วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ “พระเจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน สุดแสนปลื้ม”

บทความจากยอดดอย
เรื่อง : แป้นแก้ว

 

“พระเจดีย์สวรรค์
วัดบ้านขุน สุดแสนปลื้ม”

 

 

   ศรัทธาอันแรงกล้าของนักบุญขุนเขาสร้างประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนยอดดอยให้สลักในห้วงเวลาแห่งความทรงจำในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณ พระเจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘ ในพิธีมีพี่น้องชาวดอยจำนวนมากเดินทางไปร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและต้อนรับคณะพระภิกษุสามเณรกว่า ๕๐๐ รูป ในเส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานยังพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังวรสิทธิโชติ (พระอาจารย์วิชาญ อิทฺธินาโค) รองเจ้าคณะอำเภอฮอด เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน นำทัพธรรมยาตราย่ำธรรมเภรีประกาศพระพุทธศาสนาบนยอดดอย เหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวดอย ที่รวมพลังฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อันจะส่งให้คุณงามความดีที่ร่วมกระทำเป็นประดุจเข็มทิศชี้นำศรัทธาชนบนดอยให้หวนกลับมาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาดุจเดียวกัน

 

 

เส้นทางธุดงค์สายประวัติศาสตร์ของชาวดอย

 

   เส้นทางสัญจรในเขตอำเภอฮอดและอีกหลายหมู่บ้านในเขตตำบลบ่อหลวงกลายเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องชาวดอย ที่ไปร่วมโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับคณะพระภิกษุ-สามเณรที่ย่ำเท้าก้าวประกาศพระศาสนาเป็นแถวเป็นแนวในอิริยาบถสงบเสงี่ยมสง่างามเสียงสาธุการจากความปลาบปลื้มปีติยินดีตลอดเส้นทางน้อมหัวใจผู้ได้ยินได้ฟังให้ชิดใกล้พระรัตนตรัยยิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจใส่ใจพระพุทธศาสนา เห็นได้จากการที่เด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอฮอดกว่าพันคน มาเป็นผู้นำเยาวชนร่วมต้อนรับพระธุดงค์

 

 

   จากย่านชุมชน เส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเริ่มต้นอีกครั้งที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง สถานที่ที่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติติดอับดับของเมืองไทย ที่ซึ่งการเดินธุดงค์ผ่านเนินเขาอันสลับซับซ้อนโดยมีแม่น้ำแม่แจ่มไหลคดเคี้ยวและต้องเดินธุดงค์ลดเลี้ยวผ่านทิวไผ่อันร่มรื่น ภาพที่เห็นจึงสร้างความเบิกบานใจให้ชาวดอยที่ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและร่วมต้อนรับพระธุดงค์

 

 

   หนึ่งกิโลเมตรประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นโดยชาวบ้านขุนและพี่น้องชาวดอยจากหลายชนเผ่าร่วมเป็นผู้แทนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านมุ่งไปยังวัดบ้านขุน ทุกย่างก้าวที่ร่วมอัญเชิญสานต่ออนุวินาทีประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นห้วงเวลาแห่งความทรงจำ ยิ่งเดินยิ่งย้ำให้บังเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรม อันศักดิ์สิทธิ์ และในเส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปวัดบ้านขุนนี้ สะยาดอว์ Kay Mar Zar Ya เจ้าอาวาสวัด Mya Kyauk เมืองมัณฑะเลย์ และสะยาดอว์ U Zay Ya Thay Na เจ้าอาวาสวัด Dhamma Linkarya เมือง Bago สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมตตาร่วมเดินธุดงค์

 

 

สั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ ณ พระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุนศูนย์รวมศรัทธาของชาวดอย

 

   ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานภายในพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุนมีกัลยาณมิตรจำนวนมากเดินทางไปสั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับพี่น้องชาวดอยจาก ๗๐ หมู่บ้าน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เดินทางไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธี และได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ทั้งในประเทศไทยและจากประเทศเมียนมาร์ เดินทางไปร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนายอนันต์ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลังจากร่วมประกาศสัจจปฏิญาณแสดงความปรารถนาขอเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์แล้ว สาธุชนทั้งหลายอาราธนาศีลและปฏิบัติธรรมร่วมกัน

 

 

ปลาบปลื้มสุดใจ เมื่อได้อัญเชิญกล่องรัตนชาติ

 

   มหาปีติพลันเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์เมื่อสองมือของผู้มีบุญได้อัญเชิญกล่องรัตนชาติที่จะเป็นฐานรากรองรับพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน ทุกอนุวินาทีดำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้ม เพราะพระบรมสารีริกธาตุหรือธาตุส่วนหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ของกายมหาบุรุษ เมื่อกล่องรัตนชาติที่จะใช้เป็นฐานรากรองรับความบริสุทธิ์ผ่านมือคู่ใด ย่อมยังความปลาบปลื้มปีติใจแก่ผู้มีบุญท่านนั้นแม้สาธุชนจำนวนมากที่ส่งใจไปน้อมอัญเชิญต่างก็เกิดความปลาบปลื้มยินดีไปพร้อมกันและยิ่งปลื้มทับทวีเมื่อกล่องรัตนชาติได้รับการส่งต่อไปยังพระภิกษุ-สามเณรแห่งวัดบ้านขุนโดยมีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) และพระครูสังวรสิทธิโชติเป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี อัญเชิญกล่องรัตนชาติประดิษฐานภายในพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน จากนั้นพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่งต่อให้เจ้าอาวาสบนดอยและส่งต่อไปยังคณะพระภิกษุ-สามเณรแห่งวัดบ้านขุน เพื่อร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนกล่องรัตนชาติในพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน

 

 

มหาปีติ ฉลองชัย “ชิตัง เม”

 

   แสงสีของพลุฉลองชัย “ชิตัง เม”ทาบทาทั่วน่านฟ้าวัดบ้านขุน เปลี่ยนทัศนียภาพยามค่ำคืนให้สดใส บรรยากาศยามนี้จึงอบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งการฉลองชัย ที่สร้างมหาปีติให้ขยายครอบคลุมลานบุญพิธี

 

   พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานภายในพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุนสิ้นสุดลงด้วยความประทับใจ ความสำเร็จครั้งนี้มาจากพลังศรัทธาของชาวดอยที่ร่วมกันสถาปนาพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุนให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาชาวพุทธทุกชนเผ่าได้สำเร็จองค์พระเจดีย์รูปทรงดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ของการบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาแห่งนี้จะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวดอยทำให้ผู้ที่มาในภายหลังประจักษ์ว่า ชาวดอยพร้อมปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรและนับเนื่องจากปัจจุบันตราบอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านนขนุจะเป็นดั่งแสงสว่างแห่งศรัทธาที่ส่องทอความสว่างไปยังขุนเขาน้อยใหญ่ เป็นดังหลักชัยแห่งการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนดอยด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีส่วนในการสถาปนาพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุนจึงได้ชื่อว่ามีส่วนแห่งบุญอันไพศาล และเป็นบุคคลสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดุจดั่งขุนเขาที่ตระหง่านคู่แผ่นดินไทย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร