วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ WORLD PEACE THROUGH INNER PEACE สันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายใน

ลูกหลวงพ่อ
เรื่อง : พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส
ลิขสิทธิ์ภาพของคุณมาร์โค เบอมูเดส : อนุญาตให้ใช้เฉพาะในคอลัมน์วารสารอยู่ในบุญเท่านั้น

 

WORLD PEACE THROUGH INNER PEACE
สันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายใน

เมื่อดวงตาปิดสนิทอย่างละมุน
ไม่มีลุ้นเร่งจ้องมองที่หมาย
ก็จะพบผู้รู้อยู่กลางกาย
ธาตุอ่อนแก่มากมายถึงปลายทาง
ยิ่งกว่าได้ดื่มสวรรค์อันเอมโอษฐ์
รสแห่งธรรมชนะโลดไม่ขนาง
รสอะไรไม่อาจสู้กลางของกลาง
ลองเข้าถึงดูบ้างจะรู้เอง

(สุนทรพ่อ)


            ลองเข้าถึงดูบ้างจะรู้เอง... คำง่าย ๆ ของใครบางคนที่ไม่อาจจะพรรณนาความรู้สึกที่ลึกซึ้งออกมาเป็นคำพูดได้หมด เพียงแต่อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสและได้ดื่มด่ำกับความสุขแท้จริงที่เกิดขึ้นจากการวางใจให้ถูกส่วนจนเข้าสู่กระแสแห่งความบริสุทธิ์ภายใน

      และมีตัวอย่างของคำกล่าวในทำนองนี้ของผู้คนมากมาย ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ดังเช่นพระราชาพระนามว่า พระมหากัปปินะ ที่ท่านเอิบอิ่มในรสแห่งธรรมและมักจะอุทานอยู่เสมอ ๆ ว่า “สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ”

            จวบจนปัจจุบัน กาลเวลาผ่านมาจนถึงพุทธศักราช ๒๕๖๒ ก็ยังมีผู้คนที่ยังสัมผัสได้ถึงความสุขภายในจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมโลก ดังเช่น เรื่องราวของ คุณมาร์โค เบอมูเดส วัย ๓๖ ปี จากเมืองโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือในทวีปอเมริกาใต้ ที่ค้นพบความสุขสงบแล้วจากรสแห่งธรรม และอุทานด้วยคำง่าย ๆ ที่ดังขึ้นอีกครั้งในโลกใบเดิมว่า “How wonderful ! ช่างวิเศษอะไรเช่นนี้ !”

 

           “ผมจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจและปริญญาโทด้านการพัฒนาการศึกษา ปัจจุบันผมเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการระบบปฏิบัติงานการค้นหาทุนการศึกษาออนไลน์

            “ผมเริ่มฝึกสมาธิตามคำสอนของวัดพระธรรมกายตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมหลายครั้งในประเทศไทย และอีกหลายครั้งที่วัดจัดขึ้นทั่วทุกมุมโลกอยู่ตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

            “สิ่งที่ทำให้ผมสนใจในพระพุทธศาสนา เพราะผมเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับวิถีชีวิตที่สมดุล เรียบง่าย แต่ทรงพลัง มีการทำสมาธิเป็นหลักปฏิบัติทางจิตวิญญาณ เน้นให้ฝึกฝนขัดเกลาตัวเอง อีกทั้งยังสอนให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ของการกระทำทุก ๆ อย่างอย่างชัดเจน ซึ่งหนึ่งในคำสอนที่ผมประทับใจที่สุด คือ กาลามสูตร ซึ่งเป็นคำสอนที่ให้อิสระในด้านความคิด ให้พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล พิสูจน์ให้ประจักษ์ชัดแจ้งได้ด้วยตัวเอง

             “หลังจากที่ผมได้นั่งสมาธิวันแล้ววันเล่า ก็รู้สึกว่ายิ่งนั่งมากขึ้นเท่าไร ก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อใจของผมสงบอยู่กลางกาย สมาธิที่ก่อกำเนดขึ้นช่วยจัดระบบระเบียบความคิดและสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมของผมให้เกิดขึ้น อีกทั้งผมยังรับรู้และตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตัวได้เป็นอย่างดีด้วยความสุภาพและอ่อนโยน ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจทุก ๆ เรื่องอย่างชาญฉลาดที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นกับผมบ่อยครั้งเมื่อต้องแก้ปัญหาบางอย่างที่ซับซ้อน แต่แล้วก็มีคำตอบที่ดีที่สุดโพล่งออกมาตอนที่ใจสงบ ราวกับว่าข้อมูลเหล่านั้นจัดระเบียบตัวเองและเจอทางออกอย่างเหมาะสมด้วยวิธีที่ดีที่สุด คือ ตัวตนของปัญญาภายใน

               “ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผมจึงตัดสินใจบวชในโครงการบวชพระนานาชาติของวัดพระธรรมกายผมประทับใจมากที่วัดนี้มีการบริหารจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบมาตรฐาน หลักคำสอนของวัดก็สามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพ การตรงต่อเวลา และการทำสมาธิ ซึ่งหลังจากที่ผมตั้งใจทำสิ่งต่าง ๆ ตามหลักความดีสากล ๕ ข้อให้ดีที่สุด ใจของผมรู้สึกปลอดโปร่ง เป็นอิสระ มีพลังงานที่ดีและบรรยากาศที่ดีอยู่รอบตัวผม เพราะทุกอย่างที่ลงตัวนี้เองช่วยให้ประสบการณ์การทำสมาธิของผมก้าวหน้า จิตใจสงบ มีพลังใจที่สูงส่ง และผมมีความสุขเสียเหลือเกิน How wonderful ! ช่างวิเศษอะไรเช่นนี้ !”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล