วันเกิด เกิดมาทำไม ?

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

วันเกิด เกิดมาทำไม ?

 

เกิดเป็นมนุษย์อย่างมีคุณค่า ต้องรู้ว่า เกิดมาทำไม ?

พระพุทธเจ้า ท่านใช้วิชชา 3 ไปตรวจดูว่า ท่านเกิดมาทำไม ?  อะไร คือเป้าหมาย ในการมาเกิด...

   1.ระลึกชาติไปตรวจดู ตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดเป็นมนุษย์ ชาติที่ดำริจะเป็นพระพุทธเจ้า ได้รับพยากรณ์และทุกภพทุกชาติ ที่สร้างบารมี จนบารมีเต็มเปี่ยม ด้วย บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

   2.ไปตรวจดูว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดในภพสาม ทำไมไปเกิดเป็น เทวดา มนุษย์ สัตว์นรก มีเป้าหมายแบบเดียวกันไหม ด้วย จุตูปปาตญาณ

   3. เมื่อรู้แจ้งเห็นจริง เห็นทุกสิ่งจนเข้าใจแล้ว ท่านก็ทำเป้าหมายอันสูงสุดของมนุษย์ คือ นิพพาน หมดสิ้นอาสวกิเลสด้วย อาสวักขยญาณ

 

         พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฯ พระผู้ปราบมาร ท่านค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็ไปตรวจดูเป้าหมายของท่าน กล่าวเป็นคติธรรม เตือนใจ ไว้ว่า...

   เกิดมา ว่าจะมาหาแก้ว  พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำไม
   สิ่งที่อยาก เขาก็หลอก  สิ่งที่หยอก เขาก็ลวง
   ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย เลิกอยาก  ลาหยอก
   รีบออกจากกาม  เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
   เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้

 

            รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าเสียเวลา รีบทำภาวนา กันเถอะนะ จะได้ไปรู้ ไปเห็น ธรรมะภายในที่สว่างไสว ที่จะทำให้รู้จริง เห็นแจ้ง เห็นความจริงที่เขาปกปิดไว้ ไม่ให้เรารู้ ว่า... เราเกิดมาทำไม อะไร คือ เป้าหมายในการมาเกิดกัน 

 

06 ตุลาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0013580362002055 Mins