วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ๒๖๖วัด ครั้งที่ ๒๖ ปีที่ ๒

พุทธบุตร ๒๖๖ วัดภาคใต้
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

      นับเนื่องมาจากการที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ท่านมีดำริจะเอาบุญใหญ่ทุกเดือนกันเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง ๒๖๖ วัด โดยพิธีถวายสังฆทาน ซึ่งประกอบด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องอุปโคและบริโภค

     ซึ่งมาจนถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ก็ปรากฏว่าจัดมาถึงครั้งที่ ๒๖ แล้วและที่พิเศษในครั้งนี้ก็คือทางคณะผู้จัดงานได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศีรษะเกศและพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธีกรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสัมพันธวง ศาราม ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

    ซึ่งพิธีสังฆทานครั้งนี้จัด โดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย  โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธัมมชโย ได้จัดพิธีถวายสังฆทานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ ๒๖๖ วัดและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใตณ.วัดมุจลินทวาปี วิหาร (ตุยง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

       พิธีแบ่งเป็น ๓ ช่วงคือภาคเช้า ภาคสายและภาคบ่ายให้สาธุชนได้รับบุญกันเต็มอิ่มโดยพิธีภาคเช้าจัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด โดยมีพระเดชพระคุรพระครูประภัสสรสิริคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคระอำเภอรือเสาะ เจ้าคณะจังหวัดเขากงจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีตักบาตร

 


        ภาคสายจัดให้มีการเสวนาธรรม เริ่มพีธีโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากร รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าคณะภาค ๑๘ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระครูปลัดภูเบศ ฌานาถิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวรายงานต่อประธาน หลังจากนั้นเป็นการเสวนาธรรมโดยมีวิทยากรคือพระเดชพระคุณพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนานราธิวาส พระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และพระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ เลขานุการจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส โดยวิทยากรได้กล่าวตอนหนึ่งว่าบทบาทของพระภิกษุผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ คืต้องช่วยกันปลูกฝังความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธและต้องสร้างสาธุชนให้เข็มแข็งสามารถยืนหยัดต่อสู้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี

       พิธีในช่วงบ่ายเริ่มด้วยการเสวนาธรรมโดยพระครูเขมวงศานุการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม พระครูประภัสสรสิธิคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ เจ้าอาวาสวัดเขากง จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ โดยผู้ดำเนินรายการคือคุณลีลาวดี วัชโรบล ติดตามด้วยกาบรรยายพิเศษของพลเอกหาย ลีลานนท์อดีตแม่ทับภาคที่ ๔ ในหัวข้อเรื่องสถานการณ์ ๔จังหวัดชายแดนภาคใต้

       จากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคมกล่าวสัมโมทนียกถา ให้กำลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ โดยใช้หลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากร รักษากรเจ้าคณะใหญ่หนใต้ได้กล่าวของคุณคณะสงฆ์ ที่เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ และยืนยันว่าพระสังฆาธิการทางภาคใต้จะยังอยู่ ไม่ยอมหนีจะปฏิบัติสมณะกิจเอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อไป ทำให้ศาสนิกชนที่ไปร่วมงานปลาบปลื้มปีติยินดีกับกำลังใจที่ทั้งส่งไปและได้รับกลับมาอย่างท่วมท้น

        เหตุการณ์สะเทือนใจชาวพุทธที่เกิดขึ้นกับพุทธบุตรในภาคใต้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า พระภิกษุสงฆ์ในวัดภาคใต้ถูกทำร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่พุทธบุตรใจเพชรใน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็ยืนหยัดจะสู้บนผืนแผ่นดินนั้นต่อไป เช่นเดียวกับชาววัดพระธรรมกายที่พร้อมจะช่วยเหลือทั้งขวัญและกำลังใจเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับท่านในการปกป้องดูแลพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง ไม่ปล่อยให้ท่านเผชิญอันตรายอยู่อย่างลำพังและโดดเดี่ยว

 

 

 

พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

       ก็ขอให้มีความอดทน และตั้งใจที่จะปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ของชาวพุทธ ให้สิ่งต่างๆได้ลุล่วงให้กลับมาร่มเย็นเป็นสุขในเร็ววัน

 

 

พระธรรมรัตนากรรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าคณะภาค 18

      มีความรู้สึกประทับใจว่าซึ่งไม่เคยมีมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มารวมตัวกันทั้งผู้ถวายความอุปถัมภ์ก็ดี ทั้งฝ่ายผู้รับก็ดี ทั้งญาติโยม ได้มาเห็น ได้รู้ แล้วก็ทราบตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกประการจึงบอกว่ามีความประทับใจ

 

 

พระธรรมกิตติเมธีกรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม

      รู้สึกดีใจและขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งที่ พระสงฆ์ส่วนกลาง ก็ดี ตลอดถึงทายกทาสิกาอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงกัลยาณมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย ได้รวบรวมจตุปัจจัยไทยธรรมมาถวายกับพระสงฆ์ซึ่งจะอยู่จำพรรษา 3 เดือนในเทศกาลเข้าพรรษานี้

 

 

พระราชสิทธิวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

       การทำนี้เป็นการสมานสามัคคี ชาวพุทธด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ชาวพุทธซึ่งเป็นเจ้าของประเทศมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียว หลวงพ่อธัมมชโยท่านได้มีเมตตาอย่างสูงส่งที่ได้เห็นความสำคัญของพระสงฆ์ที่อยู่ภาคใต้ หาพระเถระที่ทำอย่างนี้อยากท่านมีแนวความคิดที่กว้างไกลถ้าหลวงพ่อธัมมชโยได้เห็นภาพอย่างนี้คงรู้สึกประทับใจ สิ่งที่ท่านทุ่มเทให้คณะสงฆ์ภาคใต้ไม่เสียแรงเปล่า พลังอย่างนี้จะทำให้เกิดความสบงสุขและก็ความเข้มแข็งของคณะสงฆ์ทางภาคใต้ได้อย่างมั่นคงแน่นอน

 

 

พระครูประภัสสรสิริคุณเจ้าอาวาสวัดเขากง จ.นราธิวาส

        ด้วยบารมีนี้จงเป็นภารวปัจจัยดลบัลดาลให้ท่านธัมมชโยจงมีความสุขกาย มีความสบายใจ มีพลานามัยสุขสมบูรณ์ตลอดไปเพื่อจะได้เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
ของชาวพุทธตลอดไป

 

 

พลเอก ณพล บุญทับรองสมุหราชองครักษ์

       พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมจากกรุงเทพมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นการดีช่วยเป็นขวัญและกำลังใจให้เพราะว่าพระที่อยู่ในพื้นที่ภาคนี้ ท่านไม่ค่อยได้
รับกิจนิมนต์ใดๆ เมื่อขาดแคลนสิ่งของอุปโภค บริโภค ก็จะได้รับจากการที่ท่านได้มาถวายสังฆทานในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยครับ

 

 

คุณประมุข ละมูลปลัดจังหวัดปัตตานี

       คณะพระภิกษุและพุทธสาสนิกชนจากพื้นที่ต่างๆนั้นได้มาให้กำลังใจภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในพื้นที่ และก็ร่วมทำบุญ ขณะเดียวกันนั้นก็จะให้กำลังใจพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันด้วยฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทางพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญทำกุศลกับผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดเช่นเดียวกัน

 

 

สุภาวดี โชคสกุลนิมิตร

     โครงการที่ดีที่ช่วยให้ ชาวพุทธ ได้มีที่ยึดเหนี่ยว ไม่รู้สึกหว้าเหว่ รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 58 สิงหาคม ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล