สงเคราะห์ญาติ

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2558

สงเคราะห์ญาติ

       ต้นไม้ที่เกิดรวมกันเป็นป่าดงแต่ละต้นย่อมช่วยกันปะทะลมพายุให้แก่กัน จึงยืนต้นอยู่ได้นาน ผิดจากต้นไม้ที่เกิดอยู่โดดเดี่ยว แม้จะเป็นไม้เจ้าป่าสูงใหญ่ก็ตาม จำต้องโต้พายุตามลำพัง ย่อมโค่นลงได้ง่าย

 

    ญาติแปลว่าคนคุ้นเคย คนใกล้ชิด หมายถึงบุคคลที่คุ้นเคยและไว้วางใจได้การสงเคราะห์ญาติ หมายถึงการช่วยเหลือบุคคลที่คุ้นเคยและน่าไว้วางใจ คนเรามีภัย ๔ อย่างแก่ร่างกาย คือ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย แม้มีทรัพย์ไม่สงเคราะห์ญาติ ตนเองก็ไม่ได้กิน คนอื่นก็อดผลสุดท้าย ทรัพย์ไม่เกิดประโยชน์มีไว้ถมแผ่นดินเปล่า โลกจะน่าอยู่กว่านี้ ถ้าทุกคนเป็นญาติของเรา 

 

    ดังนั้นอย่างน้อยที่สุด เมื่อเขาเป็นญาติอยู่แล้วก็ต้องบำรุงเขาให้ดี  แล้วขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ โลกจะเย็นลงโดยทำให้คนทั้งโลกเป็นญาติกันให้ได้

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00098015069961548 Mins