ธรรมะเพื่อประชาชน พร้อมภาพประกอบ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ

ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนาน

ชาดก : ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for peopleรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

ธรรมะเพื่อประชาชน : ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร


ธรรมะเพื่อประชาชน : ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร

Dhammaforpeople
ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

ตอน  ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร

 

          วิธีการง่ายๆในการปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้น เบื้องต้นต้องสมัครใจ เต็มใจ รักที่จะเข้าถึงธรรม แล้วก็ทำใจให้ใส ๆ หมั่นนึกถึงดวง นึกถึงองค์พระ หรือทำใจนิ่ง ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ โดยมีสติสบาย สม่ำเสมอ เอาใจใส่ และหมั่นสังเกตว่าเราวางใจได้พอดีไหม อย่าให้ตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          ความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ กับการหยุดนิ่งทีละเล็กทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติจะทำให้ใจของเราคลอเคลียอยู่ภายใน เราก็จะค่อย ๆ คุ้นกับการวางใจให้ถูกส่วน คุ้นกับการหยุดนิ่งกลางองค์พระหรือดวงใสอย่างสบาย ๆและในที่สุดเราก็จะสมปรารถนา

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในอาเสวนปัจจยตากถา ความว่า

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาเมสุมิจฉาจาร อันบุคคลช่องเสพแล้ว อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในนรก ในกำเนิดเดียรัจฉาน เพื่อเข้าถึงวิสัยแห่งเปรต วิบากของกาเมสุมิจฉาจารอย่างเบาที่สุด เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้มีศตรูมาก มีเวรมาก กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี แปลว่าเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          คำว่ากามในที่นี้หมายถึงกิริยาที่รักใคร่ในทางประเวณี เป็นสิ่งที่ประพฤติกันทั่วไปของมนุษยชาติทั้งหลายผู้ยังมีกิเลสอยู่ ศีลข้อนี้บัญญัติขึ้นด้วยหวังจะป้องกันความแตกร้าวในสังคม ทำให้คนที่อยู่ในสังคมไว้วางใจกันและกันได้

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          เพราะความประพฤติผิดในทางประเวณีหรือคบกันฉันชู้สาวนั้นเป็นฉนวนที่จะให้เกิดความแตกร้าวในระหว่างสามีภรรยาได้ ความประพฤติผิดในกามนี้จัดเป็นบาปเป็นข้อห้ามทั้งหญิงและชายเพราะต่างก็เป็นอคมนียฐาน คือวัตถุต้องห้ามของกันและกัน

          เรื่องของกาเมสุมิจฉาจารนั้นมีความละเอียดอ่อนมาก คนส่วนใหญ่ประพฤติผิดในกามเพราะความไม่รู้ และกิเลสบังตาทำให้เกิดปัญญามืดบอดและปัญหาตามมา แล้วยังมีวิบากกรรมที่เกิดจากการประพฤติผิดศีลข้อนี้อีกมากมาย

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษาเอาไว้เพื่อชีวิตการสร้างบารมีในสังสารวัฏจะได้ไม่ผิดพลาดกัน สิ่งที่เราควรรู้คือหญิงที่เป็นวัตถุต้องห้ามของชายมีสามจำพวก

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          ๑ ภรรยาของคนอื่น หมายถึงหญิง ๔ จำพวก คือ

          ๑.๑ หญิงที่แต่งงานกับชายแล้ว

          ๑.๒ หญิงไม่ได้แต่งงานแต่อยู่กินกับชายโดยเปิดเผย โดนที่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างรู้เห็นและยินยอมพร้อมใจให้บุตรธิดาของตนอยู่กินกันฉันสามีภรรยา แต่ยังไม่ได้จัดพิธีแต่งงานให้เพราะยังไม่พร้อมหรือเพราะยังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมบ้าง

          ๑.๓ หญิงผู้รับสิ่งของ รับทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายแล้วยอมอยู่กินกับเขา

          ๑.๔ หญิงที่ฝ่ายชายเลี้ยงไว้เป็นภรรยา

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          หญิงทั้งสี่ประเภทนี้นับตั้งแต่ยอมรับเป็นภรรยาของเขาแล้ว ชายอื่นจะประพฤติเป็นชู้กับหญิงเหล่านี้ไม่ได้ หากล่วงละเมิดถือว่าประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจาร

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          หญิงที่เป็นวัตถุต้องห้ามประการที่ ๒ คือ หญิงที่อยู่ในการพิทักรักษาของคนอื่น หมายถึงหญิงที่มีมารดาบิดา ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะคุ้มครองพิทักรักษา หากชายใดลอบไปสมสู่หรือลักพาตัวไป จัดว่าเป็นกาเมสุมิจฉาจาร

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          ประการที่ ๓ หญิงที่จารีตประเภณีห้าม หมายถึงหญิงสามจำพวกคือ

          ๓.๑ หญิงที่อยู่ในพิทักรักษาของตน มี แม่ ย่า ยาย ทวด และผู้เป็นเหล่ากอของหญิง คือ ลูก หลาน เหลน คอยดูแลรักษาอยู่

          ๓.๒ หญิงที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติทางพระศาสนาที่ห้ามมีสังวาสกับชาย เช่น ภิกษุณี หรือแม่ชี

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          ๓.๓ หญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม เช่น ในสมัยก่อน หญิงที่พระราชามหากษัตริย์ได้หมายมั่นเอาไว้และรับสั่งให้มหาดเล็กคอยดูแลเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นหญิงของพระราชา ชายใดจะมาล่วงละเมิดไม่ได้เป็นอันขาด หญิงที่จารีตต้องห้ามเหล่านี้จะมีฉันทะร่วมด้วยหรือไม่ ไม่ได้ถือเป็นประมาณ เมื่อร่วมสังวาสด้วยก็เข้าข่ายกาเมสุมิจฉาจาร ส่วนหญิงที่เหลือถ้าหากเธอไม่มีความพอใจหรือถูกชายอื่นข่มขืนก็ถือว่าถูกประพฤติผิดในข้อกาเมสุมิจฉาจารเหมือนกัน

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          กล่าวถึงชายที่ต้องห้าม แม้ชายที่ต้องห้ามก็เป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงเหมือนกัน ท่านแยกกล่าวไว้สองประเภทคือ ชายอื่นนอกจากสามี เป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงที่มีสามี และสองชายที่จารีตห้ามเป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงทุกประเภท

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          การที่หญิงมีสามีแล้วแอบไปคบชายเป็นชู้จัดเป็นกาเมสุมิจฉาจาร เว้นเสียแต่หญิงนั้นสามีตายหรือหย่าขาดจากสามีแล้ว ถือว่าเป็นอิสระในตนเอง พึงรับชายที่ไม่ต้องห้ามเป็นสามีได้ ไม่เป็นกาเมสุมิจฉาจาร

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          สำหรับชายที่จารีตห้าม เช่นภิกษุ สามเณร อยู่ภายใต้บทบัญญัติในพระพุทธศาสนา มีสิกขาบทห้ามการร่วมประเวณี และผู้ที่กฎหมายบ้านเมืองห้ามไม่ให้ร่วมประเวณีด้วย รวมถึงนักพรตผู้ถือเมถุนวิรัติในศาสนาอื่นก็เหมือนกัน

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          หญิงเมื่อล่วงละเมิดเข้าถือเป็นกาเมสุมิจฉาจาร กาเมสุมิจฉาจารนี้ถือเป็นความประพฤติชั่ว มีโทษทั้งทางโลกและทางธรรม ฝ่ายราชอาณาจักรมีกฎหมายสำหรับลงโทษผู้ประพฤติผิด ฝ่ายพระศาสนาก็จัดว่าเป็นบาปแก่ผู้ทำ เหมือนดังเรื่องของนันทมานพผู้ประพฤติผิดต่อพระอรหันตเถรี

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          ในสมัยก่อนมีมานพหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันท เป็นญาติห่างๆของพระอุบลวรรณาเถรี เป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในพระเถรีตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์ แม้ทราบว่าอุบลวรรณาได้ออกบวชแล้ว นันทมานพก็ยังไม่หมดความหวังที่จะได้นางเป็นคู่ครอง หมั่นสืบถามหาสถานที่พำนักของท่านเรื่อยมา

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          ครั้งหนึ่งเมื่อทราบว่าพระเถรีไปพำนักในป่าอันธวันอันเป็นที่เปล่าเปลี่ยวจากผู้คน ก็ได้แอบเข้าไปซ่อนอยู่ใต้เตียงในกุฏิของพระเถรี ครั้นพระเถรีเดินเข้ามาปิดประตู นั่งพักบนเตียง

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          ยังไม่ทันระวังตัว นันทมานพก็รีบออกจากที่ซ่อนและปลุกปล้ำพระเถรีด้วยจิตที่กลัดกลุ้มราคะ แม้พระเถรีจะห้ามปรามว่าเธออย่าฉิบหายเลย ก็ไม่ยอมเชื่อ ได้ปลุกปล้ำพระเถรีจนสมปรารถนาแล้วรีบเปิดประตูหนีไป การประพฤติผิดต่อพระอรหันตเถรีนับเป็นบาปมหันต์เพราะท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรม

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          ฉะนั้นเมื่อนันทมานพพ้นจากสายตาของพระเถรี มหาปฐพี แม้ว่าจะสามารถทานภูเขาสิเนรุแต่ก็ไม่สามารถรองรับบาปหนักที่เขาทำไว้ได้จึงแยกออกจากกันแล้วเปลวเพลิงจากอเวจีมหานรกได้พุ่งขึ้นหอบเอานันทมานพไปสู่อเวจีมหานรกทันที

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          จะเห็นว่าโทษภัยประพฤติผิดในกามนั้นไม่เคยปรานีใคร จะต่างกันก็เพียงมีโทษหนักเบาเท่านั้นเอง ขึ้นอยู่ที่ว่าได้ประพฤติผิดกับบุลคลใด เจตนาและกิริยาที่ล่วงละเมิดมากหรือน้อย เช่น ชอบประพฤติผิดในผู้มีพระคุณมากเหมือนดังที่นันทมานพประพฤติผิดต่อพระอรหันตเถรี ซึ่งเป็นผู้มีคุณมาก ก็มีโทษมากถึงขั้นถูกธรณีสูบทันที

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          แต่หากผู้ที่ล่วงละเมิดเป็นไม่มีศีลไม่มีธรรมก็มีโทษน้อย หากเจตนาที่ทำลงไปได้ใช้ความยำมากก็มีโทษมาก ถ้าประพฤติผิดถึงขั้นร่วมประเวณีข่มขืนกระทำชำเราก็มีโทษหนักแก่ผู้ทำ โทษภัยของผู้ประพฤติผิดศีลกาเมอยู่เป็นประจำนั้นจะต้องตกไปในมหานรกขุมที่ ๓ คือจะถูกทัณฑ์ทรมานด้วยวิธีต่างให้ทุกข์ทรมานแสนสาหัสในสังฆาฏมหานรกเป็นเวลายาวนาน ถ้าหย่อนลงมาหน่อยก็ต้องไปปีนต้นงิ้วหนามนรก หรือถูกเครื่องทัณฑ์ทรมานลงทัณฑ์ด้วยวิธีน่าหวาดสะดุ้ง กว่าจะได้กลับเป็นมนุษย์ก็ต้องเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานในทุคติภูมิอีกยาวนาน

 

ตอน ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

          แม้เป็นมนุษย์แล้วก็ยังเป็นผู้มากไปด้วยศตรูและเวรอีกและต้องถูกกระทำในทำนองเดียวกันกับที่ตัวเองเคยทำเอาไว้ เพราะฉะนั้นอย่าได้ตามใจกิเลสซึ่งเป็นอารมณ์ชั่ววูบ เพราะมันไม่คุ้มกันเลย ดีที่สุดให้ยินดีในคู่ครองของตัวเองและสมาธานมั่นในศีลทุกข้อพร้อมกับปฏิติบัติธรรมและชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจะได้ปลอดภัยกันทุกคน

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล