ประพฤติธรรม

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2558

ประพฤติธรรม

                   กว่าจะรู้ว่า อะไรบุญ อะไรบาป อะไรดี อะไรชั่ว ก็ทำบาป ทำชั่ว เสียเยอะแยะ ครั้นบาปนั้นตามให้ผล ก็แทบกลับเนื้อกลับตัวไม่ทัน ถึงแม้จะกลับตัวทัน ถึงแม้จะกลับตัวทัน ก็ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ส่วนใครที่ไม่เคยก่อบาปก่อกรรมไว้ก่อน ก็รอดตัวไป เพราะฉะนั้น วิธีป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดสภาพเลวร้ายขึ้นต่อตัวเราคือ ประพฤติธรรม


๑. ละการฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาด
๒. เว้นการลักทรัพย์โดยเด็ดขาด
๓. เว้นการประพฤติผิดในกามโดยเด็ดขาด
๔. เว้นขาดมุสาวาทในทุกกรณี
๕. เว้นขาดการส่อเสียด ยินดีสามัคคีธรรม
๖. เว้นขาดคำหยาบ ยินดีผูกใจคนให้ชอบใจ
๗. เว้นขาดคำเพ้อเจ้อ ยินดีพูดเป็นอรรถเป็นธรรม เป็นเหตุเป็นผล เป็นวินัย เป็นหลักฐาน ถูกกาล
๘. เว้นขขาดจากการเพ่งเล็งทรัพย์ชาวบ้าน
๙. เว้นขาดพยาบาทมุ่งร้าย
๑๐. มีความเห็นถูกต้องตามความจริง


    ผู้ที่ทำได้เช่นนี้คือผู้ที่กายสะอาด วาจาสะอาด และความคิดสะอาดทั้งกายและใจของเขาจึงผ่องใสตลอดเวลา

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 Total Execution Time: 0.033769333362579 Mins