ช้า ๆ ชัด ๆ ทุกขั้นตอน

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๘๕

ช้า ๆ ชัด ๆ ทุกขั้นตอน : หยุดแรกที่ครอบครองจุดเล็กใสสำคัญมาก ๆ ถ้าหยุดนิ่งแรกได้สมบูรณ์จะสร้างความมั่นใจ ภาพประสบการณ์ภายในก็จะชัด ทำช้า ๆ ชัด ๆ ทุกขั้นตอน ต่อไปจะเร็วแรงเอง และก็จะยิ่งมั่นใจขึ้นไปเรื่อย ๆ ความมั่นใจสร้างความมั่นใจ

 

รักษาใจให้บริสุทธิ์ : ชีวิตที่แท้จริง คือ การนั่งหลับตา เราเกิดมามีภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อมาปราบมาร แต่พญามารมันเอากิเลสเข้ามาบังคับให้เราไปทำนู่นทำนี่ จึงต้องไปทำมาหากิน พอทำมาหากินก็เกิดการแก่งแย่งชิงดี ทำให้เกิดบาปอกุศล เพราะการที่เราไปเบียดเบียนกันและกัน กระแสบาปจึงเข้ามาครอบครอง เหลืออยู่ที่เดียว คือ ที่ศูนย์กลางกายของเรา แต่พญามารก็เอากิเลสมาเกาะ มาเกี่ยว มาเหนี่ยว มารั้งเอาไว้อีก ลูกก็ต้องตั้งใจขวนขวายนั่งธรรมะรักษาใจให้บริสุทธิ์ ให้ปลื้มในบุญให้ได้ตลอดนะลูก

 

การเจริญพุทธานุสติ : การเจริญพุทธานุสติ คือ นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ โดยนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ เป็นสิ่งแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำใจให้ใส เยือกเย็น  หยุดนิ่งให้ถูกส่วน ประสานใจของเรากับพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ในใจเรามีแต่พระพุทธเจ้าตลอดเวลา แล้วไม่นานสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเรา  

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011024196942647 Mins