วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
แต่ก่อนโน้น..ก็มีชาวไทยพุทธเยอะ แต่หลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงเริ่มทวีมากขึ้น ชาวไทยพุทธก็ทยอยย้ายถิ่นฐานออกจากที่นี่ไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแท้ ๆ...อ่านต่อ
ปิดเทอมเพิ่มบุญใหญ่ พ่อแม่ไซร้ได้เปรมปรีดิ์ชักชวนล้วนเด็กดี ปิดเทอมนี้บรรพชากัน     หนึ่งได้มาฝึกฝน สำรวมตนสมานฉันท์ สมาธิฝึกจิตพลัน กิจสร้างสรรค์เสริมปัญญา...อ่านต่อ
นิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สามเณรได้ศึกษาศีลธรรม สอนให้สามเณรรู้ดี ชั่ว ถูก ผิด รู้ว่าสิ่งไหนบุญ สิ่งไหนบาป สิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ...อ่านต่อ
มีวิธีไหนบ้าง ที่จะทำให้เราบรรลุธรรมก่อน ปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็ว ได้บรรพชาตั้งแต่เยาว์วัย ? ซึ่งถ้าคุณกำลังหาวิธีการนั้นอยู่ อย่าคิดว่าการทำบุญสนับสนุนการบวชหรือบรรพชาไม่สำคัญ...อ่านต่อ
“สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร” แปลว่า “เหล่ากอแห่งสมณะ (ผู้สงบ) ชื่อว่า สามเณร” คำว่า “สามเณร” จึงหมายถึง นักบวชตัวน้อย ที่คอยฝึกหัดดัดนิสัยตน...อ่านต่อ
ในวาระครบ ๑,๓๗๘ ปี ของเมืองฝางนี้เอง ชาวอำเภอฝางจึงปรารภเหตุสร้างมหากุศลโดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปถวายช่วยวัดและคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้...อ่านต่อ
เราทุกคนล้วนมีบุญลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงไม่เป็นเรื่องยากที่เราจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของ “สมาธิ”...อ่านต่อ
หลายคนคิดว่า..โครงการนี้ระยะเวลาอบรมกว่า ๕๐ วันอาจจะดูยาวไป แต่อยากจะบอกว่า “เป็น ๕๐ วันที่คุ้มค่าจริง ๆ” เพราะผู้จัดโครงการได้คิดมาแล้วว่า จะทำให้ ๕๐ วันนี้เกิดประโยชน์สูงสุด...อ่านต่อ
ฉบับนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราว “วัดสวยด้วยความสุข” โดยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และวัดพระธรรมกายในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี...อ่านต่อ
ธรรมกายเป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่เราจะต้องค้นคว้าเข้าไปให้ถึง เป็นของเก่าดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา แต่นำมาเป่าฝุ่นใหม่ ไม่ใช่เป็นของใหม่หรือลัทธิใหม่...อ่านต่อ
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะหาผู้ทำคุณให้แก่ผู้อื่นก่อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพราะการที่ใครสักคนหนึ่งจะคอยหยิบยื่นและส่งมอบสิ่งที่ดีให้คนอื่น เขาจะต้องสวมหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ...อ่านต่อ
ประสบเหตุเภทภัยอะไรก็ไม่ต้องไปโวยวายอะไรกับใคร ปิดตาเปิดใจ “สัมมาอะระหัง” สร้างบุญเพิ่มบุญให้แก่ตัวเองและหมู่คณะยิ่ง ๆ ขึ้นไป...อ่านต่อ
ภายหลังจากพระพุทธองค์มีพระดำรัสเพื่อส่งพระอรหันต์ชุดแรก ๖๐ รูปออกไปประกาศพระสัทธรรม ลำดับนั้น “มารผู้มีบาป” ได้ปรากฏขึ้นและกล่าวกับพระพุทธองค์ในเชิงถากถาง...อ่านต่อ
บุญจากการสนับสนุนการบวช เป็นบุญที่สำคัญและจำเป็นจริง ๆ เพราะถือเป็นการต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวโดยตรง ซึ่งบุญจากการต่ออายุพระพุทธศาสนานี่เอง ก็จะทำให้ผู้ทำอายุยืน......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล