วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 59 กันยายน ปี 2550

ฉบับที่ 59 กันยายน ปี 2550
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนั้น ถือเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างแตกฉาน ในพระธรรมวินัย นำมาสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พระภิกษุ สามเณร ......อ่านต่อ
ตลอดระยะเวลา ๓๘ พรรษาในเพศสมณะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านไม่เคยว่างเว้น จากการทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้แต่เพียงวันเดียว แม้ลำพังตัวของท่านเอง จะมีอัธยาศัยชอบปลีกวิเวก อยู่เงียบๆ ตามลำพังอย่าง ผู้สันโดษ ......อ่านต่อ
ถึงเวลาแล้วที่พุทธบุตรต้องรวมกันเป็นหนึ่ง เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว แล้วอะไรจะเกิดขึ้น คำสอนของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นความรู้สากล ที่ทุกคนต้องศึกษา ......อ่านต่อ
ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นว่า"ศาสนสถาน" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรือง ของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ......อ่านต่อ
การทำบุญวิหารทานเป็นสังฆาราม เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์ ผู้ประพฤติธรรม มุ่งขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปและมีอานิสงส์ใหญ่ การที่จะบำเพ็ญสมณธรรมให้ได้สะดวกนั้น ......อ่านต่อ
ทุกวันเวลาของชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีดาวดวงไหนอยู่ค้างฟ้า ไม่มีปลาตัวไหนอยู่ค้างน้ำ ครั้งหนึ่งชีวิตของคุณธัญญกานต์ ์ก็เข้าตำรานี้เช่นกัน จากที่เคยรวยอู้ฟู่ เป็นคุณหนูหรูไฮ ก็กลับกลาย มาเป็นเทพธิดาโลโซ ......อ่านต่อ
ธรรมชาติของใจนั้น "ใสสว่าง"ใสเหมือนน้ำค้างกลางหาว สว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน แต่แม้ว่าจะใสสว่างปานนั้น หากนำกล้องที่มีกำลังขยายสูงๆ ไปขยายใจเป็นล้านๆ เท่า จะพบว่าในกลางความใสนั้นจะมีจุดดำๆ เล็กๆ โตขนาดเม็ดโพธิ์ เม็ดไทร มีสีดำสนิทเหมือนสีนิล ตรงนี้เองเป็นที่นอนเนื่องของกิเลสที่หมักดองอยู่ในใจที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า "อวิชชา" ......อ่านต่อ
เรื่องการนั่งสมาธิอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้น ก็มีความจำเป็น ไม่น้อยแต่ว่าในสมัยพุทธกาลผู้ที่เกิดในยุคนั้น เขาเกิดในยุคที่มีการ ฝึกสมาธิเป็นเรื่องปกติธรรมดา ......อ่านต่อ
เกิดมาแล้วในชีวิตหนึ่ง ต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้าง เพื่อให้ตัวเองมีทรัพย์ไปใช้ ในภพหน้า ไม่ให้ภพชาติเบื้องหน้าเราลำบากกว่าภพปัจจุบัน ......อ่านต่อ
ตอนผมเป็นเด็กนั้น คุณพ่อคุณแม่ชอบไปทำบุญที่วัดปากน้ำภาษีเจริญและไปร่วมบุญบูชาข้าวพระกับคุณยายอาจารย์ ทองสุก สำแดงปั้น เป็นประจำ ผมจึงมีโอกาสได้ติดตามไปนั่งสมาธิที่บ้านไม้ หลังแร มีเสาหัวด้วนอยู่กลางบ้าน......อ่านต่อ
ในระหว่างการเดินทางของชีวิตอาจมีหลายครั้งที่พบว่า"การกระทำสามารถบอกอะไรได้มากกว่าคำพูดนับล้านๆคำ" ดังเรื่องราวของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ผู้มีความรัก ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล