วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี2552

ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี2552
"เราควรจะมองให้ไกลขึ้นไปอีกว่า ทำอย่างไรพระศาสนาจะเจริญไปจนสุดรอยต่อของพุทธันดรนี้กับพุทธันดรหน้า" และโปรดรับทราบเอาไว้เถิดว่า พวกเราคือลูกพระธัมฯ ผู้มากอบกู้พระพุทธศาสนา ผู้นำพาโลกนี้ให้สว่างไสว ผู้จรรโลงพุทธศาสน์ให้กว้างไกล ให้ผ้ากาสาวพัสตร์ ปลิวไสวในใจมหาชน......อ่านต่อ
ภาพแห่งความสำเร็จของงานในวันนี้ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการศึกษา และการส่งเสริมเยาวชนของประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ที่สังคมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง เป็นแบบฉบับที่ดี ในการทำความดี เพราะเมื่อคนไทยรวมพลังกันได้ แล้ว ปัญหาใดๆ เราก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทั้งสิ้น ......อ่านต่อ
"เวลา" เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของนักสร้างบารมี เพราะทุกอนุวินาทีที่ผ่านไป ย่อมหมายถึงโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป นักสร้างบารมีจะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปอย่างไร้ประโยชน์ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลก และสิ่งเดียวที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เราจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้าง "บุญ" อันเกิดจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ......อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายมอบของตักบาตรที่ได้รับจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จำนวน ๔ คันรถบรรทุก ถวายแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจใน ๔ จังหวัดภาคใต้ เนื่องในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๕๐ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ......อ่านต่อ
หน้าที่อันยิ่งใหญ่ประการหนึ่ง ซึ่งวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้ตระหนักถึงความสำคัญ คือ การสร้างคนให้เป็นคนดีให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ และชาวโลก จึงมีการจัดตั้งศูนย์สาขา ไปทั่วโลก เพื่อการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าไปในทวีปต่าง ๆ และมีการคัดสรรผู้ที่เหมาะสม มีความพร้อม เพื่อที่จะมาบรรพชาอุปสมบท ศึกษาคำสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้นำเอาคำสอน อันทรงคุณค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง ตลอดจนสังคม ประเทศชาติ และชาวโลก ......อ่านต่อ
นับจากวันถือกำเนิด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๒๗ จวบจนกระทั่งถึงวันนี้ เป็นวาระครบ ๑๒๓ ปี ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)บุคคลสำคัญของโลก ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำความรู้แจ้งภายในออกมาเปิดเผยแก่ชาวโลกอีกครั้งการบังเกิดขึ้น ......อ่านต่อ
บุคคลที่มีปัญญาทางธรรมย่อมมีปัญญาทางโลกอย่างแน่นอน แม้เขาจะมีฐานะไม่ร่ำรวย แต่เขาก็สามารถ พึ่งตนเองได้ เลี้ยงตนเองได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมหรือของใคร ๆ ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นภัยต่อสังคม เพราะเขาเป็นคนดี ......อ่านต่อ
บางคนทำธุรกิจพอถึงจุดหนึ่งเข้า ทำท่าว่าจะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้ แล้วมีอันเป็นไป แสดงว่ากำลังบุญของเราหย่อน ให้รีบสร้างบุญใหม่เสียแต่วันนี้ล้วบุญใหม่วันนี้จะเป็นบุญเก่าของเราวันพรุ่งนี้ บุญใหม่ของเราเดือนนี้จะเป็นบุญเก่าของเราเดือนหน้าบุญใหม่ ของเราปีนี้จะเป็นบุญเก่าของเราปีหน้า บุญใหม่ชาตินี้จะเป็นบุญเก่าชาติหน้า พูดง่าย ๆ ทำมาหากินก็ทำไป แต่อย่าลืมทำบุญเท่านั้นแหละ อย่างนี้รวยข้ามชาติเลย ......อ่านต่อ
โอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ถ่ายทอดเสียงไปยังศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ลูกพระ ลูกเณร ของหลวงพ่อได้รับฟังพร้อม ๆ กัน จะได้นำโอวาทของหลวงพ่อไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้วันเวลาในช่วงเข้าพรรษานี้ เป็นวันเวลาแห่งการเข้าถึงพระธรรมกาย ......อ่านต่อ
โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย มหากุศลอันเกิดจากการอุปสมบทหมู่ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่กำลังได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ พร้อม ๆ กับกระแสการทำหน้าที่เชิญชวนบวชของหน่วยงานต่าง ๆ และเหล่ากัลยาณมิตร ลูกพระธัมฯ ที่กำลังเร่งทำหน้าที่กันอย่างสุดหัวใจ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ๗,๐๐๐ รูปได้อย่างเป็นอัศจรรย์ ......อ่านต่อ
พุทธบุตร คือผู้สืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอด พระพุทธศาสนาให้ยืนยงต่อไปในภายภาคหน้า ดังนั้นสมควรอย่างยี่งที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกั นสนับสนุนส่งเสรีมการศึกษา ในภาคปรียัติและภาคปฏิบัติของคณะสงฆ์ เพื่อให้ทุกรูป มีข้อวัตรปฏิบัติอันบริสุทธี์บริบูรณ์ สมกับความเป็น "พระแท้" ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเคารพบูชา และกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ......อ่านต่อ
เราจะเป็นคนที่ยึดตีดกับสี่งเก่า ๆ โดยไม่ยอมลืมตาดูรอบตัวหรือ ลองเปีดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่เกีดขึ้น แล้วดูสีว่าจะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร บางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจเรานัก ต้องเรียนรู้ใหม่ อะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องเสียเวลาปรับตัว แต่ผลลัพธ์ที่ดีย่อมเกิดกับตัวเราเองเสมอ ......อ่านต่อ
เราจะรู้สึกเบาและทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ในไม่ช้าก็จะถึงจุดหมายที่เราต้องการ ถ้าเราหมั่นเหลาใจและเหลาชีวิตของเราอยู่เสมอ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล