ธรรมชาติการส่งผลของกรรม

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2558

ธรรมชาติการส่งผลของกรรม


๑. อดีตชาติ สรรพชีวิตเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมารับรองไว้ว่า น้ำตาที่หลั่งออกมาเพราะประสบทุกข์ของแต่ละชีวิต มากกว่าน้ำในมหาสมุทร


๒. วิบากกรรมในอดีตชาติ จึงรอส่งผลจากวิบากนับไม่ถ้วน เราจึงไม่ควรประมาท อย่าคิดว่าจะต้องมีอายุยืนยาวนานไปจนแก่ชราเสมอไป


๓. วิบากกรรมในอดีต เมื่อตามมาส่งผล จะส่งผลมากกว่าเหตุที่ประกอบอุปมาชาวสวนเก็บลำไยต้นเดียว ได้ผลหลายพันธุ์ ซึ่งเกิดจากการปลูกลำไยเพียงเม็ดเดียว

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.02206414937973 Mins