วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีประดิษฐานลูกนิมิตและพิธีผูกสีมา อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เรื่องเล่าจากบาวาเรีย
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

 

พิธีประดิษฐานลูกนิมิตและพิธีผูกสีมา
อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 


ก้าวประวัติศาสตร์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย


        ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูใบไม้ผลิของเดือนพฤษภาคม ทำให้ทิวทัศน์รายรอบแคว้นบาวาเรีย เมืองเคอร์นิกซ์บรุนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งดงามด้วย   พันธุ์ไม้เขียวขจี ดอกไม้หลากสีสันเบ่งบานต้อนรับลำแสงอบอุ่นของ   ทุกวัน เป็นอีกนัยที่แสดงถึงการต้อนรับด้วยความปีติยินดีของเจ้าบ้าน             ต่อพุทธบริษัทจากทิศทั้ง ๔ ที่เดินทางไป    สั่งสมบุญสร้างบารมี    

 

        เช่นเดียวกับบรรยากาศภายในวัด    พระธรรมกายบาวาเรีย ที่มองไปทางไหน        ก็เห็นแต่รอยยิ้มและแววตาเปี่ยมปีติของ       ยอดนักสร้างบารมี ที่ไปร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งการสร้างความดีครั้งสำคัญ ประหนึ่งรุ่งอรุณแห่งสันติภาพได้บังเกิดขึ้นแล้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี...

 

พิธีอัญเชิญจักรแก้ว
ประดิษฐาน ณ หน้าบันอุโบสถ


        วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเยอรมนี พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖, ๗ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เมตตาเป็นประธานอัญเชิญจักรแก้วขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบัน
อุโบสถ ภายใต้ช่อฟ้าสีทองที่เด่นสง่า ประดุจซุ้มประตูชัยของนักรบจักรพรรดิแห่งกองทัพธรรม พร้อมด้วยพระราชาคณะ     พระมหาเถระ ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา 

 

 

พิธีสมโภชลูกนิมิตเอก
“แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย” 
และฉลองสีมาอุโบสถ 


    วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ปฐมเริ่มก่อน  วันงานบุญใหญ่เริ่มต้นด้วยการกลั่น   แผ่นดินให้บริสุทธิ์ โดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รอง-เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ พระมหาเถระผู้ใหญ่   จากประเทศไทย และคณะพระธรรมทูต   สายต่างประเทศจากทั่วโลก เมตตาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเมธีเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสมโภชลูกนิมิตเอก “แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย” และฉลองสีมาอุโบสถ 


         จากนั้น คณะเจ้าอาวาสศูนย์สาขา      วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปทั้ง ๒๔ วัด 
๑๑ ประเทศ รับมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕      ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อร่วมสนับสนุนและนำนโยบายสู่การพัฒนาจิตใจของสาธุชนชาวพุทธที่อยู่ในแดนไกล ให้หัวใจได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา  


         เมื่อถึงเวลาสว่าง พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต    เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาเป็นประธานนำประกอบพิธีสวดถอน    ติจีวราวิปปวาสหรือพิธีสวดถอนสีมาเดิม เพื่อความบริสุทธิ์ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อม   ในการผูกสีมาต่อไป

 

 

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
และพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา


         เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในทวีปยุโรป และพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองช่อฟ้าและสีมาอุโบสถ ณ ลานธรรมหน้าอุโบสถ      วัดพระธรรมกายบาวาเรีย พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนา    เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  ก่อนทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 


         เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า ไฟฤกษ์ถูกจุดขึ้นเพื่อประกอบพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานธรรมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย 

 

 

พิธีประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา
อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย


         และแล้ววันที่นักสร้างบารมีจากทั่วทุกมุมโลกต่างเฝ้ารอคอยก็มาถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ และครบ ๗ ปีแห่งการสถาปนา       วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ภาคเช้า สาธุชน    ทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นกว่า ๓,๐๐๐ คน   ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรฉลองสีมาอุโบสถ สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ พร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระมหาเถระผู้ใหญ่ และพระธรรมทูตสาย  ต่างประเทศจากทั่วโลก เมตตารับบาตร ซึ่งในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา 


         ภาคสาย สาธุชนเข้าพร้อมกันยังพื้นที่ภายในอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย       หลังจากเจ้าภาพผู้มีบุญจุดเทียนธูปบูชา        พระรัตนตรัยแล้ว พระเดชพระคุณพระวิเทศ-ภาวนาธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รองประธานภาคพื้นยุโรป เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย และผู้แทนคณะสงฆ์   ในทวีปยุโรป น้อมถวายพานธูปเทียนสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ 


    จากนั้น คุณไฮน์ ลีเบิร์ด ผู้แทนรัฐมนตรีประจำแคว้นบาวาเรีย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่มีวัดพุทธเกิดขึ้นให้     ชาวเยอรมันและนานาชาติได้ศึกษาคำสอน  แห่งสันติภาพ ต่อด้วยคุณฟรานส์ ไฟเกิล  นายกเทศมนตรีเมืองเคอร์นิกซ์บรุนน์ น้อมถวายปัจจัยร่วมสร้างอุโบสถแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)      รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จากนั้น        ร.ท.สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ปฏิบัติหน้าที่แทนเอกอัครราชทูตประจำกรุงเบอร์ลิน กล่าวแสดงความยินดีและอนุโมทนาในงานบุญประวัติศาสตร์ครั้งนี้  

 

พิธีตัดหวายลูกนิมิต


         พิธีกรรมภาคบ่ายเริ่มด้วยขบวนของอัครบรมเศรษฐี กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน และกัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ ผู้แทน       พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ประธานลูกนิมิตเอก พร้อมด้วยคณะประธานลูกนิมิตประจำทิศทั้ง ๘ และประธานจุลนิมิต ๑๐๘ คณะอัญเชิญรัตนชาติต้นสมบัติเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 


    พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เมตตานำเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจ เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีกล่าวคำถวายลูกนิมิตสีมา ตามด้วยการประดิษฐานลูกนิมิตของคณะประธาน      ลูกนิมิตประจำทิศทั้ง ๘ และคณะประธาน     จุลนิมิตทั้ง ๑๐๘ คณะ


    สำหรับลูกนิมิตเอก “แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย” อัญเชิญไปประดิษฐาน   ณ จุดสว่างใจกลางอุโบสถโดยผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ทั้ง ๒ ท่าน     โดยมีอุบาสกชาวท้องถิ่นรับหน้าที่เป็นเทวดา          ผู้อัญเชิญลูกนิมิตเอกด้วยข่ายทองอันประณีต ขณะนั้นพลันบังเกิดเสียงสาธุการดังกึกก้อง 

 

 

พิธีโปรยรัตนชาติ


    ผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณ-มหามุนี กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน และกัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ โปรยรัตนชาติ   ต้นสมบัติที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และส่งมอบมาถึงมือลูก ๆ    ผู้มีบุญเพื่อร่วมอธิษฐานจิต 


    ต่อมา พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ ประธานสงฆ์ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม ประกอบพิธีอธิษฐานจิตโปรยรัตนชาติต้นสมบัติ ณ จุดที่ประดิษฐาน           ลูกนิมิตเอก พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมเมธี พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก    พระเดชพระคุณพระธรรมสิทธิเวที ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค ๑๒ กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร และพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิมงคล ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

 

คณะสงฆ์ประกอบพิธีสวดผูกสีมา


    การสวดผูกสีมา คือ ผูกเขตหรือแดน  ที่กำหนดไว้สำหรับทำสังฆกรรมของสงฆ์ โดยใช้ลูกนิมิตเป็นเครื่องหมายให้เป็นเขตพัทธสีมา คือ เขตแดนที่พระสงฆ์ผูกไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ พิธีกรรมนี้พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เมตตานำประกอบพิธี


         ปิดท้ายพิธีในวันนี้ให้ผู้มีบุญปลื้มใจ ด้วยการรับพระของขวัญเหรียญพระธรรมกาย รุ่นผูกสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย    ไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ 

 

 

ก้าวย่างที่จะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืน


    ๑๗ ปี ณ ดินแดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เจ้าหน้าที่        ทุกฝ่าย และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ร่วมใจกันสร้างคนดี สร้างหัวใจพุทธะ จนกระทั่งปรากฏภาพแห่งความดีงาม ความปลื้มปีติ และความภาคภูมิใจขึ้น ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย    ในวันนี้ ทุกกิจกรรม ทุกหยาดเหงื่อ ทุกแรงกายแรงใจ ที่ทุ่มลงไป ล้วนเป็นไปเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย เพื่อสันติสุขของชาวโลก และสันติภาพที่แท้จริงบนโลกใบนี้ ตามปณิธานอันแน่วแน่ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)    เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดังนั้นหนึ่งก้าวย่างของวัดพระธรรมกายบาวาเรียในวันนี้ จึงเป็นก้าวประวัติศาสตร์อีกก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนบนโลกของเรา... 

 


ยินดี ปรีดา
อนุโมทนาสาธุการ

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ 
รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


    อุโบสถเป็นที่ประกอบสังฆกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ในพระศาสนา เช่น การบวชพระก็ต้องอาศัยอุโบสถกรรมที่ทำถูกต้องตามพระวินัย เพราะฉะนั้นการผูกพัทธสีมาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี จะได้สะดวกสบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะคำสอนของหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี      หลวงพ่อวัดปากน้ำ ซึ่งท่านคงทราบด้วยญาณวิถีอันใด และคงจะอนุโมทนาให้ศีลให้พรแก่ท่าน    ทั้งหลาย ที่สามารถเอาวิชชาธรรมกาย คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเผยแผ่ได้สมเจตนารมณ์ของท่าน 

 

พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี
กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔, ๕, ๖, ๗ (ธรรมยุต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร


        การที่ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดำริให้มีวัดไทยในต่างประเทศนั้น เป็นการดำริที่ตรงตามโอวาทของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของโลก เป็นศาสนาแห่งสันติสุข เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ความสงบสุขจะเกิดขึ้นในโลกได้ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร


    นับเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่งานผูกสีมาในต่างประเทศมีสาธุชน       ทั้งชาวพุทธและชาวท้องถิ่นมาร่วมบุญกันมากมายขนาดนี้ แม้งานเผยแผ่      พระศาสนาในต่างประเทศเป็นงานที่หนักและยาก แต่เชื่อว่าด้วยพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีร่วมกัน จะทำให้งานพระศาสนาสำเร็จได้ดังตั้งใจ การเผยแผ่พระศาสนานั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งในฝ่ายของคณะสงฆ์และในฝ่ายของอุบาสก อุบาสิกา เพราะว่าก่อนที่พระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงฝากพระพุทธศาสนาเอาไว้แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา หรือที่เรียกว่าบริษัททั้ง ๔ 

 

พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต
หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร 


    วัดพระธรรมกายบาวาเรียเป็นวัดใหญ่ มีพระมาร่วมงานหลายร้อยก็สามารถเลี้ยงดูได้ มีคนมาหลายพันคนก็ชุมนุมกันอยู่ได้ สถานที่กว้างขวาง การต้อนรับขับสู้ดี เป็นแบบอย่างแก่วัดที่มาอยู่ในต่างประเทศ คิดว่าในวันข้างหน้าก็จะมีบุญใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นอีกหลายวัด หลายประเทศ เพราะว่าพระที่มาต่างได้ทราบแนวทางว่าทำกันอย่างไร ญาติโยมทั้งหลายที่มีกำลัง มีศรัทธา มีปัญญา มีทรัพย์สมบัติ ก็มาทำบุญกัน มาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ ขออนุโมทนาบุญด้วย และขอให้ทุกท่านได้รับความสุข ความเจริญ สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกท่านเทอญ

 

พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)


    ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดดูแลปกครองวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความพร้อมเพรียงกันของคณะพระธรรมทูต   สายต่างประเทศ และพลังศรัทธาสาธุชนของวัดพระธรรมกายจาก ๒๔ ศูนย์สาขาทั่วทวีปยุโรปและทั่วโลก ที่มาร่วมบุญกันมากมายขนาดนี้ในต่างประเทศ ซึ่ง  เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง สังเกตดูทุกท่านต่างได้รับบุญวิบาก คือ ผลแห่งการทำบุญ ที่ได้ทั้งบุญ ความสุข และความปลื้มใจกันไปถ้วนหน้า ขออนุโมทนา ขอความสุข ความเจริญ ความสมหวังในชีวิต        จงบังเกิดแก่ทุกท่านถ้วนหน้าเทอญ

 

พระเดชพระคุณพระกิตติโสภณวิเทศ
ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ
หัวหน้าคณะพระธรรมทูตไทยในทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย
เจ้าอาวาสวัดนาคปรก


    ในกาลต่อไป อุโบสถแห่งนี้จะสามารถให้การอุปสมบทแก่ผู้คนในท้องถิ่นนับเนื่องยาวนาน และนั่นก็หมายถึงการถ่ายทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ยาวนานเช่นกัน แผ่นดินนี้เป็น Pure Land ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่ลึกลงไปถึงน้ำ              หนุนแผ่นดินแล้ว ไม่อาจมีใครมารื้อถอนหรือทำลายให้เขตพัทธสีมานี้สิ้นไปได้ ในโอกาสนี้ขอให้    ทุกท่านจงมีความสุข ความสำเร็จ มีจิตอันบริสุทธิ์เพื่อประคองพระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เผยแผ่ต่อไป 

 

กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน


    ผมรู้สึกปลื้มใจว่าวันนี้ได้มาทำตามความประสงค์ของพระเดชพระคุณ-หลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ที่ต้องการให้วิชชาธรรมกายมาเจริญรุ่งเรืองในเยอรมัน ความปรารถนาของท่านเป็นจริงขึ้นมาแล้ว ซึ่งการมารับบุญใหญ่ครั้งนี้เป็นปาฏิหาริย์มากครับ เพราะด้วยเวลาที่มีอยู่ในการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางนั้น ดูแล้วไม่น่าจะทัน อุปสรรคต่าง ๆ ก็เยอะมาก แต่สุดท้ายก็สามารถเดินทางมาถึงในเช้าวันงานได้ทันพอดี ปลื้มมากครับ

 

กัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ


      ถือเป็นการทำบุญครั้งอัศจรรย์สำหรับชีวิตนี้ค่ะ เพราะวันนี้จัดงานตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ และครบ ๗ ปีของวัด ซึ่งคุณครูไม่ใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าเลข ๗ นั้น หมายความว่า หากเราจะทำอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่าง ยิ่งได้มีโอกาสมาเห็นภาพของชาวท้องถิ่นที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็ยิ่งรู้สึกสุขใจมากค่ะ         ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตามอบบุญพิเศษสุดนี้ให้ลูกได้มาทำหน้าที่ค่ะ

 

คุณไฮน์ ลีเบิร์ด ผู้แทนรัฐมนตรีประจำแคว้นบาวาเรีย 


    ผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการสถาปนาอุโบสถแห่งนี้ เพราะในเมืองเคอร์นิกซ์บรุนน์มีผู้คนอาศัยอยู่ถึง ๘๔ เชื้อชาติ ทำให้มีหลากหลายความเชื่อ ผมรู้สึกดีใจที่มีวัดพุทธเกิดขึ้นในเมืองนี้ เพื่อให้ชาวเยอรมันและนานาชาติได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วนำมาใช้สร้างสันติสุข      ทั้งต่อตนเองและเมืองของเราครับ

 

คุณอังเดร ฟิชเชอร์ ชาวเยอรมัน 


    ในฐานะที่ผมเป็นคนเยอรมัน ผมรู้สึกดีใจมากที่มีการสถาปนาอุโบสถ       ในประเทศของผม ซึ่งจะทำให้สามารถบวชพระได้ อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเยอรมันอย่างผมได้สัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตแบบพระ และเมื่อใดที่จะมีการบวชพระ ณ อุโบสถแห่งนี้ ผมจะมาเข้าร่วมบวชด้วยอย่างแน่นอนครับ

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล