วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เชื่อมสายสัมพันธ์พุทธศาสนาไทย-เกาหลี

บทความพิเศษ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 
 

          ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือที่มัก เรียกกันจนคุ้นเคยว่า "เกาหลีใต้" มีชาวพุทธอยู่ประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีวัดมากกว่า ๗,๐๐๐ วัด มีพระภิกษุประมาณ ๑๔,๐๐๐ รูป และภิกษุณีอีกราว ๗,๐๐๐ รูป แต่พระพุทธศาสนาในเกาหลีก็ยังคงต้อง เผชีญหน้ากับกระแสของวัตถุนียม และลัทธีความเชื่อ อื่นที่กำลังเผยแผ่อย่างได้ผล จนเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ เกาหลีเกิดความต้องการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีตอีกครั้ง

          ทั้งนี้ ความปรารถนาดังกล่าวสอดคล้องกับมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์  ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ต้องการสร้างสายสัมพันธ์ กับพุทธบุตรทุกนิกาย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาทั่วโลกได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงมอบหมายให้พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เดินทางไปเชื่อมสายสัมพันธ์ กับคณะสงฆ์เกาหลีเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา และยังส่งคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกาย เดินทางไปเยือนเกาหลี อีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

           ผลจากการเดินทางไปเยือนครั้งล่าสุดนี้ ทำให้ คณะสงฆ์เกาหลีเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้เห็นภาพการจัดกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ของ วัดพระธรรมกาย เช่น ภาพงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ๕๐๐,๐๐๐ คน ภาพการรวมคณะสงฆ์ และสาธุชนเป็นเรือนแสน ฯลฯ ซึ่งทำให้คณะสงฆ์เกาหลี เกิดความเชื่อมั่นว่าการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยการ นำชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ๆ นั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง และทั้งสองฝ่าย ยังได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่จะทำร่วมกันต่อไปในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันธรรมชัย กับมหาวิทยาลัยสงฆ์ของเกาหลี เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าอาวาสของวัดในเกาหลีหลายเเห่งยังได้เเสดงความจำนงที่จะเดินทางมา ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายอีกด้วย

           ทั้งหมดนี้คือความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ของการสานสัมพันธ์พุทธบุตรไทย-เกาหลี และนับเป็นก้าวสำคัญของการรวมพุทธบุตรทุกนิกายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อฟื้นฟูคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าให้กลับมาเป็นแสงสว่างส่องนำทางสันติภาพให้แก่ชาวโลกได้อย่างแท้จรีงต่อไปในอนาค

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล