วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มบุญใหญ่ที่ผ่านมา

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล


ปลื้มบุญใหญ่ที่ผ่านมา

 


วิสาขบูชานานาชาติ


    สมดังที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เพราะชาวโลกจะได้รำลึกถึงการบังเกิดขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระอริยสัจธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ และวาระแห่งการเสด็จดับขันธปรินิพพาน      อันตรงกันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เมื่อครั้งพุทธกาล และธรรมอันประเสริฐได้ยังความสว่างไสวแก่ชีวิตของชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน วันวิสาขบูชาจึงเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ตรงกับวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน ซึ่งผู้มีบุญทั้งหลายได้พร้อมใจกันจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น  ในหลายประเทศ

 


วิสาขบูชา...มหาปีติทั่วไทย

    การจัดงานวันวิสาขบูชาในประเทศไทยมีขึ้น     ตามวัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันทำบุญ เช่น การตักบาตร ถวายภัตตาหาร      พระภิกษุสงฆ์ ตอนค่ำมีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับวัดพระธรรมกายในปีนี้ ภาคเช้า มีการตักบาตร      ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีสาธุชนจากทุกสารทิศไปร่วมงานกันอย่างล้นหลาม หลังจากนั้นสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พิธีกล่าวคำถวายโรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนพิธีในภาคบ่าย นอกจากปฏิบัติธรรมและร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์แล้ว ยังมีพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ 

 

 

    ในภาคค่ำมีพิธีจุดวิสาขประทีป เวียนประทักษิณ   ณ มหารัตนวิหารคด รอบมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมี         พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)        เป็นประธานในพิธี

 


    เมื่อเธอบวช มิใช่เฉพาะพระภิกษุ-สามเณรที่เป็นพวกสีเดียวกันเท่านั้นที่ช่วยเหลือเกื้อกูล แม้แต่ญาติโยมทั้งหลายก็ยอมเสียสละเวลามาสนับสนุนส่งเสริมให้เธอได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ขอให้เธอจดจำเหตุการณ์ในวันนี้ไว้ให้แม่นยำ ระลึกถึงคุณความดีของญาติโยม  ทั้งหลายทั้งปวงที่มีความตั้งใจ ตัวเธอเองที่มีความตั้งใจเป็นเบื้องต้น       ก็ตั้งใจให้ตลอดไป ไม่ถอยหลังกลับ ถ้าหากเธอมีใจมั่นคงอย่างนี้ตลอดไป ก็จะช่วยเหลือพระศาสนาได้มาก เป็นบุญเป็นกุศลส่วนตัว เป็นบุญ     เป็นกุศลแก่โยมพ่อ โยมแม่ ญาติพี่น้อง ชาวพุทธทั่วไป และชาวโลก    ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่เหมาะ และน่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่ง                                  

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
                            


เหล่ากอสมณะผู้อุปสมบทอุทิศชีวิต


    พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาปีนี้ มีสามเณรเปรียญธรรมเข้าพิธีอุปสมบท             ในพระศาสนา จำนวน ๑๒ รูป มีรายนามดังนี้


๑.     สามเณรธนวัฒน์ บงกชชัยวิพุธ ป.ธ.๓ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า สุวฑฺฒชโย
๒.    สามเณรฉัตรดนัย ตระกูลคูศรี ป.ธ.๔ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า วิสารทชโย
๓.    สามเณรสุรศักดิ์ ขอประเสริฐสุข ป.ธ.๔ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า อุตฺตมชโย
๔.    สามเณรสุริยา ฟักอ่ำ ป.ธ.๔ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า สุริยชโย
๕.    สามเณรชิษณุพงศ์ อมรกุลสวัสดิ์ ป.ธ.๓ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า อมรชโย
๖.    สามเณรโชคชัย คมวิเศษ ป.ธ.๖ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า สิริชโย
๗.    สามเณรเทวัญ จ้อยสระคู ป.ธ.๗ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า ทตฺตชโย
๘.    สามเณรเอกพจน์ กุรกนก ป.ธ.๕ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า อภิชโย
๙.    สามเณรอาริศร ทองประสาร ป.ธ.๖ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า สาสนชโย
๑๐.  สามเณรณัชทยุต บุญคุ้มครอง ป.ธ.๗ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า วิจกฺขณชโย
๑๑.  สามเณรอนุชน วันจงคำ ป.ธ.๕ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า วิมุตฺติชโย
๑๒.  สามเณรวันเฉลิม สุวรรณเลิศ ป.ธ.๔ เมื่ออุปสมบทแล้วมีฉายาว่า เกวลชโย

 


วันแห่งความสว่างไสวใน มองโกเลีย


    สำหรับในต่างประเทศ ชาวพุทธและผู้มีบุญต่างพร้อมใจจัดงานวันวิสาขบูชากัน   อย่างน่าอนุโมทนา เช่น ที่ประเทศมองโกเลีย         ปีนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลียซึ่งเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศมองโกเลีย จัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาแห่งชาติมองโกเลีย โดยมีท่านลามะ Dambajav เจ้าอาวาสวัดดาโซลิน เป็นประธานสงฆ์ และพระธนาวุฒิ ติสฺสโร จากมูลนิธิธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทย 


    งานบุญนี้จัดขึ้นในช่วงเย็น โดยมี           ชาวมองโกเลียกว่า ๓,๐๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเบิกบานและปีติในบุญ ช่วงเริ่มพิธีมีฝนโปรยปรายเล็กน้อย แต่พิธีกรรมก็    ดำเนินไปได้ด้วยดี เริ่มจากการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม จุดประทีปโคมลานและโคมลอยเพื่อระลึกถึงและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลถึงบรรพบุรุษ หมู่ญาติ บุคคลอันเป็นที่รัก และสรรพสัตว์ทั้งหลาย


    สิ่งที่น่าปลาบปลื้มอย่างยิ่งในงานครั้งนี้ก็คือ นอกจากมีคนไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีทีมอาสาสมัครจากหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลีย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเทคโนโลยี ฯลฯ กว่า ๕๐๐ ชีวิต มาเป็นเจ้าหน้าที่รับบุญในวันงาน และเก็บงานด้วยความตั้งใจและปลื้มปีติ      ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ฝังแน่นใน จิตใจของชาวมองโกเลียที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสัญญาณว่าการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศมองโกเลียเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินฝัน

 


อินโดนีเซีย สว่างไสวด้วยแสงธรรม

    พิธีจุดวิสาขประทีปและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชาที่ประเทศอินโดนีเซีย จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ณ พระมหาเจดีย์บรมพุทโธ พุทธสถานที่แสดงให้เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ที่บ่งบอกให้รู้ว่าแผ่นดินนี้เคยเป็นอดีตเมืองพุทธที่รุ่งเรืองอย่างยิ่ง 


    พิธีกรรมในวันนี้มูลนิธิธรรมกายและองค์กรชาวพุทธกว่า ๑๓ องค์กรร่วมกันจัดขึ้น โดยมีประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้เกียรติ ไปเป็นประธานในพิธี และมีชาวพุทธรวมทั้ง  เพื่อนต่างศาสนาไปร่วมงานหลายพันคน ทำให้พื้นที่จัดงานซึ่งเตรียมไว้รองรับสาธุชนเพียง ๑,๒๐๐ คน แน่นขนัด และรอบ ๆ พื้นที่ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ไปเฝ้ารอการลอยโคม 


    พิธีเริ่มขึ้นด้วยการอัญเชิญน้ำและ    ไฟศักดิ์สิทธิ์จากวัดเมนดุดไปสักการบูชา          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระมหาเจดีย์บรมพุทโธ โดยมีคณะสงฆ์และชาวพุทธร่วมกันเดินขบวน    เป็นระยะทางกว่า ๓ กิโลเมตร เพื่อแสดงพลังแห่งความศรัทธา 


    ณ พระมหาเจดีย์บรมพุทโธ พิธีกรรม เริ่มด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นทุกท่านร่วมกันจุดเทียนบูชาพระมหาเจดีย์  บรมพุทโธ แล้วพร้อมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

 
    เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ร่วมกันจุดโคมลอยกว่าพันโคมถวายเป็นพุทธบูชา สร้างความตื่นตาตื่นใจและปีติเบิกบานแก่มหาชน ที่เฝ้ารอคอย 


    ภาพการรวมคนที่สงบนิ่งเปี่ยมไปด้วยสันติ ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และความงามจากโคมธรรมทั้งบนฟ้าและพื้นดิน เป็นภาพ   ที่งดงาม ทรงพลัง และจะสลักอยู่ในใจของ   ทุกผู้คนไปอีกนานแสนนาน

 

 

ภาพเหตุการณ์วิสาขบูชาปีนี้ คือ ภาพแห่งความปีติเบิกบานใจ    


    เหตุการณ์ในวันวิสาขบูชาปีนี้ เป็นเหตุการณ์แห่งความปีติอิ่มเอิบ ก่อให้เกิด    ความสุขใจทุกครั้งที่นึกถึง และเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน อีกทั้งยังเป็น  ภาพแห่งประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่       ก่อให้เกิดมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนที่มุ่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ มุ่งจรรโลงและสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวนานตลอดไป เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน   ชาวโลก 

 


วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘


    วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญสากลของโลก เป็นวันมหัศจรรย์ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานพ้องตรงในวันเดียวกัน การมาประสูติของพระพุทธองค์มีความอัศจรรย์อย่างนี้        ซึ่งกว่าพระพุทธองค์จะมาประสูติ เทวดา พรหม ทั้งหมื่นโลกธาตุได้มากราบอาราธนา  พระบรมโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิต พระองค์พิจารณาเห็นสมควรก็รับอาราธนา จากนั้น     จึงตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะ คือ พิจารณาดูกาล ทวีป ประเทศ ตระกูล มารดา ที่เหมาะสมแก่การมาเกิดสร้างบารมีที่จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และจะได้โปรดสัตว์โลก          ให้หลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสาร พระองค์ท่านมีบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ครั้นประสูติก็สมบูรณ์พร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ และในทันทีที่ประสูติก็ทรง       พระดำเนินไปได้ ๗ ก้าว ทุกย่างก้าวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ จากนั้นทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว” 


    ครั้นเจริญวัยก็ทรงเป็นผู้เลิศในทางโลก ทรงมีพระปัญญาสว่างไสว สามารถสำเร็จ     ความรู้ในศาสตร์ทั้งหลายได้ภายใน ๗ วัน และสำเร็จศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการภายใน ๗ วัน เมื่อทรงมองเห็นภัยในวัฏสงสารจึงเสด็จออกผนวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้าจนกระทั่งได้ตรัสรู้ใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ ในวันตรัสรู้นั้นพระองค์มีพระทัย        ตั้งมั่น ใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของพระองค์ ในยามต้นทรงเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบัน บรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ สามารถระลึกชาติหนหลังทั้งของพระองค์เองและผู้อื่นได้ ในยามที่ ๒ ทรงเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามี บรรลุจุตูปปาตญาณ รู้แจ้ง เห็นแจ้ง การเกิดดับและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย และในยามสุดท้าย ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ สามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 


    ต่อมา พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอด ๔๕ พรรษา ทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดสรรพสัตว์ ทรงแสดงธรรมพร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ งดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย จวบจนวาระสุดท้ายทรงละสังขารและกล่าวปัจฉิมโอวาทไว้ว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่น        ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” จากนั้นทรงเข้ามหาสมาบัติและเสด็จดับขันธปรินิพพาน เข้าสู่อายตนนิพพาน ภายนอกทรงประสูติที่หนึ่ง ตรัสรู้ที่หนึ่ง และปรินิพพานอีกที่หนึ่ง       แต่ในแง่การปฏิบัติภายใน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานที่เดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของพระองค์ เพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นทางไปของพระอริยเจ้า พระอรหันต์ เป็นทางมรรค ผล นิพพาน ของทุกคนบนโลกที่จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ เพื่อให้ได้บรรลุธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่ได้เกิดมา       เป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนา และมีดวงตาเห็นธรรม  


    ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมายต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีวันนี้เกิดขึ้น เราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ได้รู้ถึงหนทางดับทุกข์ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ         ให้พ้นจากทุกข์ เข้าถึงธรรม เพราะฉะนั้นวันนี้ลูก ๆ ทุกคนก็จะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรม หยุดใจของเราให้สนิท ให้เข้าถึงธรรมภายในให้ได้ ถ้าทำได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชา           ในวันวิสาขบูชานี้ ซึ่งจะมีอานิสงส์มาก เพราะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ก็ตาม หากมีจิตเลื่อมใสเสมอกันย่อมมีอานิสงส์มากมายสุดที่   จะนับจะประมาณได้ 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล