วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 58 สิงหาคม ปี 2550

ฉบับที่ 58 สิงหาคม ปี 2550
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคำสอนลุ่มลึก สมบูรณ์ด้วยเหตุและผล ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สรรพชีวิต คือ ประโยชน์ทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน ......อ่านต่อ
การให้เป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุด และส่งผลดีให้กับชีวิตอย่างมากมายมหาศาล จะทำให้เป็นผู้ มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ประสบแต่ความสุขความสำเร็จตลอดไป การให้ที่จะให้ได้ผลเต็มที่นั้นผู้ให้ต้องเอาชนะใจ ตนเองให้ได้เสียก่อน ต้องขจัดความตระหนี่ออกจากใจ ......อ่านต่อ
กลั่นใจใสๆ แล้ววิธีการก็จะออกมาเอง ถ้ายังคิดอะไรไม่ออก ให้ออกจากความคิด ทำจิตให้ผ่องใส แล้วใจเราจะพบทางออก ......อ่านต่อ
"บาลี"คือสุดยอดภาษา ที่เก็บรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่คู่โลก มาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้ ภาษาบาลีจึงเป็นประดุจขุมทรัพย์ทางปัญญาอันหาค่ามิได้ ......อ่านต่อ
พระต้องรวมเป็นหนึ่ง คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน คิดถูก พูดถูก ทำถูก ไปพร้อมๆ กัน เหมือนในสมัยพุทธกาล ถึงเวลาแล้วที่พุทธบุตรต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ......อ่านต่อ
ก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่งก็ได้รับการบรรจง ตกแต่งเหลี่ยมมุมงดงามให้ปรากฏ ทอแสง สวยงามเจิดจรัส เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนรอบข้างด้วยฝีมือช่างเจียระไนผู้มีความชำนาญ ดังเช่นคุณครูทุกคน ......อ่านต่อ
เมื่ออะตอมใจเดินทางไปสู่ทะเลแห่งพลังงานภายใน จักรู้ว่าปรมาณูไม่ได้ทำให้เกิดสันติ แต่สมาธิต่างหากที่ทำให้ เกิดสันติภาพกับโลกอย่างแท้จริง ......อ่านต่อ
กุศลกรรมบถ หมายความว่า ทางแห่งการกระทำความดี ๓ ทางคือ ทางกาย ๓ ประการ ทางวาจา ๔ ประการ และทางใจ ๓ ประการ รวมเรียกว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ ......อ่านต่อ
สำหรับพวกเรา เมื่อเลือกที่จะนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว มาทำตัวให้สมกับการเป็นชาวพุทธที่ดีกันดีกว่า เพราะยิ่งเรา ประพฤติปฏิบัติตัวให้เคร่งครัดต่อคำสอนในพระพุทธศาสนามากเท่าไร นั่นคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ......อ่านต่อ
เหตุการณ์สะเทือนใจชาวพุทธที่เกิดขึ้นกับพุทธบุตรในภาคใต้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า พระภิกษุสงฆ์ในวัดภาคใต้ถูก ทำร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่พุทธบุตรใจเพชรใน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็ยืนหยัดจะสู้บนผืนแผ่นดินนั้นต่อไป ......อ่านต่อ
เรามีหลักว่า ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน คือเราเราจะหากินเราก็ไม่อยากโกงใคร ตรงจุดนี้เองทำให้เราขายทองด ีขึ้นมาเรื่อยๆ ตีตลาดมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าห้างทองอื่นๆ ......อ่านต่อ
"ปีหนึ่งมีวันแม่วันเดียว อีก ๓๖๔ วันเป็นวันลูก" เสียงรำพึงเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นเรื่อง จริงจังอะไรนัก แต่ก็สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแม่ลูกในสังคมปัจจุบันได้ไม่น้อยทีเดียว ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล