วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ คนที่ไม่ควรคบ

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

 

คนที่ไม่ควรคบ

 

อนตฺถา ตาต วฑฺฒนฺติ พาลํ อจฺจูปเสวโต
มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว สพฺพทา ฯ

 

ลูกเอ๋ย ความฉิบหายย่อมขยายวงออกไป
เมื่อคบหากับคนพาลมากไป
เจ้าอย่าได้สังคมกับคนพาลเลย
เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลมีแต่ทุกข์ร?่ำไป
เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูนั้นแหละ

 

(ขุ. ชา. ๒๗/๑๒๙๐/๒๖๕)

 

เราควรคบหาให้ได้กับทุกคน
ไม่เลือกเพศ วรรณะ ฐานะ ฯลฯ ยกเว้นคนพาล!
การคบคนพาลจะทำให้คิดผิด พูดผิด ทำผิด
ผิดจากทำนองคลองธรรมอันดีงาม
คบคนพาลจะเกิดความวุ่นวายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เหมือนกองไฟที่ขยายวงเผาไหม้ไปเรื่อย ๆ
การอยู่กับคนพาลเหมือนอยู่กับศัตรู
เพราะสามารถทำความเดือดร้อนได้ทุกเมื่อ
ทำอันตรายให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เพราะใจคนพาลมืดมัว
พร้อมคิดร้าย พูดร้าย ทำร้ายตลอดเวลา
ห่าง ๆ คนพาลเข้าไว้
แม้จำเป็นเจอะเจอก็ไม่ทำความสนิทสนม
ไม่ไปรับเชื้อพาล ไม่ซึมซาบความเป็นพาล
ให้หมั่นทำความดีและคบบัณฑิตเข้าไว้
คนพาลจะห่างหายไปเรื่อย ๆ
เพราะดีกับชั่ว สว่างกับมืด ขาวกับดำ ไปด้วยกันไม่ได้หรอก!

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร