เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


ตั้งใจฝึกกันนะทำซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ อะไรที่ทำซ้ำ ๆ จะมีความคล่อง ชำนาญ เป็นวสี เพราะฉะนั้น คำว่า “ภาวิตา พหุลีกตา” ทำย้ำ ๆ จึงจำเป็น สำคัญให้หยุดอย่างเบาสบาย
...อ่านต่อ
เอาประสบการณ์ที่ดีล่าสุดเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ พอถึงเวลานั้น ลูกจะมีความสุข ต้องฝึกนะพอถึงตรงไหนก็แล้วแต่ เราก็ฝึกตรงนั้นเอา ณ จุดที่ดีที่สุด เอาตรงนั้น ความบริสุทธิ์ จะได้เกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ให้เราเริ่มจากจุดที่เราทำได้อย่างง่าย ๆ สบาย ๆ ต้องจำตรงนี้นะลูกนะ ว่าให้เริ่มจากจุดที่ง่ายและสบายก่อนจากง่ายคำเดียว ก็จะเป็นง่าย ๆ และง่ายแสนง่าย ต้องไม่มีการกดดัน
...อ่านต่อ
ฝึกใจให้หยุดนิ่ง อยู่ที่การจับจุดส่วนตัวของเรา การวางใจ “ถ้าจับจุดได้จะได้ทุกรอบแล้วก็จะต่อเนื่องนานขึ้นจะอยู่ตลอด ตอนนี้เราก็จับได้ แต่ยังไม่มั่นคง จับได้แล้วก็หลุดไป
...อ่านต่อ
เห็นธรรมะตลอดเวลา : ต้องเห็นธรรมะให้ได้ตลอดเวลากันนะ นิ่งกันได้ดีขึ้น เหลือแต่ต้องทำให้ได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ลุยนั่งธรรมะ : ลูกยังแข็งแรงอยู่นะ ใช้ความแข็งแรงให้เต็มที่ พออายุเยอะแล้วถ้าเวลาป่วยไม่สบาย จะป่วยต่อเนื่องเป็นอาทิตย์ จะอ่อนระโหยโรยแรง แล้วจะไม่คุ้นด้วย
...อ่านต่อ
ติดดวง ติดองค์พระ : ใจจะนิ่งแน่น นุ่มนวลได้ ใจต้องไม่ติดอะไรเลย ติดแต่ดวง ติดแต่องค์พระใจจะไม่ไปไหน ไม่ไปนอกเรื่อง
...อ่านต่อ
ลูกต้องนิ่งไปถึงจุดที่พูดภาษาประสบการณ์ออกมา ภาษาประสบการณ์จะพอดีกับภาพที่เห็น มีพระอาจารย์ที่นั่งธรรมะได้ดี ท่านบอกกับหลวงพ่อว่าท่านเห็นชัดมาก ๆ ใจท่านเกลี้ยง ๆ
...อ่านต่อ
ลูกรีบชิงช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องรีบลุยนั่งธรรมะกัน พออายุเยอะแล้ว แม้ป่วยเล็กน้อยยังเข้าไปสู่ภายในได้ยากเลย ลูกต้องรีบขวนขวายช่วงที่ยังแข็งแรง
...อ่านต่อ
รักษาความละเอียดของใจให้ต่อเนื่อง :ลูกต้องรักษาความละเอียดของใจให้ได้ต่อเนื่อง ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้นะ
...อ่านต่อ
ภาวิตา พหุลีกตา : ให้แปะติดภาพภายในติดดวงหรือองค์พระอย่าให้หลุดนะ ให้ติด…แบบใช้กาวชั้นดีเลยนะ
...อ่านต่อ
มีอยู่องค์หนึ่งนั่งถึงเช้าเลยลืมตา มาถึงรู้ว่าเช้าแล้ว หันซ้ายหันขวาเหลืออยู่องค์เดียวนั่งแล้วมีความสุขมาก เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้เรื่อง เพราะไม่ได้สนใจ เพราะมันมีความสุข
...อ่านต่อ
ถ้าทำตรงตามสูตร ตามมิเตอร์ มีความสุข มีความบริสุทธิ์ อะไรก็ได้ ฝึกไปเรื่อย ๆมันต้องสุขนะ ไม่งั้นมันไปไม่ได้ถ้านิ่งแล้วจะมีความสุข นิ่ง ๆ สบาย ๆ สุข บริสุทธิ์
...อ่านต่อ
อย่าท้อ : อย่าไปท้อ อย่าไปตั้งใจมากให้มีความเพียร และทำอย่างถูกหลักวิชชามีบุญมากยังอยู่ในวัยที่แข็งแรงตั้งใจนั่งธรรมะกันให้เต็มที่อย่าไปท้อนะลูก
...อ่านต่อ
เส้นทางความง่ายและสบาย : เราผ่านมาแล้วอะไรยาก อะไรง่าย อะไรง่าย...ให้ทำอีกอะไรยาก...อย่าไปทำอีก
...อ่านต่อ
:ลูกมีบุญมากนะที่ได้มานั่งธรรมะในสภาพที่พร้อมความเป็นอยู่มี พร้อมหมดทุกอย่างเลย มีห้องแอร์ มีห้องน้ำมีต้นไม้ มีธรรมชาติอย่างดี
...อ่านต่อ
เข้าถึงธรรมด้วยบุญหล่อหลวงปู่ทองคำ :ตลอดทั้งวันให้ลูกตั้งใจฝึกหยุดนิ่งอย่างเบา ๆ สบายๆ ให้ลูกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯให้ได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ลูกต้องฝึกใจอยู่กับธรรมะภายในให้ได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ต้องร่วมมือนะ ต้องไม่ติดอะไรเลย
...อ่านต่อ
: ต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กใส ๆ ที่ศูนย์กลางกาย จากจุดเล็ก ๆ ใส ๆ
...อ่านต่อ
ถ้าใจละเอียด ใจจะตั้งมั่น รวมเป็นจุดเดียว จะเห็นภาพภายในไร้ขอบเขต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร