วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

 

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จังหวัดตราด

    เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และทุก ๆโครงการของวัดพระธรรมกาย โดยมีพระครูสมุห์ณัฐ อภิเวชโช ประธานส่งเสริมศีลธรรมโซนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีสาธุชนในจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมใจกันไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

พิธีถวายกองทุนมหาธรรมทาน จังหวัดปทุมธานี

    เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายกองทุนมหาธรรมทาน ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พิธีถวายกองทุนมหาธรรมทานในครั้งนี้ มีสาธุชนผู้มีบุญเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก และต่างรู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการถวายสื่อธรรมะแด่วัด ๓๐,๐๐๐ วัด และมอบสื่อแก่โรงเรียนต้นแบบกว่า ๑๐,๐๐๐ โรงเรียน 

 

 

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ ๓ (รอบคัดเลือก) จังหวัดปทุมธานี

    เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “คุณค่าของความเป็นคน” ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายได้ฝึกการแสดงออก และฝึกทักษะการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน โดยผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ V-Star สำหรับผู้ชนะจะได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

 

 

พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานคร

    เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม 
วัฒนชัย และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง จำนวน ๔๔๖ ทุน ซึ่งในครั้งนี้สามเณรวัดพระธรรมกาย คือ สามเณรเทวัญ จ้อยสระคู เปรียญธรรม ๗ ประโยค  ได้รับทุนนี้ด้วย ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้ถวายทุนแด่พระสงฆ์ไปแล้วกว่า ๖,๐๐๐ ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ไทย

 

 

พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี พระพรหมดิลก กรุงเทพมหานคร

    เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดสามพระยา วรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร ภายในงานมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และสรงน้ำพระเดชพระคุณพระพรหมดิลก โดยมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสนี้ยังมีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ที่พักสงฆ์และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรด้วย

 

 

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๑๑๔

    เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระกว่า ๑,๐๐๐ รูป ณ ถนนสุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานสงฆ์ พลโทนพวงศ์ สุระวิชัย แม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๗๘ ปีที่ ๘ พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๑๑๔ ปีที่ ๑๑ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร