วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ชีวิตผมเกิดมาชาติหนึ่งได้สร้างวัดด้วยตนเองถวายเป็นพุทธบูชา ผมมาอยู่ที่นี่ (บ้านโคกโก) ตั้งแต่ยังไม่มีอะไร ผมเริ่มสร้างศาลาหลังแรก คือ ศาลาการเปรียญ...อ่านต่อ
ตลอด ๔๙ ปีที่ผ่านมา สิ่งก่อสร้างทุกอาคาร ณ วัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นจากความศรัทธาของชาวพุทธจำนวนมหาศาล ที่มุ่งหวังจะสร้างอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา...อ่านต่อ
ผมว่า..การบวชเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายตัวจริงครับ การบวชทำให้เราได้ใช้โอกาสแห่งการเกิดเป็นลูกผู้ชาย ผมว่า..การบวชเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายตัวจริงครับ การบวชทำให้เราได้ใช้โอกาสแห่งการเกิดเป็นลูกผู้ชาย...อ่านต่อ
ชิตัง เม สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบ ๑,๐๗๐,๓๓๓,๓๓๓ จบ ในวันมหาปูชนียาจารย์ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และครบ ๑,๑๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ ในวันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒...อ่านต่อ
บุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ตั้งแต่ดวงตะวันเริ่มทอแสงโผล่พ้นขอบฟ้า จวบกระทั่งอับแสงลาลับไปในยามราตรี เราทั้งหลายก็ได้สั่งสมบุญกันตลอดต่อเนื่องทั้งวัน...อ่านต่อ
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งแรก จัดพร้อมกับนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ ๖ สถาบัน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ
พระธรรมกายได้เริ่มโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ ๑ สำหรับเยาวชนประเทศเมียนมา โดยขยายเข้าไปใน ๓ จังหวัด คือ ทวายเกาะสอง และมัณฑะเลย์...อ่านต่อ
สมาธิราชสูตร ถือเป็นพระสูตรในยุคแรก ๆ อีกพระสูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ปรากฏนามผู้รจนา สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒-๖ รูปแบบการดำเนินเรื่องราวเป็นการถามตอบระหว่าง “จันทรประภา” กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อ่านต่อ
อาตมาชื่อ พระซันเดอร์ เขมธมฺโม พรรษา ๑๔ จากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เป็นชาวตะวันตกโดยกำเนิด รู้จักพระพุทธศาสนาจากวัดพระธรรมกายเบลเยียมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอนเป็นนักศึกษา...อ่านต่อ
มีควันหลงงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้มาฝากนะครับ ในฐานะเป็นคนที่เกิดในชุมชนใกล้วัดพระธรรมกาย จึงได้มีโอกาสประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
เมื่อพระยสะและสหายของท่านทั้ง ๕๔ ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในครั้งนั้นจึงปรากฏพระอรหันต์ขึ้นในโลก ๖๑ องค์ เมื่อนั้นพระผู้มีพระภาคจึงส่งพระอรหันต์ชุดแรกออกไปประกาศพระสัทธรรม...อ่านต่อ
มีหลายคน เมื่อโดนคนทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ ก็มักจะตอบกลับด้วยการทำให้เจ็บคืน ซึ่งดูเผิน ๆ ก็เหมือนจะยุติธรรมดี แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการก่อเวร ผูกเวรกันแบบไม่จบไม่สิ้น...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล