วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิชชาธรรมกาย

พระธรรมเทศนา

            เมื่อหลวงพ่อได้ให้ความรู้เรื่องรัฐศาสตร์เชิงพุทธ เรื่องทิศ ๖ ในคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์จบลงแล้ว ก็พบว่าในทางปฏิบัติใครจะนำทิศ ๖ ไปใช้ร่วมกับรัฐศาสตร์เชิงพุทธได้ จะต้องเริ่มต้นที่การดูแลครอบครัวให้อบอุ่น จึงได้รวบรวมและเรียบเรียงคำถาม คำตอบ เรื่องการ สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ด้วยหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาอีกเล่มหนึ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางของชาวพุทธ ในการสร้างคนดีให้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ดี จึงกลายเป็นหนังสือครอบครัวอบอุ่นให้พวกเราได้สอบตอบปัญหาธรรมะ (World-PEC) ครั้งที่ ๑ กันแล้ว ใครอ่านหนังสือครอบครัวอบอุ่นจบแล้ว หลวงพ่อขออนุโมทนาด้วย แล้วใครที่ยังไม่ได้อ่าน รีบไปอ่านเถอะ

ภาคผนวก
ครอบครัวอบอุ่น

            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ มีจุดเรี่มต้นจาก กิเลสในตัวมนุษย์

            ปัญหาครอบครัวก็เริ่มต้นจากกิเลสในตัวของมนุษย์ ๒ คนเช่นกัน

            เริ่มต้นจากมนุษย์ ๒ คน ที่ยังมีกิเลสด้วยกันทั้งคู่มีความรักต่อกัน ต่างตกลงร่วมใจ กันว่าจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา และตัดสินใจสร้างฐานะครอบครัวร่วมกัน

            เมื่อมนุษย์ ๒ คน ที่ยังไม่หมดกิเลสมาอยู่ด้วยกัน ก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน เพราะเท่ากับเป็นการนำทั้งส่วนดีและส่วนเลวของแต่ละคนเข้ามารวมอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

            ถ้า ๒ คนหันด้านดีเข้าหากัน ความสัมพันธ์ก็ราบรื่น

            แต่ถ้า ๒ คนนั้นหันด้านร้ายเข้าหากัน การกระทบกระทั่งก็รุนแรง

           ครั้นต่อมาเมื่อทั้งสองมีลูก ไม่ว่าจะกี่คนก็ตาม หน้าที่ใหม่นอกเหนือจากหน้าที่สามีภรรยาก็เพี่มขึ้นมา นั่นคือ หน้าที่พ่อแม่

           ลูกที่เกิดมาใหม่ก็บังคับให้พ่อแม่ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อเลี้ยงดู ยิงลูกมากเท่าไร ภาระการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ก็ท่วมท้นมากขึ้นเท่านั้น

            แต่เนื่องจากกิเลสเป็นโรคร้ายที่ฝังอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่แรกเกิด แม้ลูกที่เกิดมาใหม่เพียงวันเดียว ก็มีกิเลสฝังอยู่ในตัวเช่นกัน

            ไม่มีใครรู้ว่ากิเลสมาอยู่ในตัวได้อย่างไร แต่มันฝังอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่แรกเกิด

            ลูกของเรา แม้เกิดขึ้นมาวันแรก ก็มีกิเลสฝังอยู่ในตัวเช่นเดียวกัน

            การที่ลูกจะเติบโตมาเป็นคนดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยที่พ่อแม่ถ่ายทอดจากการเลี้ยงดูให้แก่เขา โดยมีข้าวแต่ละคำ น้ำแต่ละอึก นมแต่ละอิ่ม เป็นอุปกรณ์การถ่ายทอดนิสัยอย่างถูกวิธี

            ถ้าเลี้ยงดูลูกถูกวิธี กิเลสก็จะถูกกำจัดออกไปมาก นิสัยดี ๆ ก็เกิดขึ้นในตัวคน ๆ นั้น มาก พอเขาเติบโตขึ้นมาโลกก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายจากความเป็นอยู่ของเขา

            แต่ถ้าเลี้ยงดูลูกผิดวิธี กิเลสก็งอกเงยขึ้นมามาก นิสัยที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นในตัวคน ๆ นั้นมาก พอเขาโตขึ้นมาโลกย่อมลุกเป็นไฟจากความเป็นอยู่ของเขา

            ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ และไม่มีทีท่าจะลดลงได้ง่าย ๆ ก็มีสาเหตุมาจาก พ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างไม่รู้จักควบคุมกิเลสของลูก และสามีภรรยาอยู่ร่วมกันอย่างไม่รู้จักควบคุมกิเลสกันและกัน

            การจะสร้างครอบครัวอบอุ่นได้ จึงต้องมีหลักการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อกำจัดและควบคุมกิเลสอยู่ ๓ ประการ คือ

            ๑) ควบคุมกิเลสในตัวไม่ให้แพร่เชื้อร้าย หรือนิสัยไม่ดีออกไปติดต่อคนอื่น

            ๒) นำความรู้ ความสามารถ และความดีที่ตนเองมีอยู่มาถ่ายทอดให้ผู้อื่น

            ๓) ซึมซับความดีที่ผู้อื่นมี นำมาฝึกฝน และพัฒนาเพิ่มพูนนิสัยดี ๆ ให้ตัวเอง

            หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติสำหรับการสร้าง ครอบครัวอบอุ่น บนหลักพื้นฐาน ๓ ประการนี้ ที่มีปรากฏไว้ในพระพุทธศาสนาและคำสอน ของปู่ย่า ตายาย คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกข้อความในหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้ท่านทั้งหลายได้พบแสงสว่างในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ครองรักได้ยั่งยืน ครองเรือนกันด้วยความเข้าอกเข้าใจ วางรากฐานครอบครัวที่มั่นคง มีความเพียบพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ และความดี สามารถสร้างคุณภาพของอนุชนรุ่นหลังให้เป็น คนเก่งและดีของโลก เพื่อให้เขาเป็นตัวแทนความรู้ ความสามารถ และความดีของพ่อแม่ ที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและโลกนี้ตลอดไป

            หนังสือครอบครัวอบอุ่น มีทั้งหมด ๗ ภาค คือ

            ภาคที่ ๑ การสร้างรากฐานครอบครัว

            ภาคที่ ๒ การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี

            ภาคที่ ๓ ความสามัคคีในครอบครัว

            ภาคที่ ๔ การแก้ปัญหาอบายมุข

            ภาคที่ ๕ สอนลูกให้รู้จักชีวิต

            ภาคที่ ๖ บั้นปลายชีวิต

            ภาคที่ ๗ ชาวพุทธที่แท้จริง

(อ่านต่อฉบับหน้า)

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล