ประพฤติพรหมจรรย์

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2559

ประพฤติพรหมจรรย์

           ชาวสวนชาวไร่หลังจากเผาหญ้าถามป่าแล้ว ต้องรีบปลูกพันธุ์พืชที่ต้องการลงไป หากปล่อยทิ้งไว้ หญ้าและวัชพืชต่างๆที่ไม่ต้องการก็จะกลับขึ้นมางอกงามอีกครั้ง คนเราก็เช่นกัน หลังจากบำเพ็ญตบะ เผากิเลสด้วยการอยู่ธุดงค์ รักษาศีล 5 ศีลอุโบสถ เรียนพุทธพจน์ สำรวมอินทรีย์ ปรารภความเพียรบำเพ็ญสมาธิ และมีขันติไปได้ระยะหนึ่ง จนกระทั่งกิเลสเบาบางลงไปแล้ว ถ้าหากไม่รีบปลูกคุณธรรมอย่างอื่นแทนลงไปใหม่ไม่ช้ากิเลสที่ถูกเผาไปเสีย ก็จะกลับฟูขึ้นมาอีก และอาจจะมากกว่าเดิมก็ได้ 

 

        คุณธรรมที่ควรจะรีบปลูกลงไป หลังบำเพ็ญตบะมาดีแล้วนั้น คือ ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อยมภูมิของจิต หรือระดับจิตให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะหมดกิเลสได้เด็ดขาดเข้าสู่พระนิพพาน
    

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 

 Total Execution Time: 0.008666201432546 Mins