วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 84 ตุลาคม ปี2552

ฉบับที่ 84 ตุลาคม ปี2552
มหาสมุทรเป็นศูนย์รวมของสายน้ำทั้งหลาย บุญก็เป็นศูนย์รวมของความสุขและความสำเร็จ......อ่านต่อ
นับจากวันนั้นเป็นต้นมา วิชชาธรรมกายของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นำความสว่างไสว มาสู่ดวงใจของชาวโลก ด้วยการชี้บอกหนทางใน การเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน คือ "พระธรรมกาย"......อ่านต่อ
ดังเช่นเรื่องของคุณวู ยู ฮง ชาวมาเลเซีย ผู้ประสบกับอานุภาพของคุณยาย และอานุภาพศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ คุณวู ยู ฮง เล่าว่า......อ่านต่อ
ตอนที่ ๙ ครอบครัวอบอุ่น มื่อหลวงพ่อได้ให้ความรู้เรื่องรัฐศาสตร์เชิงพุทธ เรื่องทิศ ๖ ในคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์จบลงแล้ว ก็พบว่าในทางปฏิบัติใครจะนำทิศ ๖ ไปใช้ร่วมกับรัฐศาสตร์เชิงพุทธได้......อ่านต่อ
จีวรของพระสงค์จะต้องเป็นสีเหลือง หรือสีกรัก เสมอไปหรือไม่ ..เพราะว่ามีชาวต่างชาติสงสัยถามว่าทำไม พระสงฆ์ถึงต้องห่มตัวสีเหลืองด้วย......อ่านต่อ
สวรรค์บนดิน..รอยยิ้มแห่งความปลื้มปีติใจ......อ่านต่อ
ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือที่มัก เรียกกันจนคุ้นเคยว่า "เกาหลีใต้" มีชาวพุทธอยู่ประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีวัดมากกว่า ๗,๐๐๐ วัด......อ่านต่อ
หลังจากที่คุณยายท่านละสังขารไปแล้ว คงไม่มีใครจะได้มานั่งฟังท่านเล่า เรื่องราวการสร้างบารมีอย่างใกล้ชิดอย่างแต่ก่อน......อ่านต่อ
วันนี้จะกล่าวถึงเรื่องคลื่นความคิดกับ การรักษาโรค นิยามของคำว่า "โรค" หรือคำว่า "สุขภาพดี" สามารถนิยามได้หลายแบบ......อ่านต่อ
รถแข่ง ๒ คันแล่นผ่านอากาศหนาวเย็นด้วยความเร็วสูง ฝีมือคนขับสูสีพอกัน ทั้งคู่ผลัดกันนำผลัดกันแซงตลอดเส้นทางที่คดเคี้ยว ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล