ขั้นตอนการไปสู่ยมโลก

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

ขั้นตอนการไปสู่ยมโลก


             เมื่อกายละเอียดหลุดออกจากกายหยาบในสภาพใจที่ไม่หมองไม่ใส หรือใจหมองไม่มาก ไม่ว่าจะไปที่ไหนพอครบ 7 วัน ตายที่ไหนก็จะกลับมาที่ตัวเองตาย จะมีเจ้าหน้าที่มารับกายละเอียดทะลุมิติไปสู่ยมโลกในสภาพเปลือยกาย ผ่านประตูยมโลกซึ่งมีหลายประตู มารวมอยู่ลานหน้าโรงวินิจฉัย อาคารมีมากมายครบทุกเขต ตามเขตทั่วโลก ลักษณะของอาคารไม่เหมือนกัน ถ้าชาติฝรั่งเหมือนฝรั่ง จีนเหมือนจีน ไทยเหมือนไทยแล้วแต่ท้องถิ่น


              เมื่อเข้าไปแล้วก็จะไปยืนรอที่ลานแผ่นเหล็กหน้าโรงพิพากษา จะมีเจ้าหน้าที่ตัวใหญ่อยู่บนแท่นคล้ายๆโพเดียมเสียงดังกังวาน เขามีรายชื่อ ประกาศเรียกให้ทยอยเดินเข้าไปในโรงวินิจฉัย แสงไฟจะคล้ายเมืองมนุษย์ เมื่อเข้าไปอยู่หน้าบัลลังก์ก็จะเข้าไปนั่งคุกเข่าหน้าบัลลังก์ต่อหน้าพญายมราช พญายมราชก็จะถามให้รายงาน เช่น เจ้ามาจากไหน....  จากนั้นสุวานเลขา ผู้รับผิดชอบบัญชีบาปเป็นบัญชีหนังสัตว์ ทำหน้าที่รายงานเป็นภาพบาป สุวรรณเลขาผู้รับผิดชอบบัญชีบุญ


           เป็นบัญชีทองคำ ทำหน้าที่รายงานเป็นภาพบุญ ภาพจะปรากฏลอยออกมาจากบัญชีนิดหนึ่ง แล้วภาพก็จะมาปรากฏหน้าบัลลังก์ของพญายมราช ถ้าภาพบาปอกุศลมาปรากฏ พญายมราชมักจะมีวิธีถามให้ผู้ไปยมโลกนึกถึงบุญ เมื่อพญายมราชพิพากษาแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะพาตัวไปส่งตามถนนวงแหวน บางพวกทำบาปอกุศลจะถูกพาไปทุ่มลงในหลุมเพลิงกลางยมโลก บางพวกทำบุญกุศล จะถูกพาไปส่งช่องทางไปสวรรค์ ไปเกิดเป็น ชาวสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหรือไปได้ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บางพวกพาไปส่งช่องทางไปโลก ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน บางพวกถูกพาไปส่งช่องทางไปเขาตรีกูฏ ไปเกิดเป็นเปรต หรืออสุรกาย บางพวกถูกพาไปส่งช่องทางไปนรกขุมต่างๆ


    

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.007060432434082 Mins