธบุตร ๒๖๖ วัดภาคใต้
เรื่อง : นักข่าวหัวเพชรลูกพระธัมฯ

 

 

 

 

    จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องชาวพุทธรวมทั้งพระสงฆ์ถูกปลิดชีวิตลงเป็นจำนวนมาก หลายครั้งต้องอยู่กันด้วยความหวาดกลัว หลายคราว ที่คาดหมายว่าเหตุการณ์คงสงบลงด้วยสันติวิธี ซึ่งความปรารถนา นี้มีอยู่ในใจของทุกคนที่อาศัยอยู่ ณ พื้นที่แห่งนี้ ในท่ามกลางกองไฟ จะมีใครเล่าที่กล้ายืนอยู่เพื่อให้ความร้อนแผดเผาทำลายชีวิต แต่สำหรับพระสงฆ์พุทธบุตรของพระชินสีห์ ผู้มีมโนปณิธาน นำสิ่งที่ดีงามมอบแก่ชาวโลกแล้ว ท่านอดทนได้ทุกสิ่ง เพื่อรักษารัตนอันประเสริฐ คือ พระรัตนตรัยให้คงไว้ในแผ่นดิน

       ด้วยมโนปณิธานนี้ จึงทำให้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย และหมู่คณะกัลยาณมิตรทั่วโลกปรารถนาบุญใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยให้การสนับสนุนพุทธบุตร ๔ จังหวัดภาคใต้เกือบทุกด้าน ยืนเคียงข้างท่านและให้กำลังใจชาวพุทธทุกคนโดยจัดพิธีถวายไทยธรรมครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใน ๔ จังหวัดภาคใต้ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน และหากมีส่วนให้พระสงฆ์ทุกรูปดำรงอยู่ได้และชาวพุทธไม่คิดหนีย้ายไปไหน สามารถยืนหยัดช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปได้ ก็จะได้เป็นบุญใหญ่ ติดตัวไปในภพเบื้องหน้า สำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ พิธีได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา

       เช้าตรู่ เริ่มพิธีด้วยการทำบุญตักบาตร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ และนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานทุกคนที่มาร่วมงานล้วนมีใบหน้าที่เบิกบาน ภาพที่สงบในพิธีกรรมช่วยโน้มน้าวจิตใจให้เห็นความสูงเด่นของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักชัยของเหล่าพุทธบริษัท ภาคสาย เป็นการเสวนาธรรม โดยวิทยากร ประกอบด้วยพระครูเขมวงศานุการเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และคุณเพ็ญประภา อินทรพล ผู้บริหารระดับเพชร บริษัทซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิทยากรได้กล่าวถึงปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นว่า ไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้ามาดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจังและถึงเวลาแล้วที่ชาวไทยพุทธจะต้องศึกษาพุทธประวัติ และยกย่องเชิดชูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในใจตลอดเวลาพร้อมทั้งฝากถึงชาวพุทธว่า ต้องเข้มแข็ง และพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่เป็นหนึ่งเดียว

 

 

        เมื่อถึงเวลาสำคัญ คือ พิธีอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ได้สวดมาติกาอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ทุกคนที่อยู่ในพิธีต่างหลับตาเบาๆ นึกถึงหน้าของหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ขอให้ทุกคนไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุคติ

      จากนั้นก็ถึงเวลาของการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ คือ พิธีถวายไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด เริ่มต้นด้วยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกายกล่าวคำสดุดี ยกย่องพระสงฆ์ทุกรูปที่ทำหน้าที่รักษา พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นชาวพุทธทุกคนก็ได้ประเคนไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ทุกวัดอย่างพร้อมเพรียงกัน ต่อมาเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีคุณบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบ จากนั้นคณะสงฆ์ให้พร

        บุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ยากจะนับจะประมาณได้ เพราะทำถูกเนื้อนาบุญ คือ พระสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยมโนปณิธานในการทำงานพระพุทธศาสนา ทุกคนที่มาร่วมงานพร้อมใจกันอธิษฐานจิตให้ทุกชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย และขอให้เหตุการณ์กลับมาสู่สภาวะแห่งความสุขสงบ ให้พุทธบุตรมีกำลังใจ ชาวพุทธเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา พร้อมเคียงข้างพุทธบุตรหยัดสู้ในพื้นที่จนชีวิตจะหาไม่

          ขออนุโมทนาบุญกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกคนในจังหวัดยะลา ที่จัดการต้อนรับคณะกรรมการจัดงาน
ได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งทุกสมาคม ชมรม กลุ่ม ศูนย์กัลยาณมิตร ทั่วโลก ที่ได้ให้การสนับสนุนให้โครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

    เมื่อหลายเดือนก่อน มีเหตุการณ์ที่ชาวพุทธลืมไม่ลง นั่นคือ ชาวพุทธในอำเภอธารโตหนีย้ายจากเรือนเพราะโดนทำร้ายจากผู้ก่อการร้ายและมาหวังพึ่งวัด วัดที่ชาวพุทธเหล่านั้นเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ คือ วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีพระครูเขมวงศานุการ เป็นเจ้าอาวาสวันนี้เราไปพูดคุยและอนุโมทนาบุญกับท่านที่รักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

      ท่านได้เล่าให้ฟังว่า "อาตมาเองเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช บวชมาแล้ว ๔๑ พรรษา มาอยู่ยะลาเป็นสิบปีแล้วตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างก็สามัคคีกันดี ต่างกับสมัยนี้ อยากให้ ทุกอย่างกลับมาเป็นเช่นเดิม ชาวพุทธเองมีความพยายามตลอดเวลาที่จะให้เกิดความสงบโดยอาศัยพุทธวิธี แต่ดูเหมือนจะโดนย่ำยีมากยิ่งขึ้น ณวันนี้ สงสารเจ้าหน้าที่เพราะลำพังรักษาชีวิตของตนเองก็ยากอยู่แล้ว จะให้มารักษาคนอื่นก็ยากยิ่งขึ้น ต้องเอาชีวิตมาทิ้งอาตมาคิดตลอดเวลาว่า เมื่อเกิดมาแล้วใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วก็ยอมตายไม่เสียดายชีวิต หากเกิดมาแล้วไม่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาก็เกิดมาไม่คุ้ม อายุก็ ๖๐ กว่าปีแล้วไม่ตายด้วยโรคก็ต้องตายด้วยภัยต่างๆ ยังไงก็ต้องตาย ขอตายเพื่อพระพุทธศาสนาก็แล้วกัน มันภูมิใจ

       ทุกวันนี้ก็พยายามให้ชาวพุทธเข้มแข้งและดูแลตนเองให้ได้ ไม่ให้ทิ้งพระรัตนตรัย เพราะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดแล้วและให้มั่นคงในศีล น่าปลื้มใจที่ช่วงนี้ได้รับเหรียญปราบมารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย มาให้ญาติโยมโยมเขาก็อุ่นใจมากอยากได้เพิ่มขึ้นอีก ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระกับวัด ศาสนสถานจำนวนถึง๑๗ ครั้ง และชาวพุทธต้องสูญเสียชีวิตมากมาย ยังไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่จะมาคลุกคลี และยื่นมือมา ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจริงใจเห็นแต่วัดพระธรรมกาย ที่ทุ่มเทเคียงข้างพระสงฆ์ทุกวัด ถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรมาช่วย ณวันนี้ลองคิดดูว่าพระพุทธศาสนา พระสงฆ์อยู่กันได้อย่างไร ดังนั้นครั้งใดที่วัดพระธรรมกายจัดงาน พระสงฆ์ทุกวัดจะพร้อมใจกันมาร่วมงาน ไม่ใช่มาเพื่อหวังในไทยธรรมแต่เพราะการรวมกันของพุทธบริษัท ๔ ทำให้กำลังใจมันเกิดขึ้น พร้อมที่จะอยู่เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกัน

         ทุกถ้อยคำล้วนเป็นความจริงที่อยู่ในใจของพุทธบุตรรูปนี้ หากมีเวลาคุยกับท่านเราจะทราบถึงความทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้ว่าจะมีการปองร้ายพระ แต่ท่านก็ไม่มีความคิดจะย้ายหนีไปไหนยังคงมุ่งมั่นไปทำหน้าที่เดินตามรอยบาทพระศาสดาอย่างงดงามจนกว่าชีวิตจะหาไม่หากพุทธบริษัท ๔ ทุกคนหวงแหนพระพุทธศาสนาอย่างท่าน พระพุทธศาสนาก็คงอยู่คู่ไทย และชาวโลกตลอดไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล