วันนี้ วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2558

วันนี้ วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

        วันนี้ วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒พระ สมณะแท้ พร้อมแล้วด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ที่จะเป็นเนื้อนาบุญ ให้แก่สาธุชนแล้วท่านสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลาย ล่ะ พร้อมหรือยัง ? ที่จะทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ณ วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่คุณคุ้นเคย เพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต และเป็นการเตรียมเสบียง ในการเดินทางในวัฏสงสาร อันยาวไกล ที่หาเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลายไม่ได้

 

      มาสั่งสมบุญ และช่วยกันทำวัด ให้เจริญรุ่งเรือง เหมือนสมัยพุทธกาล ทำสังคมชาวพุทธ ให้เข้มแข็ง อบอุ่น และน่าอยู่ นำคืนความสุขที่แท้จริง ให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ผู้มีทุกข์ ให้พ้นทุกข์ ตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กัน

 

สนับสนุน...วันพระ วันแห่งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดย...

                       สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC
                Dhammakaya Media Channel
           The Only One Channel ช่องนี้ ช่องเดียว

 Total Execution Time: 0.0056034008661906 Mins