วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ 12 telly awards 2007 เกียรติคุณและคุณภาพ สื่อสีขาวระดับโลก

เรื่องเด่น
เรื่อง : ธีรนาถ

 

 

 

        ท่ามกลาง"ยุคโลกาภิวัตน์"ที่ข้อมูลข่าวสารได้เชื่อมโลก ทั้งใบเข้าไว้ด้วยกัน"สื่อ" จึงมีอิทธิพลอย่างสูงในการนำเสนอข้อมูล

    ข่าวสารและความบันเทิงไปสู่ผู้คนทั่วโลกแต่ผลจากการที่สื่อต้องแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ จึงมีการนำเสนอสาระบันเทิงและโฆษณาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม จนทำให้โลกทุกวันนี้เร่าร้อนไปด้วยกระแส กิเลสที่คอยปลุกเร้าผู้ชมผ่านสื่อต่างๆอยู่ตลอดเวลา

        ด้วยเหตุนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงได้สถาปนา DMC "สื่อสีขาว" โดยมุ่งหวังที่จะนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาช่วยดับความเร่าร้อนในจิตใจของชาวโลก และสร้างกระแสแห่งความสงบสุข ที่เริ่มต้นจากความสุขภายในจิตใจของมนุษย์ ทุกคนผ่านการเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นวิธีการสากล ที่ไม่ขัดต่อ หลักศาสนา และความเชื่อใดๆ ที่สามารถนำไปสู่การสร้างสันติภาพ ได้อย่างแท้จริง

เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

    DMC คือรายการธรรมะผ่านดาวเทียม ที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกหลายล้านคนและนับวันจำนวนของผู้ชมมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปี ๒๕๕๐ นี้ DMC ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็น "สื่อสีขาวคุณภาพระดับโลก" ด้วยการคว้า Telly Awards 2007 ได้มากเป็นประวัติการณ์ถึง ๑๒ รางวัล ซึ่ง Telly Awards เป็นหนึ่งในรางวัลที่วงการสื่อและโฆษณาทั่วโลกต้องการมากที่สุด โดยในแต่ละปีจะมีผลงานคุณภาพจากทั่วโลก ส่งเข้าร่วมประกวดถึงกว่า ๑๓,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งตัวอย่างของสื่อโทรทัศน์ระดับโลกที่เคยได้รับรางวัล Telly Awards เช่น The History Channel, Discovery Education,CNN, Hallmark Channel, และ ESPN เป็นต้น

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล