วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ รางวัลเกียรติยศ มุทิตาสักการะ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

ทบทวนบุญ
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

 

 

 

    ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ นับเป็นมหามงคลสมัย เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา บังเกิดปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ดุจจะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณแห่งเดชะพระบารมี"ธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า" ของปวงชนชาวไทย และนับเป็นนิมิตหมายอันยิ่งใหญ่ นำมา ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งบวรพุทธศาสนา เมื่อมี พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้เป็นจำนวนถึง ๙๐ รูปมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

       วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ไทยมาโดยตลอด จึงได้จัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา

        พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบโล่และรางวัลแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับวัดทั่วประเทศ

        ซึ่งในปีนี้ พิธีมุทิตาสักการะได้จัดขึ้นอย่าง ยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

      ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา และประกอบพิธีบูชาข้าวพระเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ หยุดนิ่ง เตรียมพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ที่จะเกิดขึ้น และกล่าวถึงความสำคัญของวันนี้ ที่ เหล่าพุทธบริษัท ๔ ได้มารวมกัน เพื่อยกย่องเชิดชู การศึกษาพระปริยัติธรรมให้สูงเด่น เป็นหลักชัยให้กับอนุชนคนรุ่นหลังไปอีกนานแสนนาน

     เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจของการพัฒนา มนุษยชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาพระบาลีคือความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 59 กันยายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล