เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ทาน...เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข
...อ่านต่อ
จะมีพวกพ้องบริวารที่ดี
...อ่านต่อ
จะมีเสียงดี เสียงไพเราะ
...อ่านต่อ
รูปร่างดี แข็งแรง อายุยืน
...อ่านต่อ
จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
...อ่านต่อ
ดวงบุญจะสีใสเหมือนเพชร
...อ่านต่อ
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญเป็นหลัก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร