ดวงบุญเปรียบดั่งดวงตะวัน 

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2558

ดวงบุญเปรียบดั่งดวงตะวัน 


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์คือบุญ ย่อมให้ผลที่น่าปราถนาทั้งที่เป็นมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ 
            พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกล่าวไว้ว่า บุญมีลักษณะเป็นดวงใส มีความสว่างอยู่ในตัวเกิดขึ้น ณ ศูนย์กลางกายฐานที่๗ ทุกครั้งเมื่อเราบำเพ็ญบุญ ดวงบุญนี้จะชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อใจใสสว่างจะพิจารณา ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุให้ประสพความสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงานทั้งหลาย
            ดวงตะวันที่ขึ้นจากขอบฟ้าในยามเช้า ส่องโลกนี้ให้สว่างไสวให้สิ่งมีชีวิตก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วปลอดภัย ฉันใด ดวงบุญอันสว่างไสว ซึ่งเกิดขึ้นจากการหมั่นให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ก็จะฉายแสงขับความมืดอันเกิดจากอวิชชา คือความไม่รู้ให้มลายหายไป ทำให้ความจำ ความคิด ความรู้ ถูกต้อง ส่องหนทางสายกลางให้สว่างไสว นำชนทั้งหลาย ก้าวเดินไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ฉันนั้น

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0094992836316427 Mins