เลวหรือเลิศประเสริฐ อยู่ที่การกระทำ

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2558

เลวหรือเลิศประเสริฐ อยู่ที่การกระทำ

          "บุคคลเป็นคนเลว เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐ เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ แต่เป็นคนเลว เพราะการกระทำ เป็นผู้ประเสริฐ ก็เพราะการกระทำ"... ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
 
        ความประเสริฐของชีวิต จึงไม่ได้วัดกันที่รูปร่างหน้าตาเท่านั้น แต่วัดกันที่คุณธรรมภายใน ดูที่ความสูงส่งของจิตใจว่า จะเป็นผู้ประเสริฐหรือด้อยค่า ก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติหรือวงศ์ตระกูล
 
           ฉะนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตาม ควรทำตัวให้มีคุณค่า ด้วยการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่อง และให้หมั่นทำใจหยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้ ไม่ว่าบุคคลจะมีเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม หากทำใจหยุดนิ่งได้เมื่อไร บุคคลนั้นย่อมจะเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อนั้น แม้แต่เทวดาก็ยังอนุโมทนา และให้ความเคารพยำเกรง ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้หยุดนิ่งตลอดเวลากันทุกคน

 

พุทธพจน์ สอนใจ
จากส่วนหนึ่ง ของ รายการธรรมะเพื่อประชาชน
โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)

 Total Execution Time: 0.0011471152305603 Mins