วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อนุโมทนาบัตรล้นหลาม เจ้าของวัดล้นลานธรรม

บุญพิเศษ
เรื่อง : พิสิษฐ์เมธี

อนุโมทนาบัตรล้นหลาม
เจ้าของวัดล้นลานธรรม


             ตลอด ๔๙ ปีที่ผ่านมา สิ่งก่อสร้างทุกอาคาร ณ วัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นจากความศรัทธาของชาวพุทธจำนวนมหาศาล ที่มุ่งหวังจะสร้างอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยความทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะเห็นประโยชน์ของหลักธรรมคำสอนของพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้า และหวังว่าศาสนสถานแห่งนี้จะเป็นเหมือนโรงเรียนสอนศีลธรรม ที่สร้างไว้ยกระดับจิตใจมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก


         เนื่องจากอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในวัดเกิดจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมหาศาลร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้น ฉะนั้นศาสนสถานแห่งนี้จึงมิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสมบัติของชาวพุทธทั่วโลกที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา...


       ดังนั้น เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตน คณะกัลยาณมิตรผู้ร่วมกันสร้างและทะนุบำรุงวัดพระธรรมกายจึงพากันรวบรวมอนุโมทนาบัตรำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ใบ นำมาถวายวัดเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเป็นเจ้าของวัดตัวจริงโดยมีพิธีถวายที่ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย


                จากนั้น จึงนำอนุโมทนาบัตรทั้ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ ใบนี้ มาเรียงใส่กล่องด้วยความประณีตแล้วผูกสายศีล (สายสิญจน์) และเปิดโอกาสให้เจ้าของวัดผู้มีบุญมาร่วมกันปิดทอง แล้วจึงนำไปทำพิธีอธิษฐานจิตเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและความเป็นเจ้าของวัดตัวจริงก่อนนำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาล เพื่อ ปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของผู้มีบุญทุกท่านสืบไป...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล