วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๒๓ ปี พระมงคลเทพมุนี ทุ่มชีวี ปิด MODULE บูชาคุณ หล่อเสามงคล ณ แผ่นดินเกิด

เรื่องจากปก
โดย : กองบรรณาธิการ

๑๒๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

 

 

           ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ คือวันแห่งการถือกำเนิดด้วยกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ยอดมหาปูชนียาจารย์ ผู้บังเกิดขึ้นมาเพื่อยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่โลกและจักรวาล ซึ่งในวาระนี้ของทุกปี เป็นวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้มา
พร้อมใจกันรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณ และมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่าน

         การบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของ พระมงคลเทพมุนี เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากเมื่อ ๑๒๓ ปีที่แล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ได้มาเกิดด้วยรูปกายมนุษย์ ก็คงจะไม่มีพระมงคลเทพมุนี และไม่มีผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเกิด
ขึ้นบนโลกใบนี้ ซึ่งชาวโลกในช่วงยุคหลังพุทธกาลกว่าสองพันปี ก็คงจะไม่มีทางทราบวิธีปฏิบัติ และหมดโอกาสที่จะเข้าถึง "พระธรรมกาย" ซึ่งอย่างมากก็คงรู้จักคำว่าธรรมกาย ตามที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น

 

 


 

 

พระคุณอันยิ่งใหญ่ใต้ร่มธรรม
        พระมงคลเทพมุนี นับเป็นบุคคลสำคัญผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อโลก ในฐานะผู้นำแสงสว่างแห่งพระรัตนตรัยภายในมาส่องนำ
ทางให้มวลมนุษยชาติได้มีโอกาสรู้เรื่องราวความจริงของชีวิต จนเกิดสัมมาทิฐิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจถึงเรื่องของกฎแห่งกรรม
และได้รู้จักแผนผังของชีวิตว่า มนุษย์เรานั้นมิได้มีแต่เพียงแค่กายเนื้ออย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีกายภายในที่ซ้อนเร้นอยู่ภายใน
รวม ๑๘ กาย ซึ่งคำสั่งสอนของท่านได้ช่วยปิดประตูอบาย และเปิดหนทางสวรรค์ นิพพาน ให้กับศิษยานุศิษย์ ทุกคน

        ตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านได้เมตตาพร่ำสอน เคี่ยวเข็ญให้ลูกศิษย์ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกัน
อย่างจริงจัง โดยสอนให้ทุกคนหมั่นหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือสองนิ้วมือ ด้วยอมตวาจาที่ว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ ซึ่งแม้จะเป็นเพียงถ้อยคำสั้นๆ แต่ทว่ามีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาล เพราะเป็นความรู้ที่พระมงคลเทพมุนียอมสละชีวิตเป็นเดิมพันในการค้นพบ และนำมาสั่งสอนโดยไม่มีการปิดบังอำพรางแต่อย่างใด ดังนั้น พระมงคลเทพมุนีจึงเป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณ อันยิ่งใหญ่ ในฐานะผู้ที่ให้หนทางพระนิพพานอันเป็นการให้ที่ประเสริฐ
สูงสุดซึ่งพระคุณของท่านมีมากมายเกินกว่าที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะสามารถตอบแทนได้จนหมดสิ้น

มโนปณิธานอันหาญกล้า
        ตลอด ๕๓ พรรษาในเพศสมณะของ พระมงคลเทพมุนี ท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปสู่ชาวโลก
ทุกคน เพราะตระหนักดีว่า พระรัตนตรัยภายในเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์
ใดก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ขอเพียงแต่ให้โอกาสตนเองได้เริ่มลงมือปฏิบัติด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ก็จะสามารถพิสูจน์
ให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตัวเอง และเมื่อใด ที่ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในตัว เมื่อนั้นมนุษย์ก็จะเลิกรบราฆ่าฟันกัน
และสันติสุขของโลกก็จะบังเกิดขึ้น นอกจากนี้ การเข้าถึงพระธรรมกาย ยังช่วยให้มนุษย์สามารถเอาชนะกิเลสอาสวะ คือความโลภ ความโกรธ และความหลง ที่เป็น เครื่องพันธนาการมนุษย์ให้ต้องตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารอยู่ตลอดเวลา

       ดังนั้น พระมงคลเทพมุนี จึงมีมโนปณิธาน อันหาญกล้า ที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ทุกคืนวัน
ท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ศึกษาและค้นคว้าวิชชาธรรมกาย เพื่อมุ่งปราบมารโดยไม่ยอมไปแรมราตรีที่ไหนโดยตั้งใจมั่นว่า
"ถ้าหากยังปราบมารไปไม่ถึงสุดสาย ก็จะขอยอมตายอยู่ที่วัดปากน้ำ" ซึ่งเป็นปฏิปทาอันหาญกล้า ที่ท่านได้ยึดถือปฏิบัติ ตราบกระทั่ง
ลมหายใจสุดท้าย ของชีวิต จึงนับได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็น ผู้ที่มีมโนปณิธานอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ สมแล้วที่พระราชภาวนา
วิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ยกย่องท่านว่า "เป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลก ในจักรวาลและในธาตุธรรม"เพราะพระมงคล
เทพมุนีีเป็นบุคคลผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมี การบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่านจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะท่าน มาเกิดเพื่อสาน
ต่อมโนปณิธานในการกอบกู้ธาตุธรรม เพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่พระนิพพานให้หมดตามปณิธานดั้งเดิมที่ท่านได้ตั้งใจไว้ตั้งแต
่ครั้งปฐมชาติิ และได้ทำต่อเนื่องมาแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วน และจะทำต่อไปตราบกระทั่งบรรลุเป้าหมาย คือการไปถึงที่สุดแห่งธรรม

๑๒๓ ปี ทุ่มชีวีบูชาธรรม

       ในวาระครบรอบ ๑๒๓ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคน จะได้พร้อมใจกันตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน ด้วยการทุ่มชีวีสร้างมหาทานบารมี
ปิด Module หลังคามหารัตนวิหารคด ให้ทะลุเป้าได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ เพื่อร่วมกันสืบสาน มโนปณิธานของพระมงคลเทพมุนี
ที่ต้องการจะขยาย วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลาน และเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคนที่จะต้องช่วยกัน
ทำให้ความปรารถนาของท่านสำเร็จในเร็ววัน

       และในโอกาสพิเศษนี้ สำหรับลูกหลานหลวงปู่ ผู้สวมหัวใจยอดนักสร้างบารมี ทุ่มชีวีปิด Module ได้ "บรรลุเป้า และทะลุเป้า" ก็จะได้รับเกียรติอันสูงส่ง โดยเป็นตัวแทนของหมู่คณะเดินทางไปร่วมพิธี หล่อคอนกรีตเสามงคลณแผ่นดินเกิดของพระมงคล
เทพมุนี คือที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมหาทานบารมี ในครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามและเป็นความปีติ
ภาคภูมิใจ ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด เพื่อปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายที่จะสร้าง
สันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกไปอีกนานนับพันปี รวมกับบุญจากการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชา
แด่พระมงคลเทพมุนี ซึ่งบุญใหญ่ทุกๆ บุญนี้ จะเป็นสายบุญที่เชื่อมพวกเราทุกคนให้สามารถตามติดสร้างบารมีไปกับ
ยอดมหาปูชนียาจารย์ไปได้ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล