ลงเรือรบ พบสมบัติ

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2558

ลงเรือรบ พบสมบัติ

   "ขอเราอย่าได้ตายเสียก่อนเลย ขอให้ได้บวชเสียก่อน เมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขา ขอบวชไปจนตลอดชีวิต"

           คำที่ตั้งจิตอธิษฐานบนเรือ ณ คลองบางนางแท่น คืนนั้น เปลี่ยนหนุ่มพ่อค้าข้าว ให้มาเป็นหลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมาร เรือลำนั้น มาเป็นเรือรบในวันนี้…

 

            เรือที่เราได้ปิดแผ่นทองบูชา ในมโนปณิธานอันแกร่งกล้า ท้ากับความตาย เรือลำนี้เปรียบเสมือนเรือรบ ที่จะพาผู้ปรารถนาต่อสู้กับกิเลส ปฏิเสธที่จะเป็นพวกกับพญามาร และจะออกเดินทางไปในวัฏสงสาร อันยาวไกล ช่วยเหลือสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ให้พ้นทุกข์ โศก โรคภัย พบความสุขที่แท้จริงคือ พระนิพพาน

 

            เรือลำนี้ กำลังออกจากท่า เรือลำหน้าไม่รู้ว่า จะมาอีกเมื่อไหร่ เร็วๆไวไว อย่าคอยที่ท่า ลงเรือลำนี้มา หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมาร องค์ท่านด้วยทองคำ ตอกย้ำมโนปณิธาน ที่จะร่วมเดินทาง ไปที่สุดแห่งธรรม...ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ จ.ปทุมธานี  วันที่ 25 พฤศจิกายน ศกนี้กันนะ ลงเรือรบ แล้วจะพบสมบัติ  กันนะจ๊ะ

 

24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0013898332913717 Mins