วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หลังคามหารัตนวิหารคด module คุณทำได้ ! ร่วมปักหลักชัยพระพุทธศาสนาคู่โลกนับพันปี

เรื่องจากปก
โดย : กองบรรณาธิการ

 

 

 

      "มหารัตนวิหารคด" ศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการรองรับพุทธบุตรหลากนิกาย และพุทธบริษัท๔นับล้านจากทั่วโลกมหาวิหารแห่งนี้จะเป็นประดุจหลักชัยแห่งการเผยแผ่และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกไปอีกยาวนานนับพันปีซึ่งตลอดหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นว่า"ศาสนสถาน" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล

จากเชตวันสู่มหารัตนวิหารคด

        ด้วยเหตุนี้ เชตวันมหาวิหาร จึงมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เหล่าสาธุชน และเ็ป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ในพระธรรมวินัย จากส่วนกลางไปสู่คณะสงฆ์นับล้านที่กระจัดกระจายกันอยู่ตามแว่นแคว้นต่างๆอย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ คือเมื่อออกพรรษาแล้ว พระภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในแคว้นต่างๆ จะส่งตัวแทนมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธองค์ ซึ่งหากเดินทางมาที่เชตวันมหาวิหาร พระทัพพมัลบุตรจะเป็นผู้จัดที่พักให้ โดยแบ่งพระภิกษุให้พักเป้นกลุ่มๆผู้มาพักก็จะไต่ถามเพื่อให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่รงาบัญญัติพระวินัยอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วจึงท่องจำด้วยมุขปาฐะ(ท่องจำแบบปากต่อปาก) เมื่องท่องจำได้คล่องแคล่วดีแล้ว จึงเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลับไปยังถิ่นฐานของตนเองและสั่งสอนบอกกล่าวต่อๆกันไปส่งผลให้พระธรรมคำสอนสามารถขยายไปในชมพูทวีปอันกว้างใหญ่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่ายังคงรักษาความเป็นเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นภายในพุทธอาณาจักรได้อย่างน่าอัศจรรย์

 

 

       แต่ทว่าทุกวันนี้ พระพุทธศาสนาได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายหลายนิกาย ซึ่งพุทธบุตรแต่ละนิกายต่างก็มีข้อวัตรปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปจนก่อให้เกิดความขัดแย้งและแยกแยก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาในอนาคต ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุรพระราชภาวนาวิสสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสร้าง"มหารัตนวิหารคด" ให้เป็นสถานที่ ที่พร้อมต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของยุคนี้ ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นนำความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาสู่พระพุทธศาสนาให้ได้อีกครั้งหนึ่ง

         มหารัตนวิหารคด จะเป็นศูนย์รวมพุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลก ที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์ ตลอดจนช่วยกันค้นคว้าความรู้ดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสั่งสอนและเผยแผ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประดุจดั่งเชตวันมหาวิหารเมื่อสมัยครั้งุทธกาล เพื่อความเป้นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัท ๔ ทั่วดลก และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวโลกทุกเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ได้มีโอกาสศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะยังประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 

 

 

Module มหัศจรรย์แห่งสถาปัตยกรรม

       ขณะนี้ มหารัตนวิหารคดกำลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นก่อสร้างหลังคาชั้นที่ ๒ หรือที่นิยมเรียกกันว่า Module ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับพุทธบุตรและพุทธบริษัททั้งสี่ได้มากถึง ๖ แสนคน ซึ่งหากรวมกับพื้นที่รอบลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์จะสามารถรองรับผู้มีบุญได้มากถึง ๑ ล้านคน ทั้งนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ดร.การุณ จันทรางศุ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างว่า

        "จากประสบการณ์ของผมที่ได้ก่อสร้างสิ่งต่างๆมามากมาย โจทย์การสร้าง Module นี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตเพราะทั้งเรื่องของขนาดที่เราจะต้องสร้างหลังคาครอบคลุมพื้นที่ถึง ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร และเรื่องของเวลาที่ต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทันใช้งาน ซึ่งในการสร้างหลังคาจะต้องไม่ทำให้พื้นที่ชั้น ๒ ที่สร้างเสร็จแล้วได้รับความเสียหายใดๆอีกด้วย ซึ่งเป็นงานที่ยากมากดังนั้นจึงตอ้งใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ลงมาจากฟ้า เริ่มต้นจากการก่อนสร้างเสา และจะต้องก่อสร้างคาน ซึ่งเป็นรูปของพระมิด ที่มีความมั่นคงแข็งแรงในตัวอยู่ไปชั่วกัปกัลป์ ดังที่เราเห็นตัวอย่างของพีระมิดในประเทศอียิปต์ เป็นต้น"

 

 ดร.การุณ จันทรางศุ(คนที่ ๓ จากซ้าย)
กำลังบรรยายเรื่องการก่อสร้างหลังคามหา
รัตนวิหารคด

   นอกจากนี้ ดร.การุญ ยังได้กล่าวเสริมถึงวัสดุของหลังคามหารัตน
      วิหารคดว่าคานของหลังคาจะทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนวัสดุมุงหลังคาจะใช้เหล็กไร้สนิมหรือ "สแตนเลศ สตีล" เพื่อให้เกิดความร่มเย็นสำหรับผู้ที่จะเข้าไปใช้งานภายใต้หลังคานี้

       "ผมขอเรียนให้ทราบว่า การก่อสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดนี้ "เป็นสิ่งที่เป็นที่สุดของโลก"ทั้งในเชิงของคุณภาพและในเชิงของปริมาณเนื่องจากเป้น"หลังคาสแตนเลสที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ถ้าเราจะสั่งซื้อสแตนเลส สตีล จากประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศนั้นคงจะไม่สามารถจะผลิตวัสดุนี้เพื่อใช้ในประเทศของเขาได้เลย จะต้องส่งมาให้เราทั้งหมด ซึ่งขณะนี้กำลังพยายามที่จะหาแห่งผลิตให้ได้ตามที่มีความต้องการอยู่ สำหรับเทคนิคที่ใช้ในการก่อสร้าง ทุกท่านคงพอจะนึกภาพการก่อสร้างทางด่วนได้ว่า จะมีคานลอยอยู่ข้างบนทำให้ไม่ต้องรบกวนพื้นที่ด้านล่างเลย แต่การสร้างทางด่วน

 

      ยังเป็นการสร้างเพียงแต่มิติเดียวเท่านั้น คือมิติที่เดินไปข้างหน้า แต่หลังคามหารัตนวิหารคดจะต้องมีการก่อสร้างถึง ๓ มิติ ด้วยกัน คือ เดินไปข้างหน้าก็ต้องทำ ต้องก่อสร้างคานขึ้นตั้งฉากกับพื้นไปข้างหน้าด้วย และต้องทำคานซึ่งเป็นตะเข้ของพีระมิดในทางสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราจึงมีความยุ่งยากในการก่อสร้างมากกว่าปกติถึง ๓ เท่า ด้วยกันเลยทีเดียว

 

 

 

Module คุณทำได้

         ภาพของพิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้าหลังคามหารัตนวิหารคด เมื่อวันธรรมชัย ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าบัดนี้การก่อสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว รวมกับถ้อยคำที่ลูกๆทุกคนได้พร้อมใจกันปฏิญาณต่อหน้าคุณครูไม่ใหญ่ว่า"โมดูล เราทำได้ คุณก็ทำได้ ชิตัง เม ฯลฯเสียงนี้ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของยอดนักสร้างบารมีทุกคน ประหนึ่งคำสัญญาที่จะคอยย้ำเตือนว่า ภายในพรรษานี้ ลูก ๆ ทุกคนจะขอสวมหัวใจของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพื่อร่วมกันสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด ให้สำเร็จ เป็นอัศจรรย์ทันใช้งานพระศาสนาในเร็ววันนี้ซึ่งจะมีการอาราธนาพุทธบุตรหลากนิกายทั่วโกลให้เดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน ณ มหารัตนวิหารคด ซึ่งเมื่อใดที่พุทธบุตรรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อนั้นพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกก็ย่อมจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแน่นอน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 59 กันยายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล