วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 60 ตุลาคม ปี 2550

ฉบับที่ 60 ตุลาคม ปี 2550
พระมงคลเทพมุนี นับเป็นบุคคลสำคัญผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อโลก ในฐานะผู้นำแสงสว่างแห่งพระรัตนตรัยภายในมาส่องนำ ทางให้มวลมนุษยชาติได้มีโอกาสรู้เรื่องราวความจริงของชีวิต จนเกิดสัมมาทิฐิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจถึงเรื่องของกฎแห่งกรรม ......อ่านต่อ
ครบรอบ ๙๐ ปี แห่งการบรรลุธรรม แสงสว่างแห่งธรรมะได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลก สันติสุขภายใน ได้บังเกิดขึ้นในใจของมวลมนุษยชาติ และ นี่คือ วันประวัติศาสตร์อันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้พร้อมใจกันบูชาคุณ ......อ่านต่อ
ผู้ให้ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเมื่อพระสงฆ์ได้มีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบาย ก็จะนำความรู้ที่เกิด จากการศึกษาธรรมะไปเผยแผ่แก่ชาวโลกต่อไป ......อ่านต่อ
พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงได้สถาปนา DMC "สื่อสีขาว" โดยมุ่งหวังที่จะนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า มาช่วยดับความเร่าร้อนในจิตใจของชาวโลก ......อ่านต่อ
แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้ เส้นทางการสร้างบารมีในแต่ละชาติของพระองค์ ก็ยัง ต้องอาศัยผู้มีบารมีแก่ๆ หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ มาช่วยเป็นกัลยาณมิตรให้ คอยชี้แนะสั่งสอน ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ เช่นกัน ......อ่านต่อ
ก่อนอื่นคุณโยมต้องไม่เครียดเองถ้าคุณโยมไม่เครียดเสียเอง บรรยากาศต่างๆมันจะดีขึ้น ก็เห็นใจนะคุณโยมว่าลูกก็คือความหวัง ของเราทั้ง ๒ คน เพราะฉะนั้นบางทีก็อดจะเครียดไม่ได้ ......อ่านต่อ
ผมมีอาชีพที่ไม่แน่นอน เฉียดเข้าคุก มีหนี้เป้นล้าน และวางแผนจะฆ่าตัวตาย แต่วันนี้ .. ผมมีเงินทำบุญเป็นล้าน ......อ่านต่อ
เรื่องใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน คงหนีไม่พ้น เรื่องปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องการแต่งกาย ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่มนุษย์เราให้ความสำคัญกันมาก จนกระทั่งเกิดเป็นแฟชั่นออกมาหลากหลาย ทั้งทรงผม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล