มีวินัย

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2558

มีวินัย

        ดาบคม แต่ไม่มีฝัก ระเบิดอันตราย แต่ไม่มีสลักนิรภัย ล้วนสามารถให้คุณและโทษกับผู้ใช้ได้เท่ากันเพราะปราศจากการควบคุมความรู้และความสามารถคือพหูสูตกับศิลปะ ก็เช่นกันสองอย่างนี้ใช้ฟาดฟันอุปสรรคทุกชนิด และสรรค์สร้างสรรพสิ่งได้ดั่งใจ แต่ถ้าไม่มีวินัยกำกับก็ให้ผลเดือดร้อน เสียหายอย่างเดียว เพราะเขาแยกไม่ออกว่า สิ่งใดควรทำหรือไม่ สิ่งใดควรพูดหรือไม่ สิ่งใดควรมองหรือไม่ ฯลฯ

 

       แล้วหลงไปทำสิ่งที่ไม่ควรนั้นเข้า ความรู้ความสามารถของเขาจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง การฝึกวินัย จึงควรฝึกผ่านการรักษาศีล ๕ ให้เป็นปกติและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของหมู่คณะ และกฏหมายบ้านเมือง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม