วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความปลื้มที่ต้องจดจำ กับการทำบุญ “สุวรรณสิริรัศมี” และบุญ “ยอดรัศมี”

บุญพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ความปลื้มที่ต้องจดจำ
กับการทำบุญ “สุวรรณสิริรัศมี” และบุญ “ยอดรัศมี”

      เปิดศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๒ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้พร้อมใจกันเติมบุญกุศลอันเป็นมงคลให้แก่ชีวิต ด้วยการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา คือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำบุญ “สุวรรณสิริรัศมี” ชื่อนี้ก็คือ ชื่อมงคลของแผ่นแคลดดิงประจุทองคำ (Golden Ion Plating Cladding) ที่จะติดตั้งเพื่อปิดเงาใต้ฐานองค์พระ ซึ่งจะติดตั้งเฉพาะส่วนทรงโดมของพระเจดีย์เท่านั้น ไม่รวมส่วนเชิงลาด เนื่องจากเชิงลาดมีความเป็นทองสุกสว่างไม่มีเงาดำตกกระทบ

 

จะติดตั้งแผ่นแคลดดิงเฉพาะส่วนโดมของเจดีย์เท่านั้น

       แผ่นแคลดดิงประจุทองคำที่จะติดตั้งครั้งนี้ ต่างจากแคลดดิงทั่วไปในท้องตลาด เพราะทำจากสแตนเลสที่ทนต่อสภาวะอากาศการกัดกร่อน และการบิดโค้ง ซึ่งจะนำแผ่นแคลดดิงนี้ไปเข้ากระบวนการไอออนเพลตติง (Ion Plating) หรือยิงด้วยประจุทองคำ จนกลายเป็นแผ่นแคลดดิงที่มีความเปล่งปลั่งมีรัศมีสีทอง เพื่อสร้างถวายเป็นพุทธบูชา


 

      และเพื่อเป็นการเคารพองค์พระเจดีย์อย่างสูงสุด ตลอดขั้นตอนการติดตั้ง ช่างผู้มีความชำนาญเฉพาะทางที่จะมาปฏิบัติหน้าที่นี้ทุกท่านต้องบวชเป็นพระภิกษุเท่านั้น


บุญ “ยอดรัศมี” คืออะไร ?

    “ยอดรัศมี” เป็นชื่อมงคลที่หมายถึงการทำบุญติดไฟเพิ่มความสว่างส่องบนยอดท็อปโดม (Top Dome) ของพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ยังมีเงามืดปรากฏอยู่เนื่องจากความสว่างจากไฟที่ใช้ส่ององค์พระเจดีย์ในปัจจุบันให้ความสว่างไปไม่ถึงยอดของพระเจดีย์ ทำให้ขณะเปิดไฟแล้วถ้าดูจากด้านข้างจะดูเหมือนยอดพระเจดีย์หายไป หรือถ้ามองจากท็อปวิว (Top View) ก็จะเห็นยอดสุดของโดมเป็นเงามืดนั่นเอง


ทำบุญนี้จะได้อานิสงส์อะไรบ้าง ?

      บุญติดตั้งสุวรรณสิริรัศมีและยอดรัศมีนั้น ล้วนเป็นการบูชาองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยการเพิ่มความสุกสว่าง ซึ่งเปรียบกับการบูชาดวงประทีปเป็นพุทธบูชา สร้างความปลื้มใจและศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นและถ้าได้อ่านพระไตรปิฎกก็จะพบว่า บุญนี้มีอานิสงส์มากมายมหาศาล ดังเช่น อดีตชาติของพระอนุรุทธเถระ พระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะทางทิพยจักษุ เพราะท่านได้สั่งสมบุญบูชาองค์พระเจดีย์ด้วยประทีป คือ
ให้ความสว่างไสวเป็นพุทธบูชา ตั้งแต่ครั้งสมัยพระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า และสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วอธิษฐานให้ได้อานิสงส์แห่งทิพยจักษุ ดังที่ปรากฏในอรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา วีสตินิบาต ๙. อนุรุทธเถรคาถา


     ดังนั้น ผู้เรียบเรียงเห็นว่า บุญนี้เป็นบุญในวาระพิเศษ และการทำให้องค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์นี้สว่างขึ้น มีรัศมีสีทองสุกปลั่งมากขึ้น ย่อมทำให้มีอานิสงส์มหาศาลดังที่ปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกมากมาย...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล