เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


แม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
ความเชื่อมั่นเท่านั้น
...อ่านต่อ
เมื่อมีคนหนึ่งเชื่อว่า มันเป็นไปได้
...อ่านต่อ
อย่าให้สูญเสียกำลังใจ
...อ่านต่อ
จะสูญเสียอะไรก็เสียได้
...อ่านต่อ
ยามใดที่เรารู้สึกเบื่อหน่าย
...อ่านต่อ
สิ่งที่ควรระมัดระวัง…
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร