วันแห่งการค้นพบ

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2558

 

วันแห่งการค้นพบ

 

วันแห่งการค้นพบ

     พระพุทธเจ้า ค้นพบธรรมะ ที่ทำให้พระองค์ และพระอรหันต์สาวก พ้นจากความทุกข์ พบกับความสุขที่แท้จริง คือ นิพพาน และตรัสว่า...

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง

และทรงตรัสถึงผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรม ตามพระะองค์ว่า...

โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส ม ํ ปสฺสติ :
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราตถาคต

โย มํ ปสฺสติ โส ธมฺมํ ปสฺสติ :
ผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม

ธมฺมกายโย อหํ อิติปิ :

ตถาคต คือ ธรรมกาย

         ตถาคต คือ ธรรมกาย ผู้ใดเห็นตถาคต ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ที่จะเห็นตถาคต เห็นธรรมได้ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ชอบปฏิบัติ เป็นสุปฏิปันโน

        วันนี้วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 เมื่อ 98 ปีที่แล้ว ณ วัดโบสถ์(บน) ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปฎิบัติธรรมแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนเข้าถึงธรรมะภายใน

         ธรรมะ คือวิชชา ย่อมจะขจัดอวิชชา ความมืดบอดที่ปกปิด ความจริงอันสูงสุดของมนุษย์ ทำให้ชีวิตมนุษย์มีความทุกข์ และวนเวียนอยู่กับ กิเลส กรรม วิบาก ในวัฏสงสาร นี้ให้หมดสิ้นไป...การค้นพบของหลวงปู่วัดปากน้ำฯ จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดา เกิดขึ้นได้ยาก การค้นพบอะไร จะยิ่งใหญ่ มีคุณค่ามากกว่า การค้นพบ ธรรมะภายใน นั้นไม่มี

            วันนี้เรามาค้นหา ธรรมะภายในตัวของเรา เพื่อความหลุดพ้น และเป็นการปฎิบัติบูชา ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ กันดีกว่านะ

 

 

27 กันยายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.0038572192192078 Mins