วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๕๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
“ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว สัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตระหนี่ อันเป็นมลทิน มีใจผ่องใส พึงให้ทาน ทายกเป็นอันมากครั้นให้ทักษิณาทาน คือ ข้าว ในทักขิไณยบุคคลผู้ควรแก่ของที่มาสักการบูชาทั้งหลายแล้ว จุติจากความเป็นมนุษย์ย่อมไปสู่สวรรค์” (ทานสูตร)...อ่านต่อ
ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมายต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีวันนี้เกิดขึ้น เราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ได้รู้ถึงหนทางดับทุกข์ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ ให้พ้นจากทุกข์ เข้าถึงธรรม...อ่านต่อ
ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูใบไม้ผลิของเดือนพฤษภาคม ทำให้ทิวทัศน์รายรอบแคว้นบาวาเรีย เมืองเคอร์นิกซ์บรุนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งดงามด้วย พันธุ์ไม้เขียวขจี ดอกไม้หลากสีสันเบ่งบานต้อนรับลำแสงอบอุ่นของ ทุกวัน เป็นอีกนัยที่แสดงถึงการต้อนรับด้วยความปีติยินดีของเจ้าบ้าน ต่อพุทธบริษัทจากทิศทั้ง ๔ ที่เดินทางไป สั่งสมบุญสร้างบารมี...อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเป็นประวัติศาสตร์การรวมกันของชาวพุทธครั้งสำคัญ ที่มีชาวดอยมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะกว่า ๑,๕๐๐ คน จาก ๕๙ หมู่บ้านบนยอดดอยในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และชาวดอยในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างอำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...อ่านต่อ
ในโอกาสนี้ (๙ พ.ค. ๕๘) พระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ฯ ๓ รูป เป็นผู้แทนนำเสนอ ผลการอบรมสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยมีพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ฯ จากทั่วประเทศร่วมรับฟังประมาณ ๔๒๐ รูป และมีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในงาน...อ่านต่อ
จึงทำให้ผู้เขียนและคณะต่างซาบซึ้งในโอวาทของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่กล่าวว่า “นักสร้างบารมีต้องไม่ ว่างเว้นจากการสร้างความดี” เหมือนดั่งพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้มีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียว แต่เป็นผู้มีศรัทธา มีความเพียรสั่งสมความดีตลอดทั้งวันก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐ”...อ่านต่อ
มนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติใดภาษาใดก็ตาม สิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็คือ ความสุข แต่หลายคนยังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลย เพราะ พวกเขาไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อใจมีความสงบเท่านั้น ดังพุทธพจน์ที่ว่า “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี”...อ่านต่อ
แผ่นดินสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางเริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นยุคที่สยามเปิดประเทศสู่อารยธรรมตะวันตกและเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อปรับตัวให้ประเทศรอดพ้นจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจ แต่สิ่งที่ยืนหยัดคู่แผ่นดินทั้งยามสุขสงบและยามเผชิญวิกฤตมิเปลี่ยนแปลง คือ พระพุทธศาสนา อันเป็นที่เคารพนับถือสูงสุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติมาแต่บรรพกาล...อ่านต่อ
หากย้อนเวลาได้ เราคงอยากเทคอนกรีต สร้างอุโบสถวัดพระธรรมกาย ด้วยมือของตนเอง เสียดายที่โอกาสอันแสนดีนั้น ผ่านไปแล้วเกือบ ๔๐ ปี แต่โอกาสดี ๆ ยังมีอยู่...อ่านต่อ
ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา” โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน...อ่านต่อ
ทำไมบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิไม่เคยขาด แต่ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกาย บางคนกว่าจะชวนเข้าวัดได้ก็แสนยาก แต่พอมา นั่งสมาธิกลับเข้าถึงพระธรรมกายได้ง่าย ๆ...อ่านต่อ
ที่มาของโครงการบวชแสนรูปเกิดจากพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ทราบข่าวว่า ปัจจุบันนี้พระบวชเข้าพรรษาลดลงมาก พระอารามหลวงขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ บางวัดมีพระบวช ๑ รูป บางวัดไม่มีเลย ขณะที่เมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว บางวัดพระบวช เต็มเลย ใครจะไปบวชต้องรีบไปจองแต่เนิ่น ๆ แต่ตอนนี้กุฏิว่างเป็นแถว พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรำพึงว่า “นี่เป็นสัญญาณอันตรายแล้ว” เพราะว่าพระที่อยู่รักษาพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน...อ่านต่อ
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือ วันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์...อ่านต่อ
ดังนั้น เพื่อให้ชีวิตเราประสบทั้งความสุขและความเจริญอย่างรวดเร็วที่สุด มนุษย์ทุกคน ควรมีโอกาสได้เจริญภาวนากัน ใครที่ยังไม่เคยภาวนา “สัมมา อะระหัง” ก็ควรเริ่มภาวนา ใครที่เคยภาวนาอยู่แล้วก็ทำให้มากขึ้น ต่อเนื่องขึ้น ใส่ใจ ให้ใจ กับการภาวนาชำระจิตใจให้มากขึ้น อีกนิด ไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์...อ่านต่อ
ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพันธุ์แท้ครับ เพราะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่คุณครูไม่ใหญ่เปิดโรงเรียนมาจนถึงทุกวันนี้...อ่านต่อ
มารดาบิดาไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้น ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้น ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสขึ้น ไม่รู้จัก บาปบุญคุณโทษ ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้น ๔ ประการนี้ วางหลักไว้ ผู้หญิงก็แทนคุณบิดามารดาได้ผู้ชายก็แทนคุณบิดามารดาได้...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล