วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ชีวิตดีต้องมีบุญ ชีวิตมีบุญต้องทำเองจะทำแทนกันไม่ได้ จะหยิบยื่นให้กันก็ไม่ได้เพราะเราใช้บุญเก่ากันไปทุกวัน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นทุกวันเช่นกัน...อ่านต่อ
ณ วันนี้... ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” เป็นประเทศที่มีความเจริญทางพระพุทธศาสนาสูงที่สุดประเทศหนึ่งก็ว่าได้...อ่านต่อ
ธรรมยาตรา เป็นพุทธประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังนั้นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับ ๒๐ องค์กรภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันจัดโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๗...อ่านต่อ
หนุ่มคนนี้ คือ Drone Specialist หรือนักถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะขอเรียกสั้น ๆ ว่านักบินโดรน !!! จังหวะการบินของเขาไม่ได้เกิดจากการบังคับของใคร แต่เกิดจากแรงบันดาลใจที่คิดจะเปลี่ยนโลกเลยทีเดียว...อ่านต่อ
ในวันเพ็ญเดือน ๓ หรือ “วันมาฆบูชา” (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ที่จะถึงนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการสั่งสมบุญสำหรับใช้เป็นเสบียงเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกล โดยเฉพาะบุญอันเกิดจากการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยโคมมาฆประทีป...อ่านต่อ
บุญ “สุวรรณสิริรัศมี” ชื่อนี้ก็คือ ชื่อมงคลของแผ่นแคลดดิงประจุทองคำ (Golden Ion Plating Cladding) ที่จะติดตั้งเพื่อปิดเงาใต้ฐานองค์พระ ซึ่งจะติดตั้งเฉพาะส่วนทรงโดมของพระเจดีย์เท่านั้น...อ่านต่อ
นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมตัวแทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เข้าพบสื่อมวลชนทั้งสายวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และออนไลน์...อ่านต่อ
สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ดีรี) ได้ส่งทีมพระลูกชายของหลวงพ่อธัมมชโยไปร่วมเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามเส้นทาง ๔ สังเวชนียสถานเป็นปีที่ ๓ แล้วในครั้งนี้ กิจกรรมธรรมยาตราดังกล่าวนี้เป็นการเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา...อ่านต่อ
เรื่องราวของ คุณมาร์โค เบอมูเดส วัย ๓๖ ปี จากเมืองโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย ที่ค้นพบความสุขสงบแล้วจากรสแห่งธรรม และอุทานด้วยคำง่าย ๆ ที่ดังขึ้นอีกครั้งในโลกใบเดิมว่า “How wonderful ! ช่างวิเศษอะไรเช่นนี้ !”...อ่านต่อ
ชีวิตคนเราอยู่ได้ด้วยบุญกับบาป ไม่ใช่อยู่เพราะว่ามีความรู้ เพราะว่ามีงานทำหรือใครเขาจะเคารพนับถือหรือไม่ แต่อยู่ที่บุญกับบาปในตัว แล้วบุญหรือบาปนั้น คนเราจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงก็อยู่ที่ความสังเกตหรือความสะเพร่าของแต่ละคน...อ่านต่อ
“กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์” ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของ “ยสกุลบุตร” หรือ “พระยสะ” เพราะท่านเพียงผู้เดียวทำให้มี “อุบาสกและอุบาสิกาชุดแรก” และมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นเพราะท่านอีกถึง ๕๔ รูป...อ่านต่อ
เราต้องสั่งสมบุญใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน และบุญใหม่ที่เราจะสั่งสมได้ง่ายที่สุด โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยก็คือ การนั่งสมาธิเจริญภาวนา ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล