วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ฟื้นพุทธประเพณี กับโครงการธรรมยาตราต้อนรับปีใหม่

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ฟื้นพุทธประเพณี
กับโครงการธรรมยาตราต้อนรับปีใหม่

           ธรรมยาตรา เป็นพุทธประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังนั้นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับ ๒๐ องค์กรภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันจัดโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๗ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒


             วันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นวันเริ่มต้นโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๗ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือของเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมกับองค์การพุทธโลก (พล.), ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ, วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคีบวรในพื้นที่ดำเนินงานฯ ๒๐ องค์กร โดยมีคณะพระภิกษุธรรมยาตรา จำนวน ๑,๑๓๕ รูป ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ที่สอดคล้องตามแนวทางที่มหาเถรสมาคมกำหนดจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตราฯ สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การถวายสังฆทาน สวดมนต์ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่น เป็นต้น


           อีกทั้งยังมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายบวรในชุมชนร่วมดูแลทำความสะอาดเสนาสนะของวัดในชุมชน อันจะเป็นการส่งเสริมศีลธรรม รักษาพุทธประเพณี ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อพระรัตนตรยสร้างความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลขึ้น ศักราชใหม่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน

           นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ถวายการต้อนรับพระธรรมยาตราและแสดงออกถึงความเคารพในพระรัตนตรัย จึงจัดให้มีการต้อนรับพระธรรมยาตราขึ้นภายในอนุสรณ์สถานฯ โดยใช้ดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นหลากสีโปรยต้อนรับ


         กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้น  เพื่อการน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ สืบสานพุทธประเพณี สั่งสมบุญกุศล เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินโดยจัดกิจกรรมเชิงพุทธขึ้น ณ สถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร
ได้แก่

               ลำดับที่ ๑ สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

               ลำดับที่ ๒ สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม

               ลำดับที่ ๓ สถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

               ลำดับที่ ๔ สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

               ลำดับที่ ๕ สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม (จัดกิจกรรมที่อนุสรณ์สถานฯ บางปลา)

               ลำดับที่ ๖ สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร (ปีนี้ไม่ได้จัดกิจกรรม)

               ลำดับที่ ๗ สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


         อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้น จึงกำหนดรูปแบบการเดินทางของคณะพระธรรมยาตราในระหว่างอนุสรณ์สถานฯ ของเส้นทางพระผู้ปราบมาร ด้วยการใช้รถบัสและเรือโดยสารในการเดินทางเป็นหลัก อีกทั้งกิจกรรมนี้เป็นบุญกุศล ไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใดทั้งสิ้น


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล